Türkiye'de Gündem

Sağlık sektöründe kadın liderliğinin önünü açmak için bir araya geldiler

Doğrudan insan hayatıyla ilgili olması açısından hem çok önemli hem de büyük zorluklara sahip sağlık sektöründe, çalışanların küresel olarak yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyorlar. Buna rağmen yönetim takımlarındaki kadın oranı sağlık sektörü için yüzde 17 düzeyinde. Professional Women’s Network İstanbul (PWN İstanbul) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) sağlık sektöründeki kadın liderleri geliştirmek hedefiyle hayata geçirdiği “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Sertifika Programı”na destek veren kadın liderler, sektör için kadın liderliğinin önemine vurgu yaptılar. 

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası22.04.2022
Sağlık sektöründe kadın liderliğinin önünü açmak için bir araya geldiler

Doğrudan insan hayatıyla ilgili olması açısından hem çok önemli hem de büyük zorluklara sahip sağlık sektöründe, çalışanların küresel olarak yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyorlar. Buna rağmen yönetim takımlarındaki kadın oranı sağlık sektörü için yüzde 17 düzeyinde. Professional Women’s Network İstanbul (PWN İstanbul) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) sağlık sektöründeki kadın liderleri geliştirmek hedefiyle hayata geçirdiği “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Sertifika Programı”na destek veren kadın liderler, sektör için kadın liderliğinin önemine vurgu yaptılar. 

Sağlık sektöründeki kadınların gelişimi desteklemek amacıyla PWN İstanbul (Professional Women’s Network) ve BÜYEM’in (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi), UN SDSN (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı) ve cinsiyet eşitliği konusundaki girişim ‘Awen for Us’ desteği ile hayata geçirdiği “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Sertifika Programı” devam ediyor. Sektörden 23 profesyonel kadın çalışanın katılımıyla başlayan ilk program mayıs ayında sona erecek ve düzenlenecek tören ile katılımcılara sertifikaları verilecek. Sağlık sektörünün önde gelen şirketlerindeki liderlerin de katkıda bulunduğu “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” programının en önemli parkurları, sağlık sektörü liderlerinin katılımcılarla yaptıkları mentörlük görüşmeleri ve ‘Cafe Diyalog’ adı altında düzenlenen paneller oldu. 

Programın hazırlanmasından yürütülmesine her aşamasında destek veren, projeye liderlik eden Sektörel Danışma Kurulu Üyesi ve Program Mentörü olarak görev alan Amgen ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, Kampotu Genel Müdürü Beril Koparal ve Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş, mezuniyet öncesi sektör için kadın liderliğinin önemine dikkat çektiler.

SAĞLIĞA YÖN VERECEK KADIN LİDERLER

PWN İstanbul Danışma Kurulu Üyesi, Amgen ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman pandemi sırasında kadın sağlık çalışanlarının, artan hasta sayılarıyla başa çıkarken kendi sağlık ve güvenliklerini riske attıklarını ve sağlık sistemine olağanüstü katkılarda bulunduklarını vurguladı. Bu katkıya rağmen, küresel sağlık sisteminde kadın liderliği oranının yüzde 17 düzeyinde olduğunu belirten Berkman, kadın liderliğinin, sadece sektörün değil insanlığın geleceği açısından önem taşıdığının altını çizdi. ‘Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Sertifika Programı’nın gönüllü liderliğini de yapan Berkman, “Amgen ve Gensenta’da kadın gücünün yaratacağı katma değerin bilinci ile çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Kadın istihdamına katkıda bulunacak politikalarla kadınların işgücüne katılımını teşvik ediyoruz. Amgen’in geleceğini şekillendiren güçlü kadın lider sayısını artırmak üzere yürüttüğümüz inisiyatifler ile hem sektörümüzde hem de iş dünyasında rol model olmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” Gelişim Programı’nın bir parçası olmak benim için olmazsa olmazdı. Programımız için daha önce örneği görülmemiş bir girişim diyebilirim. Kadınlarımız azimli, çalışkan ve her alanda gelişime açık. Bu, sektörümüzde daha fazla kadın lider görebilme hedefiyle yola çıktığımız “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” programında bizlere ilham oluyor, daha ileriye gitmek için bizleri motive ediyor” ifadelerini kullandı. Berkman, programın etki alanının giderek genişleyeceğini ve sektördeki kadın lider sayısının artmasına somut bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

"KADIN LİDERLİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

“Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” Gelişim Programı'nda mentörlük yapan, projeye liderlik eden ‘Sektörel Danışma Kurulu Üyesi’ olan PWN İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Kampotu Genel Müdürü Beril Koparal ise, ilaç sektörüne yönelik kadın liderlik oranlarına değindi. İlaç endüstrisindeki kadın işgücü oranının yüzde 61 olduğunu söyleyen Beril Koparal, buna karşılık, 182 biyoteknoloji ve ilaç şirketini kapsayan bir Insider analizine göre CEO'ların yüzde 92'sinin erkek olduğunu ifade etti. Koparal, “Eşitsizlik sadece sosyal değil aynı zamanda ekonomik bir sorun. Çalışmalara göre OECD ülkelerindeki kadın istihdam oranlarını İsveç'inkiyle eşleşecek şekilde artırmak GSYİH'yi 6 trilyon ABD dolarından fazla artıracak. Kadın liderliğinin artırılmasına sürdürülebilirlik için acilen ihtiyacımız var. “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” programı bu alanda gerçekleştirilen çok önemli bir adım ve içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Kadın liderlerin rol modellik, iletişim ağı yaratma ve katkı sağlama, iş yaşamında kadının güçlendirilmesi konusundaki inisiyatiflerde yer alması bugün her zamankinden daha önemli. Program ile sektöre ilham oluyor ve kadın liderliğinin önünü açıyoruz” dedi.

HEDEFLER İÇİN İŞ

Programın Sektörel Danışma Kurulu üyelerinden PWN İstanbul Danışma Kurulu Üyesi ve Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş de Küresel Amaçlar’ın iki maddesine dikkat çekti. Şeyda Atadan Küresel Amaçların 5’inci maddesinde ‘Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması” ifadelerinin yer aldığını belirtti. Atadan, “Beşinci madde kritiktir çünkü diğer maddelerin tümüne güç ve hız kazandıracak maddedir. Öte yandan 17’inci maddede amaçlar için ortaklıklar yer alır ve dünya bu ortaklıklara hayati derecede ihtiyaç duymaktadır. Takeda olarak benimsediğimiz çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik prensiplerini özellikle ilaç sektöründe de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu alanda yapılan yerel ve işlevsel düzeyde halihazırda devam etmekte olan çabaları büyütmek için bölgesel çalışmalarda aktif rol almaya devam edeceğiz. Sektörümüzdeki kadın liderlerin sayısını arttırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Gelişim Sertifika Programı’nı bu nedenle çok önemsiyor ve gönüllü destek veren tüm lider meslektaşlarıma kattıkları değer için teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye'de Gündem
Yorum Yaz