Yazarlar

“Su Kardeşliği Projesi”yle bilinçli nesiller yetişecek

TEMA Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğinde hayata geçirilen “Su Kardeşliği Projesi”, su varlıklarının önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Dün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan projenin detaylarını ise TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya anlattı. 3 yıl sürmesi planlanan projede okul etkinlikleriyle 30 ilde 6 bin çocuğa ulaşmak hedefleniyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası23.03.2022
“Su Kardeşliği Projesi”yle bilinçli nesiller yetişecek

TEMA Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğinde hayata geçirilen “Su Kardeşliği Projesi”, su varlıklarının önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Dün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan projenin detaylarını ise TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya anlattı. 3 yıl sürmesi planlanan projede okul etkinlikleriyle 30 ilde 6 bin çocuğa ulaşmak hedefleniyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 10’unun yeterli suya ulaşamadığı dünyada, yaşanan iklim değişikliği; yararlanılabilir suyun tek kaynağı olan yağışı, yağış rejimlerini, yağışın mevsimsel dağılımını ve biçimini de etkiliyor. Nehirlerin ana kaynağı olan dağ buzulları ise giderek yok oluyor. İklim değişikliği ile beraber aşırı su çekimleri nedeniyle yer altı su kaynakları azalıyor, göller kuruyor, ekosistemin hassas dengeleri bozuluyor. Kurak bölgelerde daha sık ve daha şiddetli kuraklıkları artırırken, gıda üretimini ve suya ulaşımı kısıtlıyor. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1.330 metreküp olan ve su stresi çeken ülkeler arasında bulunan, nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle iyi senaryoda bile yağışların yüzde 15-20 azalması beklenen ülkemiz giderek su fakiri olma yolunda ilerliyor. Bu durum, suyun korunması ve verimliliği konusunu öncelikli hale getirirken, sadece insan için değil, doğadaki tüm canlıların su hakkının korunmasını sağlayacak etkili bir su yönetimi sağlanması konusunda acil adımlar atılmasını gerekli kılıyor.           

Tüm bu amaçları dikkate alarak harekete geçen TEMA Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo, çocuklarda su varlıklarının yaşam için önemi ve korunması konularında farkındalık oluşturulması hedefiyle “Su Kardeşliği Projesi”ni hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler tarafından güvenli suya erişime ve küresel su krizine dikkat çekmek amacıyla dün (22 Mart Dünya Su Günü) Swissotel’de tanıtılan projede, eğitim etkinliklerinin yanı sıra yenilenen sutema.org web sitesi ile tüm kamuoyuna ulaşılması hedefleniyor.

Su Kardeşliği projesi için hazırlanan logo

PROJE 30 İLDE 6 BİN ÇOCUĞA ULAŞACAK

Su Kardeşliği Projesi kapsamında yürütülecek eğitim etkinlikleriyle, çocukların; su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu ve suyun korunması konularında bilgi edinmeleri ve su ayak izi konusunda farkındalık geliştirmeleri amaçlanıyor. 3 yıl sürmesi planlanan projede, 30 ilde gerçekleştirilecek eğitim etkinlikleriyle, ilkokul 3. ve 4. sınıf kademelerinden toplam 6 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.  

TASARRUF EDİLEN HER DAMLA SU GELECEK NESİLLERE YATIRIM

Proje tanıtımında konuşan Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, “İnsanlar fiziksel ya da ekonomik su kıtlığı nedeniyle güvenli suya erişemiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde gittikçe artan kuraklık tehdidi; ekonomik kalkınmayı, gıda güvenliğini, sağlığı, ekosistemleri, enerji üretimini, yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ve cinsiyet eşitliğini olumsuz yönde etkiliyor. Su altyapı sistemleri; suyun depolanması, taşınması, insanlara ulaşması ve insan kullanımından sonra temizlenerek doğaya geri döndürülmesini sağlamak için büyük önem taşıyor. Bu altyapının yetersiz olduğu yerlerde insan sağlığı ve ekosistemler zarar görürken, su ve enerji israfına da sebep oluyor. Wilo olarak su konusunda gerekli tasarrufu sağlamak amacıyla inovatif çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir stratejiler ışığında Ar-Ge faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 150 yıldır ürettiğimiz pompalarımızla sağladığımız her bir damla tasarrufu gelecek nesiller için bir yatırım olarak görüyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Fakat bu yetmez diyerek, toplum bilinci oluşturmak adına sürdürülebilir bir yaşamın ana konularından olan suyun önemi, kaynakların doğru kullanımı ve tasarruf konusunda çocukların bilinçlendirilmesine yönelik, TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Su Kardeşliği Projesi”ni hayata geçiriyoruz. Su Kardeşliği Projesi kapsamında verilecek eğitimler, sutema.org web sitesi ve sosyal medya üzerinden yapılacak çalışmalarla su tasarrufu konusunda bilinç oluşturulması sağlanarak, önce çocukların ardından da herkesin suyun önemini kavramasını amaçlıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Wilo Türkiye Genel Müdürü

SU STRESİ ÇEKEN ÜLKEMİZ SU FAKİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Konu üzerinde bir farkındalık yaratmak ve proje hakkında detay vermek isteyen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç,“Vakıf olarak, Kurucu Onursal Başkanlarımızdan merhum Hayrettin Karaca’nın ‘Yaşamak için yaşat’ ilkesiyle hareket ederek;  bize can veren tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkmanın, yaşamı sağlayan doğal varlıkların korunmasından geçtiğini bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak taneciklerinden atmosfere, derelerden akarsulara, göllere, denizlere kadar dünyanın her yerinde su olmasına rağmen, bu suyun yüzde 2.5’i tatlı sudur. Bu sınırlı yaşam kaynağının da büyük bölümü (%69’u) buzullarda donmuş halde bulunur ve canlılar için kullanılabilir koşullarda değildir. Karasal ekosistemler ve insanlar için ulaşılabilir olan tatlı su miktarı ise yalnızca yüzde 1’dir. Su stresi çeken ve giderek su fakiri olma yolunda ilerleyen ülkemizde maalesef evsel ve tarımsal su kullanımımız gelişmiş ülkelerden daha yüksek. Bu da su tasarrufu ve verimli su kullanımı konusunda farkındalığın artırılması çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Biz de bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğiyle birlikte Su Kardeşliği Projesi’ni hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Proje ile ilkokul kademesindeki çocukların; su varlıklarının önemini kavramaları ve suyu korumak için neler yapılabileceklerine dair farkındalık kazanmalarını kolaylaştırmak için çalışacağız. Proje kapsamında öğretmelerin çocuklarla paylaşmaları için bir eğitim sunumu ve film geliştirdik. Projenin ilerleyen dönemlerinde bir eğitici kitabı da çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz. Yetişkinlerin su okuryazarlığını geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan, çok sayıda infografiğin yer aldığı www.sutema.org web sitemizi de yeniledik. Web sitemiz aracılığıyla herkesi suyu korumak için su gönüllüsü olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye'de Gündem
Yorum Yaz