Türkiye'de Gündem

Patates soğanda ihracatı yasaklamak yerine kısıtlama yapılmalı

İstanbul Ticaret Borsası’nın Güvenilir Ürün Platformu desteği ile düzenlediği ‘Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor’ toplantılarında bu ay patates ve soğan sektörünün sorunları tartışıldı.

6dk okuma
26.04.2024
Patates soğanda ihracatı yasaklamak yerine kısıtlama yapılmalı

Webinar ortamında gerçekleştirilen, “Patates, Soğan Üretimi ve Ticareti” başlıklı toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kenar ve İSTİB Meclis Üyesi ve İstanbul Toptancı Patates ve Soğancılar Derneği Başkanı Soner Topal konuşmacı olarak katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gazeteci Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı. Ahmet Bülent Kasap konuşmasında, patates ve soğan ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesiyle ilgili kültürel uygulamaların, Türk köy yaşamının önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek, “Bu geleneksel ürünlerin katma değeri yüksek dondurulmuş ve işlenmiş olarak ihracını sağlamak için çalışmalıyız” dedi.

“PLANLI TARIM UYGULAMALARIYLA ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, dünya patates ticaret hacminin 32 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 21 milyar dolarının dondurulmuş patateste gerçekleştirildiğini belirterek, “Ülkemizin dondurulmuş patates alanında çalışmalarını artırması ve uluslararası pazarda söz sahibi olması gerekiyor. Dondurulmuş patatesin ton fiyatı 1.087 dolar iken taze patatesin ton fiyatı 333 Dolar” dedi.

Erdem, fiyat dalgalanmalarının önlemek için planlı tarım uygulamaları kapsamında merkezden planlama yerine yerelde planlama için yerel komiteler kurulduğu belirterek, “Bakanlığımızın önceliği arz güvenliğinin sağlanması. Planlı tarım uygulamalarıyla arz güvenliği sağlanacak ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar önlenecektir” şeklinde konuştu.

“İHRACAT YASAKLAMALARI YERİNE KISITLAMALAR DEVREYE ALINMALI…”

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, ürün ihracatının yasaklanması yerine kısıtlanmasının tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “İhracatçılar olarak ürün ihracatının yasaklanmasının ürün fiyatını dengelemediğini ve dış pazardaki güvenilirliğimizi zedelediğini görüyoruz. Bakanlığımızın iç pazardaki fiyatları kontrol etmek için yasaklama yerine ihracat kısıtlaması uygulamasını devreye sokması gerekiyor. Üreticinin mutluluğu ürününün pazarlanmasından geçer. Dolayısıyla ihracat desteklenmelidir. Yoksa üretici, ürünü üretmeme noktasına gelecektir” dedi.

Yazgan, her iki üründe de yer altı su kaynakları kullanarak sulama yapıldığını belirterek, “İklim değişikliği ve artan kuraklıklar sebebiyle ilerleyen yıllarda yer altı sularına daha fazla ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle yer altına her yıl daha fazla inmek zorunda kalındığından sulama maliyetleri sürekli artıyorşeklinde konuştu.

“HEM ÜRETİCİ HEM DE İHRACATÇI İÇİN FON OLUŞTURULMALI”

Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kenar, bu yıl Adana bölgesinden gelen patateslerin piyasaya 20 gün erken sürülmesinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, “Adana patatesinin hasat zamanında Niğde bölgesindeki patateslerin bitmiş olması gerekiyor. Fakat 20 günlük erken hasat sonucunda yeni ürünlerin gelmesinden dolayı Niğdeli üreticiler ellerinde kalan ürünleri satamadıklarından satış fiyatları üretim maliyetlerini karşılamıyordedi.

Kenar, hem üreticinin hem de ihracatçının faydalanacağı bir fon oluşturulması gerektiğini ifade ederek, “Oluşturulacak fon ile patates üretimin yüksek olduğu zamanlarda ihracatçıya destek verilmelidir. Üretimin düşük olduğu zamanlarda da üretici bu fondan faydalanmalıdır” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİLERİN GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ”

İSTİB Meclis Üyesi ve İstanbul Toptancı Patates ve Soğancılar Derneği Başkanı Soner Topal, patates ve soğan üretiminde girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, “Mazot, tohum ve gübre maliyetleri üreticiyi zorlamaktadır. Çiftçilere nakit destekten ziyade indirimli mazot, tohum, gübre desteği sağlanmasını ve desteklemelerin tarlaya değil ürüne verilmesini Bakanlık yetkililerimizden talep ediyoruz” dedi.

Topal, üreticilerin yüksek maaşlarda bile tarım işçisi bulma hususunda zorluk çektiklerini ifade ederek, “Gençlerimizi tarım sektörüne teşvik etmek ve tarım sektöründeki kalifiye elaman ihtiyacının karşılanması için ilkokuldan başlayarak tarım derslerinin müfredata eklenmesi gerekmektedir. Aksi halde, gelişmekte olan bir tarım ülkesi olarak ilerleyen yıllarda tarlada çalışacak nitelikli eleman bulamayacağız” şeklinde konuştu.

 

Türkiye'de Gündem
Yorum Yaz