Yazarlar

Takım Tezgahları sektörü büyüme verilerini açıkladı

Takım Tezgâhları alanında faaliyet gösteren GNC Makina, sanayinin farklı alanlarında üretim yapan kuruluşlara makine tedariği sağlıyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası13.09.2023
Takım Tezgahları sektörü büyüme verilerini açıkladı

Takım Tezgâhları alanında faaliyet gösteren GNC Makina, sanayinin farklı alanlarında üretim yapan kuruluşlara makine tedariği sağlıyor. Savunma ve otomotiv sanayi başta olmak üzere, üretimin olduğu her alanda yüksek teknolojili CNC makinaları temin eden GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, faaliyette bulundukları takım tezgâhları sektörünü değerlendirdi.

Ekonomik ve küresel dengelerin sürekli değişkenlik gösterdiği, finansmana erişimin oldukça zor ve maliyetli olduğu 2023 yılında son gelen verilere göre sanayi üretim endeksi yüzde 1,6 artmış durumda. GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya bu durumun "Takım Tezgâhları’’ sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlar için pozitif bir beklenti oluşturduğunu ifade ediyor.  Çetinkaya yıllık bazda yüzde 53.4 artan sanayi ciro endeksini, sanayi şirketlerinin gelir tarafında bir iyileşmenin işareti olarak kabul ediyor.

Çetinkaya, sektöre dair yorumlarını şu sözlerle sürdürüyor: "Pozitif görünen bu tabloda kritik ve önemli bir nokta var. Birçok farklı sektörde olduğu gibi sanayi sektöründe de şirketlerin enflasyona bağlı maliyetleri arttı. Bu da karlılık oranlarının düşmesine neden oldu. Karlılığın azaldığı bir ortamda yatırım  kararları yavaşlar, durur. Bu durum şirketlerin  sürdürülebilirliği için tehdit unsuru oluşturmakta.’’

TOPLAM PAZAR 1.5 MİLYAR DOLAR

Ülkemizdeki “Takım Tezgâhları” pazarının yaklaşık büyüklüğünün 1.5 Milyar dolar civarında olduğunu belirten  Çetinkaya, bu yıl toplam pazarın yüzde 20’lik bir artışla 1.8 Milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Gökhan Çetinkaya, GNC Makina A.Ş olarak sağladıkları ürün ve hizmetlerle 1.5 milyar dolarlık pazarın 600 milyon dolarlık kısmına hitap ettiklerini söyledi.

Yıllık bazda değerlendirmede 2022 yılının ilk 6 aylık verileri ile 2023 yılının ilk 6 aylık verilerini karşılaştırdıklarını belirten Çetinkaya, toplam pazarda yüzde 11.8’lik bir büyüme yaşandığını söylüyor. GNC Makina da  geçen yıla oranla yüzde 23'lük toplam pazar büyümesinin üzerinde büyüme göstermiş durumda. Pazarın büyük bir kısmını Avrupa ve uzak doğu menşeili ithal ürünlerin oluşturduğunu söyleyen Çetinkaya, özellikle son iki yılda yerli takım tezgâhı imalatçılarının artmaya başladığını belirtiyor.  

ALT KATEGORİDE TERCİHLER OTOMASYON VE NİTELİKLİ TEZGAHLAR YÖNÜNDE

Alt kategoride, genel tercihlerin otomasyon ve nitelikli tezgahlar olduğunu belirten Çetinkaya, bu tür tezgâhların giriş seviyesi olarak adlandırılan tezgâhlara göre ciddi artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Çetinkaya, "Bu evrilmenin temel sebebi  artan personel ve işletme maliyetleri. Bunlar rekabeti olumsuz etkiliyor. Birkaç tezgâh ile yapılacak operasyonlar minimum tezgâh adedi ile yapılmak isteniyor. Biz de GNC Makina olarak sanayicilerimize operasyonel maliyetlerinin azaltılması ve yatırımlarının verimliliğini iyileştirme yönünde destek oluyoruz. Ne yapıyoruz; GNC Mühendislik ekibi ile Üretim Planlama, Proses İyileştirme ve Ölçme-Değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz’’ dedi. Finansmana erişimdeki kısıtlar, düşük seyreden kârlılıklar ve enflasyon baskısının CNC tezgâh yatırımlarında düşük maliyetli alternatif ürün arayışını beraberinde getirdiğini ifade eden Çetinkaya, bu bağlamda kalite ve nitelik olarak önceki yıllarda tercih edilmeyen Çin menşeili ürünlerin, son iki yılda pazar payında bir ivme yakaladığını  söylüyor. Low-cost olarak tabir ettikleri bu ürünlerin, sanayiciler tarafında deneyim aşamasında olduğunu ve ülkemiz sanayisinin kalite ve nitelik anlamında beklentilerini karşılayıp karşılamayacağını söylemek için henüz erken olduğunu ifade eden Çetinkaya, bu süreci de yakından takip ettiklerini, gerekli olması durumunda doğru aksiyonu almak için planlama yaptıklarını da belirtti.

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

Çetinkaya’nın sektör ile ilgili son yorumları şu şekilde oldu: "Sanayi kapasite kullanımını direkt olarak etkileyen bir diğer unsur da nitelikli insan gücü. Her ne kadar Endüstri 4.0’la yapılan Robot ve Otomasyon yatırımları, insan gücündeki talebin azaltılması yönünde bir alternatif teşkil etse de, günün sonunda nitelikli insan gücü ihtiyacı hala çok yüksek seviyede. Maalesef bu konu ile ilgili ihtiyacı karşılamak oldukça sıkıntılı. Sanayinin ihtiyacı, beyaz yakadan çok mavi yaka çalışanı.  Biz de GNC Makina olarak bir akademi kurduk; GNC Akademi.  Burada düzenli olarak eğitimler veriyoruz. Başarı gösteren katılımcıları sektöre kazandırıyoruz.’’

Şirket Haberleri
Yorum Yaz