Yatırım

Marka olmak pahalı olmak mıdır?

İnsanoğlunun en temel ihtiyacı ve belki de doğasının en büyük gerçeği iletişim kurmak. Kurulan iletişimden sonra akılda kalabilmek de en kıymetlisi. Buradan hareketle, ortaya çıkan ‘marka’ kavramı da kendini doğru ifade etmekle akılda kalıcı olabilmenin bir birleşimi aslında. Media Glory de bu birleşimi yönetmek ve ürün/kurum/kuruluşların marka olabilmesi için strateji üreten önemli iletişim ajanslarından. Ülkemizde marka olgusunun değerinin yeni yeni anlaşıldığını dile getiren Media Glory Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Bedir, bizlere bu sayımızda markalaşma ve pazarlama kavramlarıyla ilgili değerli bilgiler aktardı…

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası24.02.2023
Marka olmak pahalı olmak mıdır?

İnsanoğlunun en temel ihtiyacı ve belki de doğasının en büyük gerçeği iletişim kurmak. Kurulan iletişimden sonra akılda kalabilmek de en kıymetlisi. Buradan hareketle, ortaya çıkan ‘marka’ kavramı da kendini doğru ifade etmekle akılda kalıcı olabilmenin bir birleşimi aslında. Media Glory de bu birleşimi yönetmek ve ürün/kurum/kuruluşların marka olabilmesi için strateji üreten önemli iletişim ajanslarından. Ülkemizde marka olgusunun değerinin yeni yeni anlaşıldığını dile getiren Media Glory Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Bedir, bizlere bu sayımızda markalaşma ve pazarlama kavramlarıyla ilgili değerli bilgiler aktardı…

Media Glory’nin yol hikâyesinden ve yürüttüğü çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
Media Glory, ülkemizde faaliyet gösteren markaların ihtiyaçlarını onlara daha yakın bir medya ajansı olarak ilk elden anlayabilmek amacıyla kuruldu. Bununla ilgili özellikle ülkemiz açısından orta ve büyük ölçekli markaların medya süreçlerini yürütmek, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda en efektif medya hizmetlerini sunmak Media Glory için her zaman temel motto olmuştur. Media Glory, her zaman sektörde uzun deneyimi olan tecrübeli yöneticiler ve diğer taraftan yüksek enerjisi olan genç ve dinamik çalışan kadrosu ile markalarına geleneksel ve dijital mecralarda medya planlama ve satın alma hizmeti vermektedir. Medya ortamının ve markaların medya ihtiyaçlarının değişmesine paralel olarak Media Glory de çalışma alanlarını genişletmiştir. Bu kapsamda Media Glory, kurulduğu dönemde TV, radyo, gazete ve dergi gibi offline mecralara hizmet veren medya ajansı iken özellikle pandemi sonrası online mecraların tüketiminde yaşanan büyük artışa paralel olarak buralarda da faaliyet göstermeye başlamış ve istihdam ettiği deneyimli ve dinamik ekip üyeleri ile önemli bir online medya hizmetleri sunan ajans statüsüne gelmiştir.

Türkiye’de markalaşma kavramı konusunda ne gibi eksiklikler var? Marka olmak kavramı nasıl algılanıyor?
Markalaşma, ülkemizde değeri yeni yeni anlaşılan bir olgu. Özellikle pandemi ile birlikte değişen tüketim ve satın alma alışkanlıkları, aynı zamanda pazar yerlerinin yoğun kullanımı sonucu artan rekabet ortamı nedeniyle, markalaşmaya verilen önem ciddi oranda artmış durumda. Bu yönüyle işletme, pazarlama, satış, dağıtım ve tanıtım gibi konularda ticari işletmenin bir bütün olarak başarılı ve verimli olması anlamına gelen markalaşma kavramının öneminin giderek daha anlaşılır hale gelmesi bizler için oldukça sevindiricidir. Türkiye’de markalaşma algısının en önemli eksikliklerinden biri, marka olmak kavramı ile pahalı olmanın eş tutulmasıdır. Hâlbuki pahalı ve lüks olmak, marka olmakla aynı anlama gelmez. Örneğin, Walmart gibi ucuz ürün satan markalar da pahalı olmayan, ancak elle tutulur değerler ortaya koyan ve itibarı güçlü olan markalardır. Ülkemizdeki markalaşmaya dair bir diğer eksiklik de bir markanın olduğu gibi kalması ve değişmemesi gerektiği yönündeki yanlış algıdır. Zira, belki de markalaşma sürecinin önündeki en büyük engel gelenekçi olmak, bugüne kadar bu şekilde buraya geldim ve bundan sonra değişmem demektir.

Marka olduktan sonra marka olarak devam etmek, yani markalaşma sürecini tamamlamak için değişmeye ve gelişmeye her zaman açık olmak gerekmektedir. Zira dinlemeyen, düşünmeyen ve değişmeyen bir marka olamaz. Marka olmak beklenti ve hedeflerin önceden belirlendiği, bir marka hikâyesinin ve kültürünün oluşturulduğu ve birçok analiz ve farklılaşmanın gerektirdiği oldukça uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bu yönüyle markalaşma süreci önceden hazırlanan bir plan ve programa bağlı olarak bir hedefin sürekli olarak kovalandığı süreçle başlar. Ancak, markalaşma onu oluşturmakla bitmez. Marka olarak kalmak bir markayı oluşturmak kadar zordur. Yani, en önemli konulardan biri de bir markayı oluşturduktan sonra onu marka olarak tutabilmeyi de başarmaktır. Zira, değişime ve değişen ihtiyaçlara ayak uyduramayan bir marka olmaz. Değişime ve değişen ihtiyaçlara ayak uydurabilme esnekliğini kazanamamış bir marka ise henüz markalaşma sürecini tamamlamamış demektir.

ANALİZ VE ARAŞTIRMALARLA EN İYİ MEDYA İLETİŞİMİ SAĞLANIYOR

Çok büyük bir ivmeyle gelişen bir iletişim sürecindeyiz. Bu süreçte tabii ki bilgi kirliliğine maruz kalmamak da çok zor. Sizler markalarınızı yönetirken bu kirlilikten uzak kalmalarını nasıl sağlıyorsunuz?
Bize göre bu sorunun cevabı bu röportajın en önemli parçası olacaktır. Medya planlama ve satın alma hizmeti sunan bir medya ajansı olarak, ifa ettiğimiz hizmetin en önemli yönü, markalarımıza her zaman en efektif bütçe ile en iyi medya etkileşimini kazandırmak olmuştur. Bunu yaparken de ajansımızın tanımlaması ile "Verilerle Medya Satın Alma Süreci" dediğimiz bir yöntemi kullanmaktayız. Bu yöntemde öncelikle “Strateji” olarak tanımladığımız, markanın pazarlama departmanlarının yıllık ulaşılması istenen marka hedefleri için, etkileşim kurulması gereken en uygun hedef kitleyi belirliyoruz. Hedef kitlenin belirlenmesinden sonra ise söz konusu hedef kitleye ulaşmak için kullanılabilecek en uygun mecra ve medya araçlarını belirliyoruz. Verilerle Medya Süreçleri yönteminin ikinci ayağı olan “Planlama” ayağında, hedef kitleye verilecek mesajın hangi mecrada, hangi dönemde, ne kadar süre ve yoğunlukta kullanılacağını spesifik rakamlarla belirliyoruz. Bu yönüyle Verilerle Medya Satın Alma Süreci’nin ilk iki ayağı olan “Starateji” ve “Planlama” süreçleri adeta bir matematik hesabındaki gibi birçok rakam ve analizin kullanıldığı yol ve yöntemlerle yürütülmektedir. Bu süreçlerde özellikle sektör analizi ve rakip analizlerini kullanarak markalarımızın hedeflerine ulaşmasında onlara adeta bir fener görevi görüyoruz. Sonrasında, oluşturduğumuz strateji ışığında yaptığımız medya planını markamızın onayı ile mecra analizi yaparak, en iyi fiyatlarla hedef kitleye mesajını iletmesini sağlıyoruz. Bu süreçlerde kullandığımız analiz ve araştırmalar ile markalarımızı her türlü bilgi ve reklam kirliliğinden ve bunun olumsuz sonuçlarından koruyor ve neticede onlara en iyi medya iletişimini sağlıyoruz.
Reklam ve pazarlama kavramları sürekli birbirine karışan ve birlikte kullanılmasından da mütevellit iki farklı ifade olduğu da unutuluyor gibi sanki. Sizce bu kavramları nasıl tanımlamak gerekli?
Modern pazarlamanın üstadı olarak kabul edilen Phiplle Kotler pazarlamayı, “Hedef pazarın ihtiyaçlarını kârlı bir şekilde karşılamak için değer keşfetme, yaratma ve sunma bilimi ve sanatı olarak tanımlar.” Basit anlamda, pazarlama, karşılanmayan ihtiyaçları ve arzuları tanımlar ve akabinde Belirlenen pazarın büyüklüğünü ve kâr potansiyelini tanımlar, ölçer ve nicelendirir. Şirketin hangi segmentlere en iyi şekilde hizmet verebileceğini belirler ve uygun ürün ve hizmetleri tasarlar, dönemsel olarak belirlediği pazarlama stratejilerinin uygulanması için taktik ve eylem planı belirler. Bu çerçevede belirlediği eylem ve taktikleri öngördüğü bütçe içerisinde uygular. Reklam-Reklamcılık ise genel tabiriyle bir ürünü, hizmeti veya etkinlik ile ilgili mesajı ilgili hedef kitledeki insanlara ulaştırmaya yarayan bir araçtır. Veyahut Hollandalı Yazar Leonard de Vries’in tabiriyle “Reklam, önce yoldan geçen kişinin dikkatini çeken ve daha sonra onu karşılıklı olarak avantajlı bir alışverişi kabul etmeye teşvik eden herhangi bir araç olarak tanımlanabilir.” Ben de “Pazarlama” kavramını Kotler ile aynı doğrultuda tanımlıyorum. Zira bize göre pazarlama özellikle günümüzde sınırsız ve sürekli değişen ihtiyaçlar karşısında Hedef ürün veya hizmetin hedef kitle için olan ihtiyacını ve olmazsa olmazlığını anlatmaya yarayan her türlü eylem, tavır ve tutumdur. “Reklam” ise hedef kitlenin söz konusu ürün veya hizmetle etkileşim kurmasına yarayan ve her türlü araçtır.


AVRUPA VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE AÇILACAKLAR


Gelecek planlamalarınızı öğrenebilir miyiz? Nasıl bir konumda, nasıl bir planlama içerisinde göreceğiz sizi? Kurulduğundan bu yana Media Glory’nin ana motivasyon kaynağı, her zaman markalarının iletişim süreçlerini en efektif şekilde gerçekleştirmek olmuştur. Bu yönüyle ajansımız her zaman bu amaca uygun olarak hizmet verdiği markaları ve marka sayısını büyütmek hedefini taşımaya devam edecektir. Bununla birlikte günümüz markalaşma sürecine uygun olarak ajansımızın da özellikle ülkemiz markalarının ticaret hinterlandında yer alan yurt dışı pazarlarına açılmak ve Avrupa ve Körfez ülkelerinde medya ofisleri açmak gibi bir hedefi söz konusu. Biraz daha detaylı olarak açıklamak gerekirse kısa gelecekte özellikle 2025 yılı sonuna kadar Avrupa bölgesinde iki ve Körfez bölgesinde bir medya ofisi açmayı planlıyoruz.

Söyleşi
Sürdürülebilirlik
Finans Dünyası
Şirket Haberleri
Yorum Yaz