Yatırım

Tarımsal farkındalığa akıllı tarım projeleri dopingi

Türkiye’nin bir belediye öncülüğünde hayata geçirilen ilk Tarım 4.0 politikaları uygulama ve araştırma merkezi olan “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Tarım 4.0 uygulamaları alanında yüzlerce çiftçiye ve gence eğitim ve mentörlük desteği vermeye hazırlanıyor. Proje ile İstanbul’daki tarım alanlarında katma değerin artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar ile Türkiye’nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaların geliştirilmesini hedeflediklerini vurguluyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası20.02.2023
Tarımsal farkındalığa akıllı tarım projeleri dopingi

Türkiye’nin bir belediye öncülüğünde hayata geçirilen ilk Tarım 4.0 politikaları uygulama ve araştırma merkezi olan “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Tarım 4.0 uygulamaları alanında yüzlerce çiftçiye ve gence eğitim ve mentörlük desteği vermeye hazırlanıyor. Proje ile İstanbul’daki tarım alanlarında katma değerin artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar ile Türkiye’nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaların geliştirilmesini hedeflediklerini vurguluyor.

Dünyadaki kaynakların giderek tükenmesiyle birlikte, çeşitli alanlarda pek çok sorun ile aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu sorunların başında da iklim krizi geliyor. İşte bu yüzden sürdürülebilirlik meselesi, artık çok daha hayati bir konu haline gelmiş durumda. Türkiye de bu alanda çok önemli adımlar atıyor. Örneğin, Sıfır Atık Projesi daha iyi bir dünyada yaşamak adına çok büyük bir hareket niteliği taşıyor. Diğer yandan Endüstri 4.0 kavramı hayatımızın merkezine girdi. Artık her alanda ileri teknolojilerin kullanıldığı akıllı sistemler söz konusu. Önümüzdeki dönemde bu sistemler daha da yaygınlaşacak gibi duruyor. Tam da böyle bir zamanda, Eyüpsultan Belediyesi’nin Türkiye'nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirebilmek adına, "Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni İstanbul'a kazandırmak için çalışmalara başladığı görülüyor. Proje kapsamında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde ilk aşamada 1000 metrekarelik kapalı alanda kurulan Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülecek olan araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında ne gibi çalışmalar yapılacağına dair bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “100 gence Tarım 4.0 ve Yeni Nesil Girişimcilik Programında 384 saatlik Girişimcilik Eğitimleri ve Mentörlük Desteği verilecek. Projenin örnek uygulama alanlarında, 200 çiftçiye yönelik olarak Tarım 4.0 Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost Eğitimleri ve 250 kişiye Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimleri verilecek. Bu eğitimlerin yanı sıra yine örnek uygulama alanlarında 50 çiftçiye yönelik Tarım 4.0 ve Veri Temelli Uygulama Eğitimleri kapsamında tarım da veri kullanım örnekleri ve dijital ürün pazarları başlıklarında eğitim verilecek” diyor. Merkezin halka, çiftçilere ve gençlere eğitim veren bununla birlikte tarım ve ilgili sektörleri özelinde yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve fikri olan girişimcileri bir araya getiren bir yapıda olduğunu dile getiren Başkan Köken, merkezin bu yönleriyle ilk olma özelliğine vurgu yapıyor. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Türkiye’ye Tarım 4.0 standartlarının getirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında ciddi katkı sağlayacağını belirten Köken şöyle devam ediyor; “Merkez, Tarım 4.0 alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen girişimciler ve çiftçiler için hem eğitim alabilecekleri hem de melek yatırım ağlarıyla buluşarak fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir kuluçka merkezi olarak hizmet verecek.”

Herkesin konut peşinde olduğu dönemde tarımsal farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizen Deniz Köken şunları söyledi: “Bizim biliyorsunuz, her ilçeye nasip olmayan doğa ile iç içe yerlerimiz var. Yedi tane köyümüz var. Bu köylerde tarım var, hayvancılık var. Biz de buralarda hem tarımın hem de hayvancılığın gelişmesi nasıl olabilir, bizden sonraki kuşaklara nasıl iyi örnekler bırakabiliriz diye bir düşünce içinde olduk. Oradaki vatandaşlarımızla görüşmeler yapıyorduk. Epeyce dertleri vardı, bunları bize de söylediler ama bu sorunlar hep günübirlik çözümlerle; işte mesela otları büyütmekle ya da kısmi yem vererek falan çözülecek işler değildi. Biz herkesin konut peşinde olduğu bir dönemde günümüz teknolojisinden de yararlanarak İstanbul’un ortasında daha farklı bir proje yapmak ve bu ekolojik tarım imkânını vatandaşımıza sunmak adına bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu süreç böyle başladı. O süreçte ilgili arkadaşlarımıza bir çalışma başlatalım dedik. Önce o bölgedeki vatandaşlarımızı, tarımcılık ve hayvancılıkla uğraşan köylüleri bir araya getirdik ve konunun uzmanlarıyla birlikte bir çalıştay yaptık. Çalıştay sonrasında da yol haritasını belirleyerek çalışmalarımızı hızlandırdık.” Bu projenin aynı zamanda büyük bir veri merkezi olacağını da kaydeden Köken; “Üniversiteler, araştırma kurumları burada çalışma yapabilirler. Susuz tarıma nasıl ulaşılabileceği ile ilgili veriler buradan daha rahat elde edilebilir. Öte yandan dünyada kim bu alanda iyi durumdaysa onların da buraya gelip projeye destek olabileceğine ve üstelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunabileceğimizi de düşünüyorum” diyor.

İSTANBUL İÇİN TARIM 4.0 DİJİTAL YOL HARİTASI GELİŞTİRİLECEK

Proje kapsamında elde edilecek bilgiler, saha çalışmaları, uygulamalar, analizler ve verilen eğitimler sonucunda elde edilecek tüm bilgi ve bulguların bir araya getirildiği Tarım 4.0 Dijital Yol Haritası geliştirilecek. Tarım 4.0 Dijital Yol Haritası oluşturmaya giden yolda, Odak Grup Toplantıları, Uygulama Modeli Belirleme Çalışmaları ve Pilot Uygulamaların yapılacağını söyleyen Köken, yine projenin en önemli çıktılarından biri olan Tarım 4.0 Veri Temelli Akıllı Sistem Geliştirme çalışmasıyla sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında, tarım sektörüne yönelik ekonomik ve çevresel etki simülasyonu ve Dijital Ürün Pazarı Yazılımı geliştirilerek hayata geçirileceğini belirtiyor.

Söyleşi
Türkiye'de Gündem
Sektörel Panorama
Sürdürülebilirlik
Finans Dünyası
Yorum Yaz