Yazarlar

Türkiye, 20 yılda 146 milyar dolar tasarruf elde edecek

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, iklim kriziyle mücadele için alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü COP27'nin Türkiye Pavilyonu'nda "Sürdürülebilir Kalkınma için Gelişmekte Olan Piyasalarda Bankacılığın Rolü: Türkiye Örneği" oturumuna katıldı.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası14.11.2022
Türkiye, 20 yılda 146 milyar dolar tasarruf elde edecek

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, iklim kriziyle mücadele için alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü COP27'nin Türkiye Pavilyonu'nda "Sürdürülebilir Kalkınma için Gelişmekte Olan Piyasalarda Bankacılığın Rolü: Türkiye Örneği" oturumuna katıldı. Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdür ve Sürdürülebilir Finans Başkanı Sonja Gibbs moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda finans sektörünün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, Türkiye'deki sürdürülebilir finans piyasasının gelişimi için yapılanlar hakkında bilgiler verildi.

Işıl Akdemir Evlioğlu, oturumda yaptığı konuşmada sürdürülebilir faaliyetlerin iklim krizi ve kapsayıcı büyümeye etkisi, Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamındaki faaliyetleri ve sürdürülebilir finans piyasasının büyümesine yaptığı katkı hakkında bilgi verdi. Evlioğlu, "Dünya Bankası'nın raporuna göre Türkiye iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığı, uyumu artırmak ve ekonomi genelinde karbondioksit ile diğer sera gazı emisyonlarını azaltmak için etkili ve uygun adımlar atması halinde 20 yılda 146 milyar dolar tasarruf elde edecek. Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. karbon salıcısı olarak rotasını tersine çevirmek ve 2053 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü yerine getirmek için enerji sektörünün mutlak karbonsuzlaştırılması, binalarda ve ulaşımda enerji verimliliği ve elektrifikasyonun yanı sıra sanayide, tarımda karbon ve diğer sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekiyor. Finans sektörümüzün bu geçişteki rolünün farkında olduğuna ve doğacak fırsatları yakalayacağına inanıyorum. Özellikle, kredi tutarının tamamının yeşil yatırıma yönlendirildiği bir yapı kadar faizin belli performans kriterlerine bağlı olduğu sürdürülebilirlik bağlantılı krediler için de yüksek bir potansiyel görüyoruz. Rakamlar da bu kredi yapılarının daha popüler hale geldiğini gösteriyor. Türkiye gibi sürdürülebilirliği iş modeline entegre etmeye çalışan bir piyasada da performans kriterlerine dayalı kredi yapılarının oluşturulması için büyük bir fırsat var" diye konuştu.

“DAHA İYİ BİR GELECEĞİN MÜMKÜN OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Garanti BBVA'nın 17 yıldır finansal ürün ve hizmetlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştürmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için çalıştığını belirten Işıl Akdemir Evlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süre boyunca sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızla Türkiye'de ilk olan pek çok ürün ve hizmeti müşterilerimizle buluşturduk. Yeşil Kredi, Yeşil Halka Arz ve İklim Endeksi ile dünyanın ilk Cinsiyet Eşitliği Kredisi gibi sürdürülebilir yatırım pazarında başarılı çalışmalara imza attık. Kadınların ekonomide daha fazla söz sahibi olması amacıyla Kadın Girişimci Programını hayata geçirdik. Kendi faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine odaklanırken müşterilerimizin de dönüşmesi için çalışıyoruz. Türkiye'de kömürü ve kömürle ilişkili faaliyetleri finanse etmeyeceğini duyuran ilk banka olduk. Aynı zamanda Türkiye'den Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılan ilk bankayız. Ana hissedarımız BBVA Ekim 2022'de sürdürülebilir faaliyetlere ayırdığı kaynağı 300 milyar Euro'ya çıkardı. Biz de BBVA'nın hedeflerine paralel şekilde sürekli artan bir oranda sürdürülebilir faaliyetlere finansman sağlıyoruz. Garanti BBVA olarak, daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda iklim kriziyle mücadele etmek, biyolojik çeşitliliği korumak, emisyonları ve eşitsizliği azaltmak için aksiyona geçmeye devam edeceğiz."

Gündem Koridoru
Şirket Haberleri
Yorum Yaz