Gündem Koridoru

Kurumsal sürdürülebilirlik 'Yeşil Dönüşümü' mümkün kılacak

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları çevresel bozulmanın giderek arttığı dünyamızda son 10 yılın en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası05.06.2023
Kurumsal sürdürülebilirlik 'Yeşil Dönüşümü' mümkün kılacak

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları çevresel bozulmanın giderek arttığı dünyamızda son 10 yılın en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Sürdürülebilirlik ve teknolojinin çarpan etkisini kullanarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji’nin Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, bu sayımızda bizlere ‘yeşil dönüşüm’ için kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına vurgu yapıyor.


Enerjisa Enerji ’nin sektördeki yerini bir cümle ile özetleyen Ebru Taşcıoğlu, “Türkiye’de her dört kişiden biri elektriğini Enerjisa’dan alıyor“ diyerek sözlerine şöyle devam; “Enerjisa Enerji olarak ülkemiz için bu kadar kritik bir öneme sahip konuda sorumluluk almaktan çekinmedik ve ana iş kollarımızın yanında yenilenebilir enerji teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonları konusunda yatırımlar yaptık. Müşterilerimiz ile beraber hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ile ürettiği yerde tüketen, verimli ve daha az karbon salımı gerçekleştiren işletmeler olabileceğini gösterdik. “

Enerjisa’nın sürdürülebilirlik performansından bahsederek, geleceğin enerji teknolojilerine uyum sağlamak için hangi sürdürülebilir yatırımları gerçekleştirdiklerini anlatan Taşcıoğlu; “İklim değişikliği ve çevre kirliliği, küresel ölçekte dünyanın karşı karşıya olduğu belki de en önemli sorunlardan biridir. Enerjisa Enerji olarak var olduğumuz günden bu yana değişiyor ve gelişiyoruz. Bu doğrultuda da sürdürülebilirlik stratejimizi gözden geçirerek daha kapsamlı ve bütünsel bir yapıya dönüştürdük. Çünkü kurumsal sürdürülebilirlik, şu sıralar gündemde olan ‘yeşil dönüşümü’ mümkün kılan en önemli unsurların başında geliyor. Enerjisa Enerji olarak etki odaklı bir iş modeli yaklaşımıyla birlikte çevresel, sosyal ve yönetişim etkilerimizi önceliklendirdik. Gezegen ve toplum için değer yaratan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı merkezine alan bir yol haritası çizdik” diyor.

Enerjisa olarak önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme stratejiniz ne olacak? sorusuna yanıt veren Taşcıoğlu şunları söylüyor; “Sürdürülebilir kurumsal bir yapı inşa etmenin yolunun, sürdürülebilirliğin; ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan tüm boyutlarıyla ele alınarak çözüme ulaşılmasından geçeceğini düşünüyoruz. Enerjisa Enerji olarak, bu bilinçle tüm boyutlarıyla ele aldığımız sürdürülebilirliğin, Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’tan beşincisi olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ başlığı, özel olarak odaklandığımız ve önem verdiğimiz amaçlardan biri.” Taşçıoğlu kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına hatırlatma yaparak, “Ana hissedarlarımız Sabancı Holding ve E.ON’un değerleri ve Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu çeşitlilik ve kapsayıcılık lkelerimizle tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarken, bireysel farklılıkları da gözetiyoruz. Tüm insan kaynakları süreçlerini dil, ırk, cinsiyet, mezhep, yaş ve benzeri konularda hiçbir ayrım gözetmeksizin eşitlik içinde yönetiyoruz” diyor.

Türkiye'de Gündem
Şirket Haberleri
Yorum Yaz