Sürdürülebilirlik

Tercihlerimize göre dünyayı daha yaşanabilir yapacağız

Ball İçecek Paketleme Fabrika Müdürü Berk Günşeber: Ball İçecek Paketleme; içecek ambalajlama için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmektedir. Ana ürünümüz sonsuz kere dönüştürülebilme özelliğine sahip alüminyum içecek kutusunu çeşitli ölçülerde üreterek, Türkiye’de 33 senedir içecek firmalarına çözüm ortağı oluyoruz.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası06.01.2022
Tercihlerimize göre dünyayı daha yaşanabilir yapacağız

Ball İçecek Paketleme Fabrika Müdürü Berk Günşeber: Ball İçecek Paketleme; içecek ambalajlama için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmektedir. Ana ürünümüz sonsuz kere dönüştürülebilme özelliğine sahip alüminyum içecek kutusunu çeşitli ölçülerde üreterek, Türkiye’de 33 senedir içecek firmalarına çözüm ortağı oluyoruz.

Türkiye olarak, çevre yönetimi konusunda birçok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. Ülkemizin geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi konusunda potansiyeli son derece yüksek ve bu alan her daim gelişime açık. Buradaki potansiyeli mutlak suretle değerlendirmeliyiz. Bu, ülke için hatta daha geniş ölçekte dünyamız için gerekli. Açık söylemek gerekirse yaşadığımız toplumun bilinç seviyesi olarak halen daha gelişim alanları mevcut. Bilinç arttıkça her alanda kolektif bir iyileşme sağlanacaktır. Tüketici talep ve tercih edecek, üretici bu hizmeti sunmaya yönelecek. Bilinç seviyesinin artması için sivil toplum örgütlerine, eğitim ve öğrenim kurumlarına önemli görevler düşüyor. Örneğin üyesi olduğumuz ve Türkiye’de çevre ile ilgili konularda belki de ilk akla gelen STK’lardan biri olan ÇEVKO Vakfı gibi kurumların daha güçlü olması, daha geniş bir alanda etkinliğini artırması bilincin gelişimine destek olacaktır. Gelecek açısından hem dünyamızı korumalı hem de ekonomimizi güçlendirmemiz birbirinden ayrılmayacak gereklilikler. Çevremizin korunması adına atılan her adım bu gereklilikler adına son derece değerli.

Sıfır atık süreci işletmemizde yürütülen en öncelikli süreçlerden bir tanesi. Atık süreçlerini iyileştirmek için diğer tüm süreçlerde olduğu gibi önce ölçümler yapılmalı. Biz de işletmemiz içinde doğru ölçümü sağlayacak sistemler üzerine çalışıyor, doğru ölçüm için kaynağında ayrıştırma yapıyoruz. Bu ayrıştırma sonucu kaliteli veriler önümüze geliyor ve her bir noktadan ne kadar, hangi tipte atık çıkarttığımızı biliyoruz. Bunun üzerine alanları ve atık tiplerini önceliklendirerek fırsatları görebiliyor bunlara da uygun olan araçlar ile elemine edecek ya da azaltacak şekilde çalışmalar yürütüyoruz. 25 yıldır üretim sektöründe farklı alanlarda tecrübeler edinmiş biri olarak kesin olarak söyleyebilirim ki; atık sistemleri ile ilgili kurulan her sistemin, yapılan her yatırımın ciddi anlamda geri dönüşü oluyor.

Hepimiz yaptığımız tercihlere göre yaşadığımız dünyayı ya daha yaşanabilir yapacağız ya da daha büyük zorluklarla mücadele edeceğiz. Yani hepimiz bu dünyadan ve gelecekten sorumluyuz. Neler yapabiliriz diye sorduğumuzda ise; tüketimde bilinçlenmeli, tercihlerimizde çevre dostu olan ürünleri desteklemeli, bilinçlenmeli, öğrenmeli ve çevremize örnek olmalıyız. Geri dönüşümü, enerjimizi nasıl verimli kullanacağımızı sürekli düşünmeliyiz.

Sürdürülebilirlik
Yorum Yaz