Yazarlar

Tofaş'tan hisse başına 5,40 lira kâr payı

Tofaş, hissedarlarına pay başına net 5,40 lira nakit temettü ödeyecek.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası20.02.2023
Tofaş'tan hisse başına 5,40 lira kâr payı

Tofaş, hissedarlarına pay başına net 5,40 lira nakit temettü ödeyecek.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla hissedarlarına pay başına net 5,40 TL nakit kar payı ödeyeceğini duyurdu. Şirket ödemeyi 21 Mart tarihinde gerçekleşticeğini belirtti.

Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2022 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2022 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 8.562.191.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 21.028.679 TL'dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %600,00 oranında toplam 3.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %600,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 6,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %600,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 6,00 Kr, net 5,40 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 21 Mart 2023 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulması teklif edilmektedir.

Türkiye'de Gündem
Şirket Haberleri
Yorum Yaz