Gündem Koridoru

Şehirleşme sorunlarını minimuma indiriyor

Dünyanın her noktasında şehirleşme hızla artarken, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Şehir alanlarının sınırlı olması, buradaki nüfus yoğunluğunun bu alanlara göre yüksek olması doğru planlama yapanın zaruretini ortaya koyuyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası04.10.2023
Şehirleşme sorunlarını minimuma indiriyor

Günümüzde şehirleşme oranı her geçen gün büyük bir hızla artıyor. Dünya Bankası verilerine göre şehirler Avrupa'daki nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Şehirlerde hızla artan nüfus kendi içinde bazı sorunları da beraber getiriyor. Bu sorunların hızlı, kolay ve uzun vadeli çözümleri de şehrin beşeri sermayesini teknoloji ile birleştirmekten geçiyor. SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya da "Bu ekosistemin doğru şekilde kurulabilmesi, dijitalleşmenin şehirle ilgili bilgi takibini sağlayabilmesi ve tüm paydaşların ekosisteme katılımı ile şehirleşmeye bağlı sorunların dijital ikiz teknolojisiyle minimuma indirilebileceğini söyledi. SAMPAŞ Holding ilk etapta Osmaniye kent merkezinin dijital ikizini oluşturarak şehrin tüm canlılarının her imkândan en sağlıklı, en hızlı ve güvenilir bir şekilde yararlanmasına yardımcı oluyor.

Dünyanın her noktasında şehirleşme hızla artarken, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Şehir alanlarının sınırlı olması, buradaki nüfus yoğunluğunun bu alanlara göre yüksek olması doğru planlama yapanın zaruretini ortaya koyuyor. Konu kentsel planlama olduğunda deneme-yanılma için zaman kaldığını söylemek zor. Bugün alınan kararların gelecek üzerinde kritik etkileri olduğunu düşündüğümüzde vatandaş, sivil toplum, kamu ve özel sektörden oluşan kent paydaşlarının stratejik ve doğru hareket etmesi, şehirlerin doğru planlanabilmesi adına dijital ikizlerinin oluşturulması için adım atması gerekiyor.

Bugün kent yönetimi konusunda çıtayı çok yukarıya taşıyan Şangay, New York, Singapur, Helsinki gibi şehirlerin başarısının arkasında dijital ikiz teknolojisi yer alıyor. Küresel olarak dijital ikizlere yapılan yatırımlar şimdiden olumlu sonuç vermeye başladı. Küresel teknoloji firması ABI Research'ün 2021 tarihli bir raporu, şehirlerin "daha verimli şehir planlaması için dijital ikizleri kullanarak 2030 yılına kadar 280 milyar Dolar tasarruf edeceğini tahmin ediyor. Yapılan araştırmalar dijital ikiz teknolojisinin kent yaşamının sürdürülebilirlik çabalarına da yardımcı olacağını da ortaya koyuyor.

Akıllı şehir yaklaşımını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 42 yıldır bilişimin gücünü kullanan SAMPAŞ Holding, Osmaniye Belediyesi ile birlikte ilk etapta Osmaniye kent merkezinin yaklaşık olarak 10 kilometrekaresinde uçuş yaparak dijital ikizin ilk adımını gerçekleştirdi. Enerji, su, altyapı, demografi, ulaşım ve diğer kentsel bileşenleri canlı olarak takip edebilmeyi ve hayat standartlarını iyileştirerek şehrin marka değerini yükseltmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Osmaniye Belediyesi akıllı sokak aydınlatma sistemleri, enerji yönetimi sistemleri, akıllı elektrik sayaçları, akıllı elektrik şebekesi, akıllı su sayaçları ve talep yönetimi, sızıntıların tespiti ve önleyici bakım, akıllı parkmetreler ve ücretlendirme, araç takibi, bakım, konum belirleme hizmetleri, acil müdahale ve afet hizmetleri hava kalitesi takibi gibi günlük yaşamımızı direkt etkileyen konuları da ilerleyen zamanlarda dijital ikize entegre edecek. 

SAMPAŞ Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya “Birleşmiş Milletler’in öngörüleri 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağını söylüyor. Kentsel nüfustaki artışa yanıt vermek amacıyla mimarlar ve tasarımcılar, geleceğin şehirlerini daha akıllı ve daha sürdürülebilir kılmak için yenilikçi çözümler geliştiriyorlar. Kentleşmeye bağlı sorunları çözebilmek ve geleceğin şehirlerini planlayabilmek adına bugünden çalışmalara başlamak gerekiyor. Bunun yolu da dijital ikiz teknolojisinden geçiyor. Şehirlerin dijital ikizleri oluşturulurken yanıtlanması gereken iki temel soru var. Bunlardan birincisi “şehrin mevcut durumunu nasıl analiz eder ve düzenli veri toplayabiliriz?” İkinci önemli soru ise şehrin coğrafi ve sosyal davranışlarını nasıl tahmin edebiliriz?” Bu iki sorunun da tek bir cevabı var. O da veri. Dijital ikiz teknolojisi için en önemli konu veri sürdürülebilirliğidir, bu sayede afet dahil, şehrin tüm olası sorunları daha ortaya çıkmadan çözüm bulur. Örneğin dijital ikiz çözümlerini uygulayarak, aşırı hava olaylarının etkisini doğru bir şekilde modelleyebilir ve tahmin edebilir, böylece yetkililerin riskleri azaltmak ve vatandaşların can ve mallarını korumak için proaktif önlemler almasını sağlayabiliriz. 

Gündem Koridoru
Yorum Yaz