Ticaret, COP28’in Resmi Ajandasında

NFCCC, 1992 yılında kabul edilen ve Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi iklim değişikliği ile mücadele anlaşmalarını içeren bir çerçeve sözleşmesi. COP toplantıları, bu anlaşmaların uygulanması ve geliştirilmesi için dünya genelinde hükümet temsilcilerini, iş dünyasını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor. Dolayısıyla COP toplantılarında, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası iş birliği teşvik ediliyor.

28. Taraflar Konferansı (COP28), 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek. İlk defa bu yıl ticaret resmi olarak iklim değişikliği ajandasında yer alıyor. COP28’de Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi dört büyük uluslararası kuruluş, Ticaret Evi (Trade House) pavilyonu düzenleyecekler. Uluslararası ticaretle ilişkisi bu dört kurumun bu organizasyonu, COP tarihinde bir ilk. Bu pavilyonda iklim değişikliği ile mücadelede ticaretin önemini vurgulayacak ve bu alandaki çözümleri tartış[1]maya açacaklar. Ticaret, iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri ile başa çıkmak için stratejik bir araç olarak kabul edilmeye başlanıyor ve Ticaret Evi, COP28'de ilk kez ticareti özel bir tema olarak ele alacak ve bu alandaki çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Teşvik etme süreci de, ticaret görevi verilmiş uluslararası kuruluşların güçlerini birleştirmesiyle başlıyor. WTO Genel Direktörü Ngozi bu pavilyon hakkında konuşurken "Ticaret, iklim krizine çözümün bir parçası olduğunu göstermek istiyoruz. Tartışmalarımızı desteklemek için ülkelerin net sıfıra ulaşmalarına yardımcı olabilecek ticaret politikası eylem planlarını sunacağız" diyor.

Ticaret Evi'nde özellikle küçük işletmelerin rolü vurgulanacak. Küçük işletmeler dünya genelinde şirketlerin yüzde 90'ını oluşturur ve işlerin yüzde 66'sını sağlar, ancak genellikle politika yapım süreçlerine dahil olmazlar. ITC'nin araştırmalarına göre, küçük işletmeler, düşük karbon geçişi yapmaları gerektiğini biliyor ve yapmaya da istekli, ancak birçoğu şu anda bilgi, beceri, teknoloji ve finansman eksikliği gibi sebeplerle, kısacası kapasite yetersizliğinden ötürü hareket edemiyor. Ticaret Evi, COP28 müzakere[1]cileri ve katılımcıları ile deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını paylaşmak için bir dizi küçük işletme ve iş örgütünü de pavilyona getirecek. Dünyanın farklı köşelerinden gelecek bu işletmeler arasında çevre dostu bir gıda ve kozmetik şirketi, teknoloji ile karbon emisyonlarını azaltan bir kooperatif, sürdürülebilir tarım turizmi yapan Barbadoslu bir şirket, kahve atıkları yönetimi yapan bir şirket, tekstil geri dönüşümü yapan bir girişim bulunuyor.

Bu noktada Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreterinin basına yansıyan sözlerini sizinle paylaşmak isterim: "Etkili politika çerçeveleri ve güçlendirilmiş tedarik zincirleri, iklim değişikliği ile mücadelede esastır. ICC'nin Ticaret Evi'nin bir iş birliği yürütücüsü olarak rol alması, iş dünyasının sadece bir çözümün parçası olmadığını, aynı zamanda daha güçlü bir küresel ticaret sistemi için öncülük ettiğinin açık bir işaretidir."