Yatırım

Küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olabiliriz

Tarımı ve toprağı ele alıp konuşurken bu işin bir de nihai tüketici tarafına yansıyan boyutunun olduğunu unutmamak gerekiyor. Tüketicilerin uğrak noktaları olan perakende market zincirlerinin de bu anlamdaki görüşüne yer vermek adına İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ile tarımın ülke ekonomisindeki durumunu ve globalde var olan gıda krizinin yansımalarını konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan tahıl krizi konusuna da değinen Güzeldere, bizlere önemli bilgiler aktardı…

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası20.02.2023
Küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olabiliriz

Tarımı ve toprağı ele alıp konuşurken bu işin bir de nihai tüketici tarafına yansıyan boyutunun olduğunu unutmamak gerekiyor. Tüketicilerin uğrak noktaları olan perakende market zincirlerinin de bu anlamdaki görüşüne yer vermek adına İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ile tarımın ülke ekonomisindeki durumunu ve globalde var olan gıda krizinin yansımalarını konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan tahıl krizi konusuna da değinen Güzeldere, bizlere önemli bilgiler aktardı…

Ülke ekonomisinin kalkınmasında tarımın değeri oldukça önemlidir. Tarım sektörü ülkelerin ekonomilerine yön veren bir yapıya sahip. Ülkemiz için de tarım vazgeçilmez bir unsur. Bu durumu en net pandemi döneminde ve Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte gördük. Bu süreçte bazı ülkeler kendi halklarını ön planda tutarak kapılarını kapatırken, bazı ülkelerde süreç oldukça önemli bir hale geldi ve gıda savaşları yaşandı. Yakın zamanda Ukrayna’da tahıl krizi ile ilgili olduğu gibi. Türkiye bu süreçte önemli bir rol üstlendi. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyatı konusunda yapılan tahıl koridoru ile Cumhurbaşkanımız kritik öneme sahip bir anlaşmaya imza atmış oldu. Ambargonun kalkması ihracatta 3 milyar Dolarlık fırsat oluşturdu. Mersin Limanı, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yapılan hububat ihracatında önemli bir merkez haline gelmişti. İstanbul’da bu anlaşmayla bu süreçte stratejik bir rol üstlenmiş oluyor. Dünya buğday ihracat pazarının yüzde 30’unu Rusya ve Ukrayna üstleniyor. Bu da Türkiye’ye stratejik bir rol daha veriyor. Orta ve uzun vadede İstanbul’un küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olması söz konusu olabilir. Bu gelişmelerin yanında toprağımızın da çok kıymetli olduğunu söylemeliyiz. Çeşitli iklim koşullarına sahip olan ülkemiz her türlü tarım ürününün yetişmesine olanak sağlayan nadir ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde yapılan tarımın ekonomimize katkısı farklı kategorilerde olmaktadır. Nüfusa katkısı, işgücüne katkısı, toplumun beslenmesine olan katkısı, sanayiye olan katkısı, GSYİH’ya ve dış ticarete olan katkısı bunlardan bazıları. Türkiye tarımsal üretimde gerçek bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir ve tarıma dayalı sanayi, ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir noktada bulunduğundan dış ticaret çerçevesinde çok avantajlıdır. Bütün bu varlıklar, ülkemizi önemli bir uluslararası pazar ve tüm dünya ülkelerinin ekonomik ortağı haline getirmektedir. Tarım sektörü günümüze kadar ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli görevler üstlenmiştir ve üstlenmeye de devam edecektir. Ekonomik gelişmeler sanayi sektörünü tarım sektörünün önüne geçirmesine rağmen tarım sektörü milli gelirin oluşumunda, istihdam payında, dış ticarette olan rolü ile önemini korumaktadır. Bizler hem sektörün oyuncuları olarak hem de sosyal sorumluluk ile hareket eden bireyler olarak tarım sektörünün gelişimi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca tarımın ülkemiz ekonomisinde katkısının daha da artması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduğumuzu
da belirtmek isterim.

Söyleşi
Türkiye'de Gündem
Sektörel Panorama
Finans Dünyası
Yorum Yaz