Şirket Haberleri

Mobilya endüstrisinde şimdi eylem zamanı

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri, Sürdürülebilirlik Eylem Planı doğrultusunda ihracatçılarla bir araya geldi. Söz konusu plan; Hammadde, Girdi ve Tedarikçiler, Üretim Süreci, Lojistik ve Depolama, Atık Yönetimi, Genel Yönetim, Eğitim ve İnsan Kaynakları, Dijitalleşme vb. başlıklar olmak üzere toplam sekiz alanda uygulanacak.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası22.05.2024
Mobilya endüstrisinde şimdi eylem zamanı

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri, sektörlerinin sürdürülebilirlik kavramından nasıl etkileneceği, bugünün tasarımı içerisinde geleceği kurgularken nasıl bir faaliyet dizilimi öngörmek gerektiği üzerine bir çalışmaya imza attı.

Sürdürülebilirlik Eylem Planı üzerine düzenlenen lansmanın sunumunu T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil gerçekleştirdi.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Eylem Planı, Hammadde, Girdi ve Tedarikçiler, Üretim Süreci, Lojistik ve Depolama, Atık Yönetimi, Genel Yönetim, Eğitim ve İnsan Kaynakları, Dijitalleşme olmak üzere toplam 8 alanda uygulanacak.

Teknolojik ilerleme ve iklim değişikliği etkilerinin, bu konuda farkındalığın ve kabulün artması ile yeni gelişmeler baz alınarak eylem planı, belirli aralıklarla güncelleme gösterecek.

“MİLYONLARCA DOLAR KARBON VERGİSİ ÖDEYEBİLİRİZ”

Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Mobilya endüstrimiz, eylem planını lanse eden 20’inci sektörümüz oluyor. Mobilya sektörümüzün yol haritasının hazır olması önemli. Çünkü mobilya, marka sektörlerimiz arasında yer alıyor. Bu avantajımızı yeşil dönüşümle destekleyebilirsek bambaşka bir hikâye yazabiliriz. Elbette süreç eylem planının açıklanması ile sona ermiyor. Aksine asıl mesaimiz şimdi başlıyor. Hayata geçirdiğimiz takip platformumuzla bu eylem planlarını izleyecek, çeyrek dönemlerde raporlamasını yapacağız” dedi.

Yeşil Mutabakat’ta nihai hedefin 2050 olduğuna dikkat çeken Gültepe, “Uyum sürecinin bir takvimi var ve süreç hızla ilerliyor. Hatta bazı sektörlerimiz açısından vakit geldi çattı. Eğer gerekli hazırlıkları tamamlayamazsak 2026’dan itibaren her yıl 100 milyonlarca dolar karbon vergisi ödemek durumunda kalacağız. Oysa karbon vergisi olarak ödeyeceğimiz kaynağı sektörlerimizin yeşil dönüşümünün finansmanı için kullanabiliriz” şeklinde konuştu.

“YENİLENEBİLİR MALZEME KULLANMAK ÖNEMLİ”

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün çevre üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olması ve kaynak yönetiminde çok önemli bir rol oynaması sebebiyle sürdürülebilirlikle ilişkisinin çok yüksek düzeyde olduğunu belirten TİM Başkanvekili ve Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “Artan çevre bilincinin ve sorumlu iş uygulamalarının vurgulandığı bir çağda, mobilya, kağıt ve orman ürünleri endüstrileri önemli bir noktada konumlanıyor. İlgili sektörler yaşadığımız alanları şekillendirirken geniş bir ürün yelpazesinin malzemelerini de sağlıyor. Bu doğrultuda sektörü sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu hale getirerek ekonomik büyüme, sosyal eşitlik ve çevresel yönetim arasında uyumlu bir denge oluşturmak gerekiyor. Biz de belirlediğimiz bu 8 başlık ile sektördeki dönüşüme yol gösterici olmak istiyoruz” dedi.

Mobilya sektöründe geri kazanılmış ahşap, bambu ve diğer yenilenebilir malzemelerin kullanımının önemine dikkat çeken Güleç, “Bu doğrultuda şirketlerin geri dönüştürülmüş kağıt, sürdürülebilir kağıt hamuru tedariki ve enerji tasarruflu üretim uygulamalarını tercih etmeleri döngüsel ekonomi anlayışının benimsenmesini sağlayacaktır. Bu adımlar sadece sektörün ormanlar üzerindeki etkisini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda biyoçeşitliliğin korunmasına ve genel atık üretiminin azalmasına katkı sağlayabilecektir” diyerek konun önemine vurgu yaptı.

 8 EYLEM PLANI

Hammadde Girdi ve Tedarikçiler

 • Hammaddelerin çevreye en az zarar veren yöntemlerle ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini sağlamak
 • Kaynak kullanımında verimliliği artırarak hammadde kullanımını azaltmak, hammaddelerin çıkartılması, işlenmesi ve taşınması sırasında oluşan çevresel etkileri en aza indirmek
 • Enerji ve su gibi kritik girdilerin kullanımında verimliliği artırarak, sürdürülebilir kaynaklar üzerinden temin etmek
 • Tedarik zincirinde yer alan tüm tedarikçilerin çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik standartlarına uygun hareket etmesini sağlamak
 • Tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik risklerini belirlemek, değerlendirmek ve bu riskleri azaltıcı stratejiler geliştirmek

Üretim Süreci

 • Üretim süreçlerinin çevreye olan etkisini en aza indirgemek, bu süreçlerden kaynaklanan karbon ayak izini, atık miktarını ve su kullanımını azaltmak
 • Hava ve su kirliliğini önlemek ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek
 • Enerji kullanımını optimize etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak, adil çalışma koşullarını sağlamak ve yerel topluluklarla iyi ilişkiler kurmak, tedarik zincirinin her aşamasında sürdürülebilirlik standartlarının uygulanmasını sağlamak
 • Ürünlerin tasarımından itibaren çevresel etkilerini düşünmek ve ürün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik prensiplerini uygulamak
 • Üretim süreçlerindeki sürdürülebilirlik çabaları hakkında şeffaf raporlama yapmak ve ilgili taraflara (örneğin, müşterilere, yatırımcılara ve düzenleyici kurumlara) hesap verilebilir olmak
 • Yeni ve daha verimli teknolojileri benimsemek, iş süreçlerini optimize etmek ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmek

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Taşıma ve depolama işlemleri sırasında karbon emisyonlarını azaltmak için daha temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmak ve enerji verimliliği stratejileri uygulamak
 • Depolama ve lojistik süreçlerinde oluşan atıkları azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve daha sürdürülebilir ambalaj malzemeleri kullanmak
 • Depolama ve taşıma yöntemleri benimsemek, tüm lojistik ve depolama operasyonlarında adil çalışma koşullarını garanti altına almak ve tedarik zinciri boyunca bu standartları teşvik etmek
 • Tedarik zinciri kesintilerine karşı direnci artırmak ve değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmek için esnek lojistik ve depolama çözümleri geliştirmek
 • Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik standartlarını uygulayarak ve tedarikçilerle iş birliği yaparak uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak
 • Sürdürülebilir lojistik ve depolama uygulamalarının sonuçlarını düzenli olarak değerlendirerek ilerlemeyi raporlamak ve iyileştirme alanlarını belirlemek

Üretimde Döngüsellik ve Geri Kazanım

 • Üretim süreçlerinde ve tüketim alışkanlıklarında verimliliği artırarak, gereksiz atık üretimini önlemek
 • Atıkların yeniden kullanılabilir olmasını sağlamak için ürün tasarımı ve ambalajlama yöntemlerini iyileştirmek
 • Etkili bir geri dönüşüm ve kompostlama altyapısı kurarak, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesini sağlamak
 • Tüm atık türleri için kapsamlı yönetim planları geliştirmek, bu sayede atık yönetiminin çevresel etkisini en aza indirmek
 • Atık yönetimi süreçlerinin hava, su ve toprak kirliliğine neden olmasını önlemek için tedbirler almak
 • Bireyleri ve işletmeleri atık yönetimi konusunda eğitmek ve en iyi uygulamaları paylaşmak
 • Ulusal ve uluslararası atık yönetimi yasalarına ve düzenlemelerine tam uyum sağlamak
 • Atık azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşümü destekleyecek politikaları ve teşvikleri geliştirmek
 • Atık yönetimi stratejilerini ve uygulamalarını sürekli olarak değerlendirmek ve iyileştirmek

Genel Yönetim, Eğitim ve İnsan Kaynakları

 • Sektörün geleceğini tehdit eden ara eleman sorununun çözülmesine katkı sağlamak
 • Çalışanların sürdürülebilirlik kapsamında bilinçlenmesini sağlamak
 • Organizasyonun misyonu, vizyonu ve stratejik planlarına sürdürülebilirlik hedeflerini entegre etmek
 • Sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyen kurumsal politikalar, prosedürler ve uygulama rehberleri oluşturmak
 • Tüm çalışanlara sürdürülebilirlik konusunda eğitimler ve farkındalık programları sunmak
 • İşe alım, performans değerlendirme, ödüllendirme ve kariyer gelişimi gibi İK uygulamalarında sürdürülebilirlik kriterlerini entegre etmek
 • Sürdürülebilirlik hedefleri ve başarılarına katkıda bulunma fırsatları sunarak çalışanların iş tatminini ve motivasyonunu artırmak

Standardizasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları

 • Hammadde malzeme seçiminden, ürün çıktısına kadar tüm süreçlerde Yeşil Üretime odaklanmak
 • İlgili ürünü en doğru şekilde geri dönüştürmek
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde çevre dostu uygulamaları öne çıkararak, sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik etmek
 • Müşterilerin sürdürülebilirlik konularında eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını desteklemek
 • Müşterilerden alınan geri bildirimlerin sürdürülebilirlik stratejilerine dahil edilmesi ve ürün/hizmet iyileştirmeleri için kullanmak
 • Ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal etkileri hakkında müşterilere şeffaf bilgi sağlamak
 • Ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak
 • Geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik etmek için satış sonrası hizmetler sunmak
 • Satış sonrası hizmetleri çevre üzerindeki etkisini azaltacak şekilde optimize etmek
 • Müşterileri sürdürülebilir ürün kullanımı, bakımı ve atık yönetimi konularında bilgilendirmek ve desteklemek

Dijitalleşme

 • Firma içerisindeki süreçlerde, kağıt kullanımını mümkün olan en az düzeye indirme
 • Firmaya veri yönetimi ve analitiği konularını entegre etmek, dijital araçlar ve çözümler kullanarak atık üretiminin azaltılması ve kaynak kullanımının daha etkin hale getirmek
 • Çalışanlara ve müşterilere yönelik dijital platformlar üzerinden sürdürülebilirlik eğitimleri ve bilgilendirme kampanyaları düzenlemek
 • Dijital teknolojilerin ve veri analitiğinin kullanımıyla sürdürülebilir inovasyonu desteklemek
 • Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin tanıtımında dijital pazarlama stratejilerini kullanmak

 

 

 

Şirket Haberleri
Yorum Yaz