Dosya

Enflasyonun panzehiri: Dayanışma ekonomisi

Ev ve araç sahibi olmak dünden bugüne her insanın en temel lüks ihtiyacı oldu. Bu ihtiyaçların karşılanması için kurulan bankacılığın yanında aynı güvenceyle başka bir finans alanı da oluşuyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası04.10.2023
Enflasyonun panzehiri: Dayanışma ekonomisi

Ev ve araç sahibi olmak dünden bugüne her insanın en temel lüks ihtiyacı oldu. Bu ihtiyaçların karşılanması için kurulan bankacılığın yanında aynı güvenceyle başka bir finans alanı da oluşuyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için sundukları hizmetin özünü 'dayanışma ekonomisi' olarak yeniden tanımlayan Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal mimarı oldukları sistemin işleyişini titizlikle sayfamıza anlatıyor.

Yastık altı birikimle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor tasarruf ekonomisi... Tasarrufu yatırıma dönüştürmeyi amaçlayan bu yöntemin mimarlarımdan olan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Albal; faizsiz, krediye gerek duymadan konut ve taşıt satın almanın yolunu tasarruf ekonomisi özelinde dergimize anlatıyor.

Fuzul, faiz ödemeden ev sahibi olmak isteyenler için bir nevi çıkış kapısı oldu… Fuzul’ün işleyiş sürecini anlatır mısınız? Kolay konut edindirme sistemi ile ailelerin elde ettiği imkânlar neler? 

Öncelikle Dayanışma Ekonomisi’nin işleyiş sürecinden bahsedeyim. Fuzul olarak biz, 30 yılı aşkın bir süredir herkesin ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olabilmesi için finans kaynağı sunan tasarruf finansman sistemini “Dayanışma Ekonomisi” felsefesiyle tanımlıyoruz. Bu sistemde ekonomik güçlerine göre kişiler bir araya geliyorlar ve birikimlerini birleştiriyorlar. Akabinde de elde edilen finansmanla birlikte ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabiliyorlar. Her ay binlerce kişinin ev ve araç teslimatlarını gerçekleştiriyoruz.   

Ailelerin elde ettiği imkânlardan bahsetmek gerekirse şunları söyleyebilirim; Dayanışma Ekonomisi’yle tasarruf sahipleri, bahsi geçen ihtiyaçları için gereken finansmana, faizsiz bir biçimde yani ek maliyet yükünün altına girmeden ulaşabiliyor. 

Faizsiz, kredisiz ve tercihe göre peşinatsız da olan Dayanışma Ekonomisi, kişilerin taksit tutarlarını kendi ödeme güçlerine göre belirlemesine de imkân tanıyor. 

Kişiler faizsiz olarak Türkiye’nin dört bir yanında kendi belirleyecekleri tutarlarla ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olabilecek. 

Müşterilerinize sunduğunuz projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi farklı seçenekleri sunuyorsunuz?

Dayanışma Ekonomisi’nde çekilişli ve bireysel olmak üzere iki model var. Çekilişli modelde ekonomik güçlerine göre bir araya gelen kişiler arasında her ay gerçekleştirilen çekilişte talihli olan kişi, ev ya da aracını satın almaya hak kazanıyor.  Çekilişte çıkmasa dahi en geç vade sayısının yarısında tasarruf sahipleri ev ya da otomobillerine kavuşuyorlar.  Bireysel modelde ise önceden belirlenen tarihte kişi ev veya aracını satın almaya hak kazanıyor. Her iki modelde de bu teslimatını almaya hak kazanan kişi, alacağı ev ya da aracını buluyor, Fuzul de ödemeyi gerçekleştirip satın alma işlemini yapıyor. Sonrasında kişiler, ödemelerini yapmaya devam ediyorlar.

Tasarruf Finansman sektörünün şu anda ulaştığı büyüklüğü rakamlarla anlatır mısınız, bu rakamlarda ülkemizde yaşanan ekonomik konjonktürün ve yaşanan enflasyonist ortamın bir etkisi olduğundan bahsedilebilir mi? 

Sektörümüz, 2015 yıl sonu itibarıyla 2 şirket 66 şube ile faaliyetlerini yürütüyordu ve sektör 1,5 milyar TL aktif büyüklüğe sahipti. 2021’de ise aktif büyüklük 12,3 milyar TL, Aralık 2022’de 14,3 milyar TL iken Haziran 2023’re bu rakam 15,6 milyar TL’yi buldu.

Tasarruf finansman sektörünün aktif büyüklüğü 2015-2022 yılları arasında yüzde 740 oranında artış kaydetti.

Haziran 2023 döneminde toplam 6 firma, 433 adet şube ve 4.130 adet istihdam büyüklüğüne ulaşan sektörün müşteri sayısı 337 bin kişi oldu. Tasarruf ve finansman dönemine ait sözleşme tutar toplamı ise Haziran 2023 tarihi itibarıyla 106 milyar TL’ye yükseldi. Bu veriler ışığında nitelikli istihdama önemli bir katkı sunan sektörümüzün istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etmek isterim. Sektörümüzdeki bu ivmelenmede regülasyon ve lisanslamanın çok büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim. Tasarruf finansman sektörünün, rüştünü ispatladığı kanaatindeyiz.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ALTINDA KURUMSALLAŞIYORUZ

Tasarruf finansman sektörü olarak Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında tüm paydaşların da desteğini alarak kurumsallaşmamızı hızla sürdürüyoruz. Birlik’ten aldığımız güç ve sinerji ile daha da güçlenerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevzuat ve Hukuk Komitesi, Mali Tablolar ve Finansal Raporlama Komitesi ve Medya, İletişim ve Algı Komitesi olmak üzere üç komitemizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. FKB’nin geçmiş tecrübesine dayanarak, tasarruf finansman şirketleri olarak BDDK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarıyla yakın bir iş birliği içerisinde çalışmaya başladık.

Tasarruf bilincinin artmasının ülke ekonomisinin gelişimine sağlayacağı katkıyı nasıl tanımlarsınız? Tasarruf ekonomide her derdin ilacı diyebilir miyiz?

Tasarruf bilincinin artmasının ülke ekonomisinin büyümesi noktasında kritik öneme sahiptir. Bu toplumun ekonomik manada güçlü olmasının yanı sıra refah düzeyinin artmasına da katkı sunar. Bireysel tasarruf toplumsal tasarrufun önünü açar, toplumsal tasarruf ise ülke ekonomisini kalkındırır. Böylelikle toplumun tüm kesimleri aslında ekonominin birer çarkı olur ve tasarruf bilincini tabana kadar yayılmış olur. Tabana yayılan bu bilinç makro ekonomik boyutta ülkenin uluslararası arenada da finansal gücünü perçinler.

Tasarruf finansman sektörünün ise Dayanışma Ekonomisi ile tasarruf oranlarının yükselmesine dolayısıyla da yastık altı dediğimiz birikimlerin ekonomiye kazandırılmasında ciddi bir öneme sahip olduğunu söylemeliyim. Öte yandan Dayanışma Ekonomisi, özellikle de ekonominin yavaşladığı dönemlerde maliyeti ve faiz yükü olmayan en büyük panzehirdir.   

Çağın gereksinimleri ile özellikle genç nesil bir tüketim toplumuna dönüşmüş durumda. Çocuk yaştan tasarruf bilincinin artması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bunun için neler yapılabilir? 

Elbette ki tasarruf bilinci, toplumumuzun en küçük bireyinden başlamalıdır. Burada ebeveynlerin de doğru bir rol model olmaları önemli. Bir yandan çocuklarına harçlıklarını doğru kullanmalarını ve artırmalarını anlatırken kendilerinin de tüketimlerine dikkat etmeleri gerekiyor ki başarılı bir rol model olabilsinler. 

Tasarruf finansman sektörü olarak ürün çeşitliliğimizin artırılmasını istememizin bir sebebi de küçük yaşta tasarruf bilincini çocuklara aşılayabilmek. Örneğin; talep ettiğimiz eğitim paketi, tasarruf finansman sistemiyle hayata geçtiğinde çocukların eğitimi için finansman sağlıyor olacağız. Aileler bu birikimi yaparken çocuklar da ailelerinde görerek tasarruf bilicini benimseyecekler. 

Gelecekteki hedefleriniz ve büyüme planlarınız nelerdir? Fuzul’ü nereye taşımayı amaçlıyorsunuz?

Fuzul olarak 61 ilde 110 şubemiz ile kişileri; ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi yapmayı sürdürüyoruz. Bir yandan 2023 yılında iş modellerimizden insan kaynakların politikalarımıza kadar bir dizi değişim ve gelişim adımları attık. Ortaya çıkan sonuçları, 2023 sonu itibarıyla kamuoyuyla da paylaşıyor olacağız. Sektörün referans firması olarak bu alanda yerimizi sağlamlaştırmayı önemsiyoruz. Tasarruf finansman sektörüne yeni tasarruf sahipleri eklemeyi sürdürüyoruz. Böylelikle sektörümüzün büyümesine ve sürdürülebilirliğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Diğer yandan tasarruf oranlarının artmasından istihdama sağladığımız katkıya ve gayrimenkulden otomotive kadar pek çok sektöre canlılık getirmemize kadar birçok konuda Türkiye ekonomisinin büyümesini destekliyoruz. Hem Fuzul’ü hem sektörümüzü daha yarınlara daha güçlü taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. 

Dosya Haberi
Yorum Yaz