Yazarlar

SKD sürdürülebilir enerji için Türkiye’nin fırsatlarını konuştu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), sürdürülebilir kalkınmada stratejik önem taşıyan konularda yaratıcı ve yapısal çözümler ortaya koymak amacıyla Yuvarlak Masa Buluşmaları’na başladı. Buluşmaların ilki olan “Yerinde Enerji Üretimi Oturumu”nda sürdürülebilir enerji için Türkiye’nin önündeki risk ve fırsatlar ortaya konuldu.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası12.08.2022
SKD sürdürülebilir enerji için Türkiye’nin fırsatlarını konuştu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), sürdürülebilir kalkınmada stratejik önem taşıyan konularda yaratıcı ve yapısal çözümler ortaya koymak amacıyla Yuvarlak Masa Buluşmaları’na başladı. Buluşmaların ilki olan “Yerinde Enerji Üretimi Oturumu”nda sürdürülebilir enerji için Türkiye’nin önündeki risk ve fırsatlar ortaya konuldu.

SKD Türkiye, sürdürülebilir kalkınmada stratejik önem taşıyan konularda yaratıcı ve yapısal çözümleri ortaya koymak amacıyla üye şirketlerin üst düzey yöneticilerini Yuvarlak Masa Buluşmaları’nda bir araya getiriyor. Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda öncelik arz eden konuları kapsayan buluşmaların ilki Yerinde Enerji Üretimi Oturumu olarak Sabancı Holding ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Oturumda tüm dünyayı etkileyen enerji ve iklim krizi kaynaklı zorluklar karşısında Türkiye’nin enerji güvenliğinde önündeki riskler ve fırsatlar ortaya kondu. 

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, ilki gerçekleşen Yuvarlak Masa Buluşmaları’nın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı, “Dünyada yaşanan savaş ortamı enerji güvenliğini devletlerin öncelikli gündem maddesi haline getirdi. İklim krizi ile mücadelede 1,5 derece hedefinin dahi yetersiz kaldığı bu ortamda sürdürülebilir enerji politikalarının oluşturulması insanlığın geleceği için her zamankinden daha önemli. Tüm dünyada enerji politikaları yeniden şekillenirken, ülkemizde de sürdürülebilir kalkınmaya eşlik edecek temiz enerji çözümlerine dayalı enerji politikalarının ivedilikle oluşturması gerekiyor. Türkiye’nin enerji güvenliği için yeni bir stratejiye ve net-sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yatırımlara ihtiyacı var. Bu kapsamda, düzenlediğimiz Yuvarlak Masa Buluşmaları - Yerinde Enerji Üretimi Oturumunda ortaya konan çözüm yollarının Türkiye’nin enerji politikalarında ve özel sektör faaliyetlerinde stratejik konumunu güçlendirmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”

SKD Türkiye Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik Odak Alanı Eş Başkanı Hakan Timur, Türkiye’nin enerji güvenliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı, “Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve iklim kriziyle mücadelede, emisyonların düşürülmesinde yenilebilir enerji yatırımları önem arz ediyor. Bu anlamda son 15 yılda çok kıymetli adımlar atıldı. Fakat dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Ukrayna ve Rusya savaşı ile yaşanan, ülkemizde sanayide elektrik kesintileri olarak etkilerini hissettiğimiz enerji krizi ile devletler enerji politikalarını yeniden gözden geçiriyor. Bu ortamda Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefini merkeze alan yeni politikaların ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması enerji güvenliğinin temini için kaçınılmaz. Yerinde enerji üretimi de hızla karşılığını bulacak yeni bir fırsat olarak karşımızda. SKD Türkiye olarak bu fırsatları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Yuvarlak Masa Buluşmaları – Yerinde Enerji Üretimi Oturumunun çıktıları, fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacak önemli bir yol gösterici.”

BULUŞMANIN ANA MESAJLARI

Türkiye’nin enerji krizinden kaynaklı zorlukların ve iklim değişikliği risklerinin yönetilebilmesi adına daha verimli ve sürdürülebilir bir enerji ekonomisi için önümüzdeki risk ve fırsatları ortaya koyan oturumun çıktıları şu şekilde:

Yerinde enerji üretiminin, Türkiye’nin verimli, güvenli ve temiz enerji geleceğine sunacağı çok yönlü faydaların hayata geçirilebilmesi için,

  1. Sanayi sektörleri ve ticari binalar başta olmak üzere, yerinde enerji üretim potansiyelinin belirlenerek somut hedefler ile desteklenmesi,
  • Bu hedeflerin ve ilişkili stratejik adımların, özellikle güneş enerjisine ve yüksek verimli birleşik ısı-güç sistemlerine dayalı büyüme fırsatlarına odaklı olarak, aynı zamanda enerji verimliliği potansiyelinden de azami yararlanılabilmesini sağlayacak çözümler ile entegre şekilde hayata geçirilmesi,
  • Elektrik piyasasının derinliğinin sağlanması ve öngörülebilirliğin iyileştirilmesi, 
  • Bölgesel trendler ile uyumu sağlayacak ve temiz enerji dönüşüm ivmesini güçlendirecek karbon fiyatlandırma mekanizmalarına işlerlik kazandırılması, 
  • Enerji Performans Sözleşmeleri modelinin kullanımının yaygınlaştırılması ve iyi uygulama örneklerinin artırılması, 
  • Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri ile uyumlu verimlilik yatırımlarını öne çıkaracak teşviklerin ve iş modellerinin hayata geçirilmesi,
  • Yeşil finansman olanaklarının azami şekilde değerlendirilmesi ve risk yönetimi araçlarının geliştirilmesi,
  • Değişken arz ve talep dinamikleri içerisinde şebekelerin esnekliğini sağlayabilmek üzere, enerji depolama ve talep tarafı katılımı uygulamalarına yaygınlık kazandırılması ve şebeke yatırımlarının ve operasyonlarının dijitalleşme fırsatları ile desteklenmesi,
  • Öztüketim potansiyelini performansa dönüştürebilecek şebeke ve enerji tüketim mimarilerinin hayata geçirilmesi,
  1. Döngüsel ekonomi fırsatlarının ve sektörler arasında sinerjilerin değerlendirilmesi önerilmektedir.
Türkiye'de Gündem
Yorum Yaz