Söyleşi

Odağımıza insanı aldık

Uluslararası networklerin hâkim olduğu bir sektörde, yüzde 100 lokal bir sahiplik ile yatırım yaparak, önde gelen ajanslardan biri olan People, iletişim alanında tam servis veren bir yapıya sahip. Bugün geldikleri noktada insana yatırım yapmayı her şeyin önünde tuttuklarını söyleyen People CEO’su İbrahim Şahin, “Hem çalışanlarımızın hem hizmet verdiğimiz insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek, hem de markaların büyümesine katkı sağlayabilmek, aslında gereklilikten çok sorumluluğumuz” diyor

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası12.02.2022
Odağımıza insanı aldık

Uluslararası networklerin hâkim olduğu bir sektörde, yüzde 100 lokal bir sahiplik ile yatırım yaparak, önde gelen ajanslardan biri olan People, iletişim alanında tam servis veren bir yapıya sahip. Bugün geldikleri noktada insana yatırım yapmayı her şeyin önünde tuttuklarını söyleyen People CEO’su İbrahim Şahin, “Hem çalışanlarımızın hem hizmet verdiğimiz insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek, hem de markaların büyümesine katkı sağlayabilmek, aslında gereklilikten çok sorumluluğumuz” diyor

People’ın oluşumundan ve verdiği hizmet alanlarından kısaca bahsedebilir misiniz?

2009 yılının sonunda People’ı kurarken ortak hedefimiz, geçmiş birikimlerimiz ve değerli bir ekip ile sektörde hizmet anlamında fark yaratacak, odağında insan olan işimizde ‘bir ajansı diğerinden ayıran en büyük farkın içindeki insanlar’ olduğunu hissettirecek bir yapı kurmaktı. Neredeyse tamamen   uluslararası   networklerin hâkim olduğu bir sektörde, yüzde 100 lokal bir sahiplik ile yatırım yaparak, önde gelen ajanslardan biri olma hedefi ile yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada hala aynı anlayış ile insanlarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Odağınız insan olduğunda, gerçekten insana değer verdiğinizde, hem çalışanlarınızın hem hizmet vermekte olduğunuz insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek, hem de markaların büyümesine günümüz şartlarında katkı sağlayabilmek adına, uçtan uca hizmet veren grup yapısına geçişimiz, aslında gereklilikten çok sorumluluktu. Bu yolculukta People’ın içerisinden çıkan kardeş şirketler olarak 2011’de dijital medya alanına odaklanmak adına Forward Media’yı ve daha sonra yükselen değer olan içerik planlamasına odaklanabilmek adına da 3Dots’ı kurduk.

Son olarak datanın pazarlama dünyasında artan önemi ve uygulanabilirliğine paralel DigData oluşumunu da People çatısı altında hayata geçirdik. Bu sayede bir yandan pazarlama dünyasındaki değişimlerin getirdiği yeni ihtiyaçlara, uzmanlaşmış kadrolar ile cevap verme olanağı yakalarken bir yandan da markalarımıza, “medya planlama ve satın alma” alanında ihtiyaçları olabilecek tüm disiplinler için tek noktadan 360 derece destek verebilme imkanına ulaştık. Yarının ajans yapısında veriye hâkim olanların, verinin yönlendirdiği planlama anlayışını en iyi uygulayanların bir adım önde olacağı aşikâr. Her ne kadar otomasyon süreçleri, yapay zekâ ve benzeri yaklaşımların insanların yerini alacağı konuşulsa da bugün için bu sistemleri kurgulayacak ve ilk kez uygulayacakların yine doğru insanlar olduğunu ve çıkacak ürünün de o insanların vizyonundan geçtiğini biliyoruz. Bu anlamda mevcut iş gücümüzün yarının dün- yasına hazır olabilmesi adına birçok farklı disiplinlerden arkadaşlarımızı en doğru iletişim planlarının sunulması adına bütünleşmiş bir yapıda buluşturmak, hem onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, hem de sunulan geniş ürün yelpazesine hâkim donanımlı bireyler ile iş ortaklarımıza, uçtan uca hizmet sağlayabilmek adına şirketlerimizi 2020 yılı içerisinde “PC İletişim Grubu” çatısı altına konumladık.

People CEO’su İbrahim Şahin

SEO VE ANALYTICS KASLARIMIZI GELİŞTİRİYORUZ

Türkiye’de dijital pazarlamaya yön veren ajanslardan biri olma yolunda ilerliyorsunuz. Dijital pazarlama alanında neler yapıyor People?

Yukarıda bahsettiğim gibi yeni yapılanma ile beraber PC İletişim Grubu olarak hizmet veriyoruz. Dijital pazar- lama alanında Forward Media, People’in kardeş ajansı olarak konumlanıyor. Uzun süredir yol arkadaşlığı yaptığımız Atakan Kural Forward Media’nın CEO’su olarak bu alandaki gelişimimize liderlik ediyor. Son 4-5 senede dijital alana ciddi bir yatırım yaparak ekip yapımızı ve hizmet alanlarımızı genişlettik. Özellikle e-ticaret ve aplikasyon performans yönetimi konusunda gösterdiğimiz ivme ile farklı müşterilere katkı sağlıyoruz. SEO ve analytics kaslarımızı da geliştirerek tam servis veren bir yapıya kavuşmuş durumdayız. Konvansiyonel ve dijital kanalların entegre ölçümü, raporlaması ve somut katkılarının ortaya konmasına yönelik Digdata ekibimiz yeni ürünler ile ek fayda yaratıyor müşterilerimize. Farklı kollara da girerek bu etkiyi daha da kuvvetlendirme 2022 hedeflerimiz içerisinde yer alıyor.

360 derece planlama ve satın alma stratejiniz hakkında bilgiler verir misiniz?

Medya planlamanın tüm disiplinlerinde son derece donanımlı kadrolarla müşterilerimize uçtan uca hizmeti en üst seviyede verebilecek şekilde hareket ediyor, olası yeni ihtiyaçlara anında cevap verebilecek şekilde çok hızlı aksiyon alıyoruz. Bu anlamda birlikte çalıştığımız markalarımızın tüm ihtiyaçlarını, dilerlerse tek temas noktası üzerinden kolayca yönetebiliyoruz. Bu yetkinlik, markalarımıza farklı disiplinleri tek elden yönetme imkânı tanırken gerek ciddi zaman tasarrufuna gerekse bütünleşik şekilde üzerinde çalışılmış 360 derece medya stratejilerine en hızlı şekilde sahip olma imkanı tanıyor.

PROAKTİF VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Tüm medya ve müşteri verisini bir iletişim anlatısı haline getirmek için kendi metodolojilerinizi yarattığınızı söylüyorsunuz. Nedir bu metodolojiler?

Datanın öneminden ve işimizi nasıl şekillendirdiğinden bahsetmiştik. İşte bu noktada ajansımız son derece proaktif ve yenilikçi yaklaşımları geliştirmek ve uygulamakta sektöre öncülük etti diyebiliriz. Geldiğimiz noktada artık reklam verenlerimizin dijitale ek olarak konvansiyonel mecralarda- ki yatırımlarının da geri dönüşlerini anlık analiz edebiliyor ve buradan ürettiğimiz çıkarımlar ile medya karmalarına ve yoğunluklarına karar verebiliyoruz. Bu hizmetlerimizi yukarıda da bahsettiğimiz Digdata isimli uzman bir ekip ile birçok markamıza 2015’ten bu yana geliştirerek sunuyor ve bu sayede hem kendimizi hem de markalarımızın medya stratejilerini sürekli geliştirme şansı buluyoruz. Bu geliştirmeler neticesinde markalarımız daha verimli medya kullanımı yapabilirken, maliyetlerini de aynı oranda düşürme şansı yakalıyorlar.

PERFORMANS PAZARLAMASINA İLGİ ARTIYOR

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni dönem sektör özelinde sizlere nasıl yansıdı?

Pandemi süreci çoğu şirket için dijitalleşmeyi inanılmaz derecede hızlandırdı. Sonuçta ürün ve hizmetlerinizi tüketiciler ile evlerinden çıkmadan buluşturabildiğiniz platformlar, işinizin devamlılığı ve ulaşılabilir olmak için bir anda tercihten ziyade zarurete dönüştü. Daha önce çevrimiçi satış yapmayı planlamayan birçok firma bu yönde hızlı adımlar atmak, performans pazarlamasına yönelmek durumunda kaldı. Bu durum stratejilerde kaliteli verinin önemini ve uygulama alanlarını hiç olmadığı kadar ön plana çıkardı. Veri kalitesinin zenginleştirilmesi ve derinleştirilmesi adına, farklı alanlarda hizmet edecek veri işleme ve yönetim platformlarına yatırım yapılması kararları alınarak uygulamaya geçilmeye başlandı. Belki de tüm bu gelişmeler, birincil veri havuzlarının büyüyerek gelişmesine ve gelecekte daha önce bu yönde tasarrufları olmayan markaların bile, çok daha hedefli yayınları yapabilme yetisine beklenenden erken ulaşmalarına sebep olacak.

Dijitalleşme sürecinde tüm sektörler yürütebildiği tüm çalışma prensiplerini teknolojiye uyumlu hale getiriyor. Sizler bu sürece nasıl dahil oluyorsunuz?

Tüm iş yapışımız pandeminin de getirdiği değişim ile farklılaştı. Öte yandan teknolojinin sağladığı nimetleri de işimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Teknolojik gereçler günlük hayatımızın içinde zaten ama onun ötesinde belki de en değerli akçe olan zamanın yönetimi konusunda bize önemli fayda sağlıyor. Otomasyona yönelik teknolojik geliştirmeler ile aslında zamandan kazanıp, iş gücümüzü farklılık yaratacak konularda daha yoğun kullanma şansına sahip oluyoruz. Biz de hem ekibimizin hem de müşterilerimizin değerli zamanlamalarını daha etkin kullanmalara yönelik pek çok farklı gereç kullanarak bu değişime ayak uyduruyoruz.

Pandemi ile birlikte uzaktan ve hibrit çalışma modelleriyle Türkiye aslında çok da tanımadığı bir çalışma şekliyle tanıştı. Siz bu süreçleri nasıl yönettiniz çalışanlarınızla?

Pandeminin Türkiye’de ilk vaka ile görülmesinin hemen ardından tam kapasite ile tüm ekip uzaktan çalışmaya geç- tik. Öncesinden de bu konuda hazırlığımız olduğu için bu geçişi ve takip eden neredeyse iki yılı ofise hiç dönmeden sorunsuz bir şekilde ve hizmet kalitemizi ve teknolojik alt- yapımızı her gün daha da geliştirerek geçirdik. Her ne kadar tüm altyapılarımız tam kapasite uzaktan çalışmaya çoktan hazır olsa ve tüm ekip uzaktan çalışsa da biz ofisimizi hiç kapatmadık. Çalışanlarımız kendi insiyatifleri ile bazı günler ofise gelebiliyorlar ve gördüğümüz kadarıyla bundan mutlu da oluyorlar. İşte bu noktada pandemi sonrası modellerle ilgili fikirlerimiz de oluşuyor. Pandemi sonrası artık eskiden olduğu gibi tam kapasite ofiste çalışmanın mümkün ve hatta gerekli olacağını düşünmüyorum. Biz ekiplerin dirsek dirseğe çalışmasının önemine çok inanıyoruz ancak bunun belirli dönemlerde olmasının yeterli olabileceğinin de farkındayız bu anlamda sektörümüzün geleceğinin farklı kombinasyonlarda da olsa birçok şirkette hibrit modellerden oluşacağını tahmin ettiğimi söyleyebilirim.

2021 yılı sizin için nasıl geçti? 2022’den beklentileriniz nelerdir?

2021 bizim için birçok açıdan son derece iyi geçti diyebilirim. Öncelikle şirketimizin halka arzını tamamlayarak birçok yatırımcının yüksek teveccühünü gördük. Bunun dışında birçok yeni marka kazanımı ve mevcutta çalışmayı sürdürdüğümüz birbirinden değerli markalarımız ile yılı çok ciddi bir büyüme ile kapattık. Ekip tarafında da genişlemeye devam ettik. Özellikle birçok yeni mezun arkadaşımızı şirketimize kazandırarak sürdürülebilir başarı için ekibimize yetenekli genç kardeşlerimizi takviye ettik. Yine teknolojik yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ettik.

2022 yılı verdiğimiz hizmetin kalitesini korumak ve artırmak için öncelikle insana ve teknolojiye yatırımlarımızı sürdüreceğimiz bir yıl olacak. Hizmet kalitemizi en üst seviyede tutma hedefimizin meyvelerini, öncelikle mevcut iş ortaklarımızın memnuniyetinin devamı ve yeni iş kazanımları ile de taçlandıracağımıza inanıyoruz.

Söyleşi
Yorum Yaz