Söyleşi

Türkiye'de özel sağlık sigortalarının durumu

Sağlıklı yaşamak her insanın en temel hakkıdır. Bu nedenle bireylerin sağlık bütünlüğü bozulduğunda tedavi olmak istemesi, yani sağlığına kavuşmak istemesi en doğal hakkıdır. Ancak tedavi olmanın finansal açıdan bir bedeli vardır. Bu bedel genellikle cepten ödemeler yoluyla ya da sağlık sigortaları tarafından ödenerek karşılanmaktadır. Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası'na destekleyici ve tamamlayıcı fonksiyonda özel sağlık sigortaları faaliyet göstermektedir.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası24.02.2023
Türkiye'de özel sağlık sigortalarının durumu

Sağlıklı yaşamak her insanın en temel hakkıdır. Bu nedenle bireylerin sağlık bütünlüğü bozulduğunda tedavi olmak istemesi, yani sağlığına kavuşmak istemesi en doğal hakkıdır. Ancak tedavi olmanın finansal açıdan bir bedeli vardır. Bu bedel genellikle cepten ödemeler yoluyla ya da sağlık sigortaları tarafından ödenerek karşılanmaktadır. Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası'na destekleyici ve tamamlayıcı fonksiyonda özel sağlık sigortaları faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de Özel Sağlık kuruluşları yabancı ülkelerin acentelik açması ile 1890 yılında gelişmeye başlamış ve 1893 yılında ilk yerli sigorta şirketi Osmanlı Umum Sigorta kurulmuştur. 1990’lı yıllarda 12 milyon ABD Doları prim üretimi ile yaygınlaşmaya başlamış, 2000 yılına kadar büyüyen bir kapasite ile devam etmiştir. 2000-2005 yılları arasında yüzde 41’lik artış göstererek, sigortalı sayısı 974 bin 251’e ulaşmıştır. 2003 yılında temel halk sağlığı sorunlarına yönelik olarak uygulamaya başlanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın üç temel bileşeni; sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması, aile hekimliği ve genel sağlık sigortasıydı. Bu doğrultuda; 2006 yılında, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” ve “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu” (SGK) yasaları TBMM’de kabul edilmiştir. Genel Sağlık Sigortası (GSS) 2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Birincil sigorta olan kamu sağlık sigortalarının kapsamında olmayan veya kamu tarafından kısmen karşılanan giderler için maliyetleri azaltmak amacı ile ikincil sigorta programlarından olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için ülkemizdeki ilk düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2012 tarihinde yayımlanan genelge ile ortaya çıkmıştır.

ÖZEL SAĞLIK SIGORTASININ ÜRÜNÜ: TAMAMLAYICI SAĞLIK SIGORTASI

Özel sağlık sigortası, kişi veya grupların hastalık ve kazalardan sonraki sağlık giderlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Özel sağlık sigortası hizmeti veren şirketler, hastalık veya kaza sonucu oluşan sağlık giderlerini sigortalıya poliçe kapsamında karşılamaktadır. Bu teminatlar ödenen primler karşılığında ödenir. Bu isteğe bağlı bir sağlık sigortası ürünüdür. Kısmen kamu sektörü tarafından karşılanan harcamaların maliyetini azaltmak için ikincil sigorta veya sigorta programlardan biri olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, bireylere sağlık güvencesi sağlamaktadır. Bu sigorta poliçesi, hali hazırda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak sigortalı olan kişilerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde ekstra bir ücret ödemeden muayene, tahlil ve tedavi hizmeti almasını sağlayan bir poliçedir. SGK’nın ödeme limitinin üstünde kalan bedeller, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sigortalı adına anlaşmalı sağlık hizmet sunucularına ödenmektedir. Bu şekilde tamamlayıcı sigorta sahipleri, bu bedeller için provizyon esnasında cepten ödeme yapmak zorunda kalmamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortasının bir ürünüdür.

Söyleşi
Türkiye'de Gündem
Şirket Haberleri
Yorum Yaz