Bulut teknolojileri ihracatın nabzını hızlandırıyor

Dijital dönüşüm terimi, daha fazla üretkenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlamak için dijital teknolojilerin bir organizasyona entegrasyonunu ifade ediyor. Bulut teknolojileri dijital dönüşüm sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olarak son yıllarda büyük gelişme kaydetmiştir. 2019 yılının sonundan itibaren tüm dünyaya yayılmaya başlayan pandemi ile birlikte uzaktan çalışma eğiliminin yükselişe geçmesi de bulut teknolojilerinin yaygın biçimde benimsenmesine katkı sağlıyor. Gerçekten de 2022'de dünya çapındaki kuruluşlar arasında bulut uzantılarını kullanarak mevcut bilgi teknolojileri çözümlerini uyarlamak en yaygın dijital dönüşüm yaklaşımı olmuştur. Küresel genel bulut teknolojileri pazarının 490 milyar ABD Dolarını aştığı tahmin ediliyor. 2022 itibarıyla dünya çapındaki kuruluşların yaklaşık yüzde 90'ı bulut teknolojileri uygulamalarından yararlanmıştır. Bu oran, gelişmekte olan teknolojiler arasındaki en yüksek benimseme oranıdır.

"Bulut bilişim" terimi, internet ağının genellikle bir bulut olarak resmedildiği internetin ilk günlerinden gelmektedir. Günümüzde bu terim, dünyanın her yerinde var olan ve kullanıcıların internet aracılığıyla eriştikleri sunucular, uygulamalar, veriler ve hizmetleri kapsayan daha geniş bir tanımlamaya dönüşmüştür. Bulut hizmetlerinin gelişimi, yüksek hızlı geniş bant ve açık kaynak kodlu programlar gibi çeşitli teknolojik gelişmeler tarafından yönlendirilmiş ve desteklenmiştir. 2022'nin üçüncü çeyreğinde, küresel bulut altyapı hizmeti harcaması 57 milyar Dolara yükselirken, son on iki ayda sektöre yapılan toplam harcama 217 milyar Dolara ulaşmıştır. Optimize edilmiş tedarik zinciri bulut platformları, ekosistemdeki bileşenler arasındaki iletişimi iyileştirmek ve küresel olarak standartlaştırılmış süreçler sağlamak için ihracatçılar, ithalatçılar, sigorta işletmeleri, nakliye şirketleri başta olmak üzere dış ticaretin tüm paydaşlarını birbirine bağlamaya yönelik araçlar ve mekanizmalar geliştirmek için kullanılabilmektedir.

Modern dünya, formunu ekonomi ve teknolojiden beslenerek koruyor. Bunun en gelişmiş örneği alt yapısıyla fizik kanunlarına meydan okuyan bulut sistemi. Bilgisayar sistemleri başta olmak üzere benzeri diğer aygıtlar aracılığıyla internet üzerinden istenilen mekanda ve istenilen zamanda her türlü bilgi ve kişisel veriye erişmeyi mümkün kılan bulut teknolojisi bu niteliği sayesinde ihracatın kalbini oluşturuyor.

Bulut teknolojileri sayesinde kullanıcılar, bilişim uygulamaları ve depolama alanı gibi kaynaklardan düşük maliyetli biçimde faydalanabilmektedirler. Söz konusu kaynaklara internet ağı üzerinden ve internet sitesi tarayıcıları gibi standart erişim noktaları aracılığıyla ulaşılabilmekte ve çok çeşitli cihazlardan erişim sağlanabilmektedir. Kullanıcılar, kaynakların tam konumunu yalnızca sınırlı bir ölçüde kontrol edebilmekte veya izleyebilmektedir. Kaynaklar hızlı ve esnek bir şekilde kullanıcılara sağlanmaktadır. Kullanıcı için, herhangi bir zamanda herhangi bir miktarda satın alınabilecek mevcut hizmetlerin bir sınırı bulunmamaktadır. Bu özellikleri sayesinde bulut bilişim ve bulut hizmetleri, uluslararası ticareti geliştirme ve ticaret hacmini artırma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bulut teknolojileri sayesinde dijital risklerin minimize edilmesi işletmelere birçok açıdan avantaj sağlamaktadır. Bulut bilişimin ölçeklenebilir ve esnek yapısı, bulut alanı ediniminin ihtiyaca göre uyarlanmasını mümkün kılmaktadır. Bulut bilişim hizmetleri, yüksek maliyetlerinin işletmeler için yazılım ve donanım alt yapısının gelişimi açısından bir engel oluşturduğu küçük ve orta ölçekli şirketler için özellikle faydalı olabilmektedir. Bulut hizmetleri genel olarak diğer geleneksel bilgisayar uygulamalarına kıyasla çok daha hızlı ve düşük maliyetli olarak uygulanabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bulut teknolojilerinin verimli biçimde kullanımı, işletmelerin rekabetçilik güçlerini artırabilecek bir etki oluşturmaktadır. Bulut bilişim, birçok endüstride uzun süreli kullanım sonucu olgunlaşmış bir teknoloji olmasına rağmen, ticaretin finansmanı alanında henüz yeni kullanılmaya başlanmıştır. Bulut teknolojilerinin ticaretin finansmanına önemli fayda sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Altyapıyı kurmanın ön maliyetlerini azaltarak teknolojiyi kullanma maliyetini düşürmektedir. Ticaret finansmanı işlemlerinin daha düşük maliyetlerle gerçekleşmesi KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırabilmektedir.

Bulut bilişimin uluslararası ticaret endüstrisi için bir diğer temel faydası, kullanıcılar tarafından konumdan bağımsız olarak her yerden erişilebilir olmasıdır. Bulut bilişim, teknik uzmanlık ve maliyet gibi alanlarda önemli faydalar sağlarken, birçok farklı teknolojiye de erişim sunmaktadır. Genel olarak, bulut hizmeti pazarı, altyapıyı, platformları ve yazılımı kapsayan üç ana hizmet modeline ayrılmaktadır. İş gereksinimlerine ve güvenlik tercihlerine bağlı olarak müşteriler özel, genel, hibrit veya çoklu bulut dağıtım modelleri arasında seçim yapabilmektedir. Şirketler, farklılaştırılmış yetenekler ve satıcı bağlılığından kaçınma dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı çoklu bulutu seçebilmektedir. Büyük boyutlu işletmelerin bulut teknolojilerini benimseme konusundaki eğilimleri giderek artıyor. Bulut bilişimin uluslararası ticaret uygulamalarında yaygın ve etkin kullanımı önemli avantajlar sağlayacaktır. Ancak hala işletmelerin bulut platformlarından nasıl yararlanacağı konusunda bir belirsizlik bulunmaktadır. Bu belirsizliklerin zaman içinde çözülmesi ile birlikte işletmeler önümüzdeki dönemde ihtiyaç duydukları çevikliğe bulut sistemleri ile ulaşabilecektir.

Yorum Yaz