Yazarlar

Sigorta şirketleri ürün çeşitliliğini artırmalı

Yaşamımızı daha sürdürülebilir kılmak ve kayıpları en aza indirgemek için oldukça önemli olan sigorta, bizi risklere karşı koruyarak daha güvenli bir yaşam sürmemize olanak sağlar.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası10.08.2023
Sigorta şirketleri ürün çeşitliliğini artırmalı

Yaşamımızı daha sürdürülebilir kılmak ve kayıpları en aza indirgemek için oldukça önemli olan sigorta, bizi risklere karşı koruyarak daha güvenli bir yaşam sürmemize olanak sağlar.

Sektörü bu kez broker gözüyle değerlendiren Büyükkaya Uluslararası Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alaattin Büyükkaya, sektörün gelişimi için atılması gereken adımlardan ve kendilerine düşen görevlerden şu şekilde bahsetti; “Sigortacılık sektörünün gelişimi için müşteri odaklı hizmet sunumunu destekleyecek düzenlemeler, ürünler ve uygulamaların olması gerekmektedir. Sigorta sektörünün düzenlenmesi, sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmak ve müşteri haklarını korumak için önemlidir. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun sektörde etkin gözetim ve denetim sağlaması, haksız uygulamaların önüne geçilmesi ve sektöre olan güvenin artırılması açısından son derece önem teşkil etmektedir. Hem sigorta şirketleri hem de brokerlar, müşterilere sigortanın faydaları, kapsamı ve seçenekleri konusunda düzenli olarak bilgi vermelidir. Bu sayede sigorta bilinci ve güveni artırılmış olacak bu da sektörün gelişimine katkı sağlayacaktır.”

“SAĞLIK SİGORTALARINA TALEP YÜKSELECEK”

Sektörün lokomotifi olan araç sigortalarında büyümenin devam edeceğini söyleyen Büyükkaya, büyüme eğilimine giren diğer branşları şu şekilde anlattı; “Yaşanan deprem felaketi sonrasında DASK ve konut sigortaları da büyüme trendine girmiştir. Bunların dışında özellikli olarak, teknoloji sektöründeki hızlı gelişmeler ve dijitalleşme, siber güvenlik risklerini ve diğer teknoloji kaynaklı riskleri artırmaktadır. Bu nedenle, siber güvenlik sigortaları, bilişim hizmet sağlayıcıları için sorumluluk sigortaları ve veri ihlali sigortaları gibi teknoloji sigortaları büyümeye devam edebilir. Sağlık sigortaları, sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç sürekli olarak artmaktadır. Bu da sağlık sigortalarına olan talebi daha da yükseltecektir. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerdeki belirsizlikler nedeniyle seyahat sigortalarının talebi artabilir. Seyahat iptalleri, sağlık sorunları ve diğer acil durumlar için seyahat sigortası önemli bir güvence sağlayacaktır. Endüstriyel işletmelerdeki güvenlik önemini artırmasıyla, iş güvenliği sigortaları talep görebilir. İş kazaları, meslek hastalıkları ve işveren sorumlulukları için sigorta ihtiyacı önemli olacaktır.

“MİKRO SİGORTA 50 BİN KİŞİYE ULAŞTI”

Sektörde 50 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Büyükkaya Uluslararası Sigorta ve Reasürans Brokerliği, ‘Mikro Sigorta’ başta olmak üzere ilki gerçekleştirerek globalde başarılı çalışmalara imza attı. Bu çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükkaya, “Mikro sigorta, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın kredi verdiği düşük gelirli kadınların ve onların işletmelerinin finansal korumalarını sağlamak için uygun fiyatlı ve basit sigorta ürünlerine erişimini sağlayan bir sigorta modelidir. Bu sigorta ilk olarak bu kredi programından faydalanan kadınların başlarına gelebilecek kaza sonucu vefat etmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumlarında devreye giren bir ferdi kaza ürünüyle başlamıştır. Yaklaşık 50 bin kişiye ulaşan bir sigorta olmuştur.

Daha sonrasında konutlar ve iş yerleri için de bu sigorta ürünü geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Bu uygulama ile kadınların hayata tutunmaları amaçlanmış, Türkiye’de bir ilk olmuş ve dünya sigortacılığında da örnek gösterilen bir ürün olmuştur. Geleneksel sigorta poliçeleri genellikle yüksek primler ve karmaşık prosedürler içerebilirken, mikro sigorta bu dezavantajları ortadan kaldırmıştır. Mikro sigorta ile daha önce sigorta ile hiç tanışmamış bireylere ulaşılmış ve sigorta bilincinin tabana yayılması için önemli yapı taşlarından biri olmuştur” diye konuştu. Globalde yürüttükleri çalışmalara da değinen Alaattin Büyükkaya, bunlardan şu şekilde bahsetti; “Hastanelerde yaşanan malpraktis – hatalı tıbbi uygulamalar sonucunda oluşacak sorumluluklar için oluşturmuş olduğumuz bir sigorta programı mevcuttur.

Yine seyahat sağlık sigortaları için lokaldeki sigorta şirketlerinin sunmakta olduğu limit ve teminatlardan daha yüksek limit ve geniş kapsamlı ürünler temin edebilmekteyiz. Ayrıca özellikle nakliyat sigortalarında yurt içi piyasada sorun olan ambargo uygulanan ülkelere sigorta teminatı sağlayarak bu bölgelerle ticaret yapan firmalar için de koruma sağlayabiliyoruz.”

“STRATEJİK ORTAKLIKLAR SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAR”

Türkiye'de sigorta primlerinin milli gelire oranla oldukça düşük olduğunu aktaran Büyükkaya, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin sigorta poliçelerine erişimini artırmanın sektörün gelişimi için önemli olduğunu belirterek, “Sigorta şirketleri, dijitalleşmeyi ve teknoloji uygulamalarını hızlandırarak müşterilere daha kolay ve hızlı hizmet sunmalıdır. Dijital platformlar aracılığıyla sigorta poliçelerinin satışı, müşteri hizmetleri ve hasar süreçleri daha etkin bir şekilde yürütülmelidir. Sigorta şirketleri, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için ürün çeşitliliğini artırmalı ve özelleştirilmiş poliçeler sunmalıdır. Bireylerin ve işletmelerin farklı risklere karşı korunabilmeleri için çeşitli sigorta seçenekleri sunulmalıdır. Sigorta şirketleri, diğer sektörlerle iş birliği yaparak müşteri tabanını genişletebilir ve yeni müşteri segmentlerine ulaşabilir. Bankalar, perakende şirketleri ve diğer sektörlerle yapılan stratejik ortaklıklar, sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlayabilir. Türkiye'de sigorta sektörünün gelişimi için yukarıda belirtilen adımların atılması, sektörün potansiyelini daha iyi kullanmasını ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, kamu kurumlarının ve özel sektörün iş birliğiyle sigortacılık sektörünün daha güçlü bir konuma gelmesi hedeflenmelidir” diye konuştu.

Dosya Haberi
Yorum Yaz