Yatırım

Norm Holding Kuika'ya %20 Yatırım yapıyor

Norm Holding Norm Digital öncülüğünde, gelecek vadeden Low Code Yazılım “Start-up”ı Kuika'ya %20 yatırım yaptı.  Kullanıcıların, yaratıcılık, üretkenlik ile hızlı ve çevik bir şekilde yazılım oluşturmasını sağlayan low code platformu olan Kuika’nın %20 hissesini alan Norm Holding bu yatırımla, yazılım ihtiyaçlarında daha kısa vadelerde, daha sürdürülebilir ve kaliteli çözümler üretebilirken, hem ilk ürün geliştirmeyi, hem de bakım sürecini daha kısa sürelere indirdi.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası02.03.2023
Norm Holding Kuika'ya %20 Yatırım yapıyor

Norm Holding Norm Digital öncülüğünde, gelecek vadeden Low Code Yazılım “Start-up”ı Kuika'ya %20 yatırım yaptı.  Kullanıcıların, yaratıcılık, üretkenlik ile hızlı ve çevik bir şekilde yazılım oluşturmasını sağlayan low code platformu olan Kuika’nın %20 hissesini alan Norm Holding bu yatırımla, yazılım ihtiyaçlarında daha kısa vadelerde, daha sürdürülebilir ve kaliteli çözümler üretebilirken, hem ilk ürün geliştirmeyi, hem de bakım sürecini daha kısa sürelere indirdi.

Norm Holding, detaylı yazılım bilgisi gerekmeden, yaratıcılık ve üretkenlik ile uygulamaların geliştirilmesini sağlayan Kuika’ya yatırım yaparak, hisselerinin yüzde 20’sine sahip oldu. Kuika; Norm Digital ile birlikte yazılım ürünleri geliştirmekte ve eğitim programları hazırlamakta. Norm Digital, Kuika platformu ile gerçek dünyada kullanılacak uçtan uca geniş çaplı uygulamalar geliştirilmesine ve bu platformun low-code ekosistemi içinde hızla büyüyerek bilinirliğinin ve kullanımının üst sıralara tırmanmasına öncülük edecek. Üretim, operasyon ve e-ticaret ekosistemlerinde yaratılan projelerle Kuika ürününün esnekliği, performansı ve diğer yeteneklerinin gerçek zamanlı değerlendirilmesi hız kazanacak. Norm Holding’in bu yatırımla hedefi ise; Norm Digital önderliğinde dünyanın her yerinde Kuika platformunu kullanan “Kuiker” lar yetiştirmek.

Norm Holding CEO’su ve Norm Digital Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Uysal, Kuika’ya yaptıkları yatırımın Aralık 2022’de tamamlandığını vurgulayarak, “Bu yatırımla, Norm Holding Kuika’nın %20 hissesine sahip oldu. Aynı zamanda teknoloji firmamız Norm Digital ile stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde global büyüme yolculuğunda önemli bir adım atıldı. Norm Holding ve Norm Digital endüstrinin ve toplumların dijitalleşmesine rehberlik etmek ve bu dönüşümü hızlandırmak için çözümler üretmekle birlikte aynı zamanda startup ekosistemini destekleyerek bu misyonu gerçekleştiriyor. Bu stratejimiz doğrultusunda Kuika ve kurucularına olan güvenimiz bizi bu yatırıma götürdü.” dedi.

Low code platformların günümüzde ve özellikle de gelecekte çok ciddi potansiyeli olduğuna inandıklarını da sözlerine ekleyen Norm Holding CTO’su ve Norm Digital Genel Müdürü Erkan Yeniçare, “Dünyada çok hızlı bir şekilde artan yazılım ihtiyacı var. Buna karşılık verebilecek sayıda yazılımcı ve iş analisti eksikliğini gidermek amacıyla daha fazla sayıda kişinin yazılım ve uygulama geliştirmesini “Low Code” tekniği ile geliştirilen araçlar sağlayacak. Bu doğrultuda Kuika, yazılım talebine hızlı ve çevik bir şekilde çözüm sunabilecek, yazılım geliştirme sürecini, yazılım geliştirme uzmanlarının yanı sıra kodlama ve tasarım bilgisi sınırlı, analitik düşünebilen, analiz yeteneği olan ve yazılım geliştirmeye hevesli kişilerin de yapabilmesine olanak sağlayacak. Bu yatırımla yazılım ihtiyaçlarında daha kısa vadelerde, daha sürdürülebilir ve kaliteli çözümler üretebiliyoruz. Hem ilk ürün geliştirme, hem de bakım süreci daha kısa süreler alıyor. Bize sağladığı faydalar ise; yazılım geliştirme eforlarında düşüş, müşteriye hızlı geri dönüş, kısa süreli projeler geliştirebilme, müşteriye olan maliyette azalma ve tüm aşamalar göz önünde bulundurulduğunda müşteri memnuniyetinde artış sağlama oldu. Öte yandan en önemli sorun ve maliyetlerden biri olan zaman parametresi bu platform çözümü ile olabildiğince minimize edilebilecek. Yazılıma olan ihtiyacın arttığı bu dönemde, süreçlerin hantallığından kaynaklanan kayıplar azaltılırken, tek bir geliştirme ile farklı platformlarda uygulama çıktısı alınabilmesi de Kuika’nın sağladığı en önemli katkılardan biri olacaktır.” şeklinde konuştu.

Türkiye'de Gündem
Sektörel Panorama
Yatırım
Sürdürülebilirlik
Finans Dünyası
Yorum Yaz