Panorama

Küresel gıda güvenliği

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, tedarik zincirlerindeki bozulmalar ve pandemi sürecinin etkileri geçtiğimiz iki yılda dünyada gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Gıda ürünlerindeki fiyat artışları milyonlarca insanın gelir seviyesinin açlık sınırının altına düşmesi riskini beraberinde getiriyor. Bu gelişmelerin düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde yaşayan insanlar üzerindeki etkileri çok daha fazla.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası22.02.2023
Küresel gıda güvenliği

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, tedarik zincirlerindeki bozulmalar ve pandemi sürecinin etkileri geçtiğimiz iki yılda dünyada gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Gıda ürünlerindeki fiyat artışları milyonlarca insanın gelir seviyesinin açlık sınırının altına düşmesi riskini beraberinde getiriyor. Bu gelişmelerin düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde yaşayan insanlar üzerindeki etkileri çok daha fazla.

Dünya Bankası tarafından Temmuz ayı içinde yayınlanan ve gıda güvenliği konusundaki güncel gelişmeleri içeren raporda bu etkiler çok yönlü olarak ele alınıyor. Verilere göre tarımsal emtia fiyatları endeksi 2022 yılı Nisan ayında yıllık olarak yüzde 26,7 artarak zirve noktasına ulaştı. Daha sonraki aylarda düşmeye başlayan tarımsal emtia fiyat endeksi Temmuz ayında Nisan ayına göre yüzde 11,3 azaldı. Yakın dönemde Türkiye'nin yoğun çabaları sonucunda imzalanan ve Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının gerçekleştirilmesini mümkün kılan Tahıl Koridoru anlaşması küresel tahıl fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Anlaşma kapsamında 20 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaşması bekleniyor. Bu gelişme küresel gıda fiyatlarının dengeye gelmesi ve düşük gelirli ülkelerdeki insanlara gerekli olan gıdanın ulaştırılması açısından son derece önemli bir başarı. Temmuz ayında gıda üretiminin önemli girdi kalemlerinden enerji ve gübre fiyatlarında yaşanan gevşemeler de fiyatların azalmasında etkili bir diğer unsur. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Temmuz ayında yıllık bazda tarımsal emtia fiyat endeksinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,1 yüksekte seyrettiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, küresel çapta gıda güvenliğinin garantiye alınmasının öneminin farkında olarak ülkeleri serbest ticaret politikalarını terk etmemeye davet ediyorlar. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından sonra dünyada gıda ve gübre alanında uygulamaya koyulan ihracat kısıtlamalarında belirgin bir artış yaşandı. Raporda bu kısıtlamaların mevcut durumda fiyatların yüksek seyretmesine neden olan arz darboğazını daha da kötüleştirebileceği ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı verilerine göre; 2022 yılı Haziran ayında dünya çapında günlük gıda ihtiyacını karşılamakta sorun yaşayan insan sayısı 345 milyona yükseldi. Bu sayı, durumun ne kadar acil olduğunu ortaya koyuyor. Raporda gıda fiyatlarındaki artış ile mücadele için üretimde kullanılan gübre ve enerji gibi girdilerin verimli kullanılması, gıda atıklarının azaltılması, mümkün olan gıda ürünlerinde ikame yapılması gerekliliğinin altı çiziliyor. Ayrıca üretimin artırılması, ülkelerin tahıl ve gıda alanında ticari yasakları azaltması da alınması gereken önlemler arasında sıralanıyor. Tüm anlaşmazlıklarına rağmen ülkelerin gıda alanındaki risklerin üstesinden gelebilmek için tam bir işbirliği içinde çalışmasına olan ihtiyacın günümüzde her zamankinden daha fazla olduğu yadsınamaz

Araştırma
Analiz
Merak Edilenler
Yorum Yaz