Yazarlar

Türkiye, yenilenebilir enerjide hedef büyütüyor

Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 2035 yılında 189 bin 700 megavata yükselmesi planlanıyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası01.02.2023
Türkiye, yenilenebilir enerjide hedef büyütüyor

Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 2035 yılında 189 bin 700 megavata yükselmesi planlanıyor. Rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının ise enerji tüketimi içinde yüzde 17,7 olan payının da 2035 yılında yüzde 27,7 bandına çıkarılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı ve Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası’na göre, yenilenebilir enerji, bor, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere her alanda yoğun bir AR-GE faaliyeti yürütülüyor.

Türkiye Ulusal Enerji Planı ile sürdürülebilirlik kapsamında temiz enerji ve enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. 2020 yılında 147,2 milyon ton eş değer petrol olan enerji tüketimi, Türkiye’nin büyüme hedefleri doğrultusunda 2035 yılında 205,3 milyon ton eş değer petrole ulaşacak.  

NÜKLEERDEN YÜZDE 11 ELEKTRİK ARTIŞI

12 yıl içerisinde enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 39,5’luk bir artış öngörülüyor. 2020 yılında birincil enerji tüketimi içerisinde yüzde 16,7’lik paya sahip yenilenebilir enerji kaynakları ise 2035 yılında yüzde 23,7 bandına yükseltilecek.

2020 yılında 95 bin 900 megavat olan elektrik kurulu gücünün 189 bin 700 megavata yükseltilmesi hedefleniyor. Bu artışta en yüksek payın yenilenebilir enerji kaynaklarında gerçekleştirileceği; başta güneş ve rüzgâr olmak üzere, kapasite artışının yüzde 74,3’ü bulması amaçlanıyor.

Güneşte kurulu güç, 2035’te 52 bin 900, rüzgârda 29 bin 600, hidroelektrikte 35 bin 100, jeotermal ve biyokütlede 5 bin 100 megavata çıkarılacak. 2035 yılında nükleer enerjiden üretilen elektrik, toplam üretimin yüzde 11,1’ine ulaşacak.

Suyun elektrolizi yöntemiyle yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edilen yeşil hidrojen de net sıfır emisyon hedefi için önemli olacak. Hidrojenin enerji yoğun sektörlerde öncelikli olarak tüketildiği yerde üretilmesi, taşıma ve depolama maliyetlerini azaltacağı için daha ekonomik ve daha kolay olacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hidrojenle ilgili yerli ve yabancı firmalarla görüşmeler de yapıyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’ne 2020’de doğal gaz şebekesine belirli oranlarda hidrojen katılmasına ilişkin bir Ar-Ge görevi yüklendi.

AR-GE ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Türkiye’de ilk defa doğal gaz ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojenin yüzde 20’ye kadar karıştırılarak şebeke ve iç tesisatlarda kullanılmasının testleri yapıldı ve başarılı sonuçlar alındı. Bu çalışmalar sadece evsel kullanımla sınırlı kalmayacak. Aynı mühendislik ekibinin hidrojenin sanayide kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarını da sürdürdüğü bildirildi.  Hidrojenin depolanabilir olması dolayısıyla sadece üretimde değil, depolama teknolojilerinin gelişmesinde de önemli rol oynayacağına işaret ediliyor.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası’na göre, 2053’te net sıfır emisyon hedefleniyor. Hidrojen üretim maliyeti kilogram başına 2035 yılında 2,4 dolar, 2050’li yıllara kadar ise 1,2 dolar olacak.

Araştırma
Sektörel Panorama
Yorum Yaz