Gündem Koridoru

Sabancı’nın 4üncü jenerasyondan torunu göreve başlıyor

Sabancı Holding'in yeni yönetimine ilk kez 4’üncü jenerasyondan bir katılım gerçekleşti. Merhum Sakıp Sabancı’nın torunu Elçin Melisa Sabancı Tapan, holdingin yönetim kurulu üyesi oldu.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası06.04.2023
Sabancı’nın 4üncü jenerasyondan torunu göreve başlıyor

Sabancı Holding'in yeni yönetimine ilk kez 4’üncü jenerasyondan bir katılım gerçekleşti. Merhum Sakıp Sabancı’nın torunu Elçin Melisa Sabancı Tapan, holdingin yönetim kurulu üyesi oldu.

Türk ekonomisinin öncü gruplarından Sabancı Holding’de 4’üncü jene­rasyon ilk kez göreve geldi. Mer­hum Sakıp Sabancı’nın torunu Elçin Melisa Sabancı Tapan, önceki gün yapılan genel kurul ile holdingin yönetim kurulu üyesi oldu. Böylece yeni görev­lendirme ile Sakıp Sabancı’nın da ilk kez bir torunu yönetimde görev almış oldu.

Hacı Ömer Sa­bancı Holding’in 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplan­tısı'nda alınan kararlar Kamu­yu Aydınlatma Platformu’nda yer aldı. Yapılan açıklamada, “Yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile vazife görmek üze­re, Güler Sabancı, Erol Saban­cı, Suzan Sabancı Dinçer, Serra Sabancı, Elçin Melisa Sabancı Tapan, Cenk Alper, Hayri Çul­hacı, Mehmet Kahya ve Hüse­yin Gelis seçilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Şirketimizin Ge­nel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılan Yönetim Kurulu toplan­tısında görev dağılımı aşağıda­ki gibi belirlenmiştir: Başkan Güler Sabancı, Başkan Vekili Erol Sabancı, üyeler; Suzan Sa­bancı Dinçer, Serra Sabancı, El­çin Melisa Sabancı Tapan, CEO Cenk Alper. Bağımsız üyeler ise Hayri Çulhacı, Mehmet Kahya, Hüseyin Gelis."

Elçin Melisa Sabancı Tapan, holdingde ayrıca Kurumsal Yö­netim, Atama ve Ücretlendir­me Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde üye­lik görevini de üstlenmiş oldu.

GLOBAL CİTİZEN FORUM'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Elçin Me­lisa Sabancı Tapan, Sakıp Sa­bancı‘nın kızı Sevil Sabancı ve Eran Tapan çiftinin evladı. Dedesi eski Sümerbank Genel Müdürü Erkan Tapan, babaan­nesi ise Elçin Tapan. Babaan­nesinin ismini alan Elçin Meli­sa Sabancı Tapan, İngiltere’de Uluslararası İşletme ve Psiko­loji dallarında lisans eğitimi alan aldı.

Ardından ABD’de Co­lumbia Üniversitesi’nde Eko­nomik ve Siyasal Kalkınma üzerine yüksek lisans yapan Elçin Melisa Sabancı Tapan, iş hayatına Körfez Bölgesi’nin bir dönem en önemli fonlarından biri olan ve Türkiye’de de yatı­rımları bulunan Abraaj Capi­tal’de staj yaparak başladı. Ta­pan, dünyaca ünlü danışmanlık şirketlerinden PwC’de şirket değerlendirmeye yönelik 6 ay­lık bir program aldı.

2017 yı­lında Bridgestone firmasın­da iş hayatına devam eden Sa­kıp Sabancı’nın torunu Tapan, küresel dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen, dünya­nın önde gelen fikir liderleri, ülke yöneticileri, CEO, oyuncu ve sanatçıların katıldığı, ken­dini gelecek nesiller için dünya vatandaşlık kriterlerini iyileş­tirmeye adamış bir uluslarara­sı eylem platformu olan Global Citizen Forum'da Türkiye'yi temsil etti.

2019 yılı sonbaha­rında sanat alanındaki üre­timlerin sürdürülebilirliğine destek olmak adına Gate 27’yi hayata geçiren Elçin Melisa Sabancı Tapan, New York'ta­ki Guggenheim Müzesi, Mu­seum of Modern Art ile Whit­ney Müzesi’nin aktif üyesi ko­numunda.

Gündem Koridoru
Yorum Yaz