Yazarlar

Sel ve taşkın felaketine çözüm dijital ikiz projesiyle geliyor

Şehirlerde dijital ikiz çözümlerini uygulayarak, aşırı hava olaylarının etkisini doğru bir şekilde modelleyebilir ve tahmin edebilir, böylece yetkililerin riskleri azaltmak ve vatandaşlarımızın can ve mallarını korumak için proaktif önlemler almasını sağlayabiliriz” diyen SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya ayrıca afet yönetimine katkı sağlama çalışmaları kapsamında koordinatörlüğünü üstlendikleri C2IMPRESS Projesi hakkında da bilgiler verdi: Proje, birçok ülkede taşkın, sel ve bunlarla bağlantılı heyelan ve benzeri afet riski taşıyan kentsel alanlarda erken uyarı sistemi, stratejik planlama çözümleri ile afet yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası08.09.2023
Sel ve taşkın felaketine çözüm dijital ikiz projesiyle geliyor

Şehirlerde dijital ikiz çözümlerini uygulayarak, aşırı hava olaylarının etkisini doğru bir şekilde modelleyebilir ve tahmin edebilir, böylece yetkililerin riskleri azaltmak ve vatandaşlarımızın can ve mallarını korumak için proaktif önlemler almasını sağlayabiliriz” diyen SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya ayrıca afet yönetimine katkı sağlama çalışmaları kapsamında koordinatörlüğünü üstlendikleri C2IMPRESS Projesi hakkında da bilgiler verdi: Proje, birçok ülkede taşkın, sel ve bunlarla bağlantılı heyelan ve benzeri afet riski taşıyan kentsel alanlarda erken uyarı sistemi,  stratejik planlama çözümleri ile afet yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Akıllı şehirlerin belki en verimli uygulamalarından biri afetlerle ilgili olabilir. Tüm dünya iklim değişikliklerinin sonuçları ile karşı karşıya kalıyor. Bilim insanlarının yorumu maalesef bu felaketlerin giderek artacağı yönünde. Artık vakit geçirmeden yüksek teknolojinin sağladığı fırsatlardan faydalanmaya başlanması gerekiyor. Ancak bu teknolojik yatırımlar gerçekleştirilebildiği takdirde afetlerin getireceği can ve mal kaybı en aza indirilebilir.

Sel felaketini örnek alacak olursak; bugünkü teknoloji ile artık meteorolojik veriler günlerce önceden ne olacağını; metrekare başına düşecek yağmur suyu miktarını dahi bize kolayca bildirebiliyor. Alınan bu verileri dijital ikiz ortamına aktarıp, simüle ettiğimizde ise hangi bölgeyi su basacağını, nerede can ve mal kaybına yol açabileceğini öngörebiliyoruz.   Eğer belediyelerimiz kritik havzalarda bu yağışların getireceği yağmur suyu miktarını, sensörlere ölçtürerek akıllı modelleme yönetimleri uygularlarsa, ayrık yağmur suyu şebekesi olmadığı için, aşırı yağışlarda sel suları altında kalacak alanları belirleyebilir; böylece yağmur suyu şebekeleri kurulabilir ve bu alanlara verilecek imar iznini bekletebilirler. Son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte, bu çözümler de Türkiye’de günlük yaşamımızda uygulanabilir ekonomik boyutlara inmiştir.

Akıllı şehir yaklaşımını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 42 yıldır bilişimin gücünü kullanan SAMPAŞ Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya görüşlerini şu şekilde paylaştı. “Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Samsun, Aksaray ve Kırklareli'nde şiddetli yağmurun ölümcül sel baskınlarına yol açtığı trajik olaylar ışığında, selden etkilenen kişilere ve ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu bağlamda bir kez daha dijital ikiz teknolojisini kullanarak daha akıllı, daha dirençli şehirler yaratma konusundaki kararlılığımızın altını çizmek isterim. Bu olaylar, gelişmiş kentsel planlama ve altyapı yönetimine yatırım yapmanın kritik öneminin altını çizmektedir. Şehirlerde dijital ikiz çözümlerini uygulayarak, aşırı hava olaylarının etkisini doğru bir şekilde modelleyebilir ve tahmin edebilir, böylece yetkililerin riskleri azaltmak ve vatandaşlarımızın can ve mallarını korumak için proaktif önlemler almasını sağlayabiliriz. SAMPAŞ Holding olarak, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini geliştiren son teknoloji dijital ikiz çözümleri geliştirmek için şehirlerimizle el ele çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte, iklim değişikliği ve doğal afetlerin yarattığı zorluklara dayanabilecek daha dirençli kentsel ortamlar inşa edebiliriz.”

Artık, sel ve taşkından etkilenecek evler ve insanlar önceden belirlenerek burada yaşayan insanların, alarm sistemleri, hatta telefon mesajları kullanılarak ikaz edilmesi ve can kaybının önlenmesi mümkündür. Tabii ki bu havzalarda zamanında altyapı yatırımları yapılırsa, değil can kaybı, mal kayıplarını dahi engellenebilir.

Vakit geç değil. Dijital ikiz ve akıllı şehir altyapılarını kullanarak iklim değişikliği mücadelesinde bu kayıpları önlemek artık çok kolay. Şehirleri her yönüyle akıllandırmamız, bize gelişme ve büyüme alanında büyük fırsatlar sağlayabilir.

Afetlere dayanıklı bir toplum için C2IMPRESS projesi

SAMPAŞ Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya ayrıca afet yönetimine katkı sağlama çalışmaları kapsamında koordinatörlüğünü yaptığı C2IMPRESS Projesi hakkında da bilgiler verdi: “SAMPAŞ Holding, C2IMPRESS projesinin koordinatörü olarak 7 ülkeden 16 kurum ve kuruluşu bir araya getiren uluslararası bir yapılanmaya imza attık.  2025 yılında tamamlanacak proje, afetlere dayanıklı bir toplum için çoklu tehlike ve risk durumlarında toplum farkındalığının artırılmasını hedefliyor. İnovatif teknolojilerle desteklenmesi amacıyla Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’daki taşkın, sel ve bunlarla bağlantılı heyelan ve benzeri afet riski taşıyan kentsel alanlarda erken uyarı sistemi, büyük veri tabanlı afetle mücadele ve karar destek platformları, stratejik planlama çözümleri gibi inovatif uygulamalarla afet yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.”

Yorum Yaz