Yazarlar

KOBİ’lerin Geleceği Tamamlandı Sıra Türkiye’nin İnşasında

Ekonomi yayıncılığı anlamında sektörün ses getiren dergisi Türkiye’de İş Dünyası, 7’nci sayısını okurlarıyla buluşturdu. Artık geleneksel şekilde her yeni sayıyı bir etkinlikle tanıtan dergi ekibi, TÜSİAD’ın yeni başkanı seçilen Orhan Turan’a derginin kapağında yer verdi. Bundan sebep de derginin lansmanı TÜSİAD’ın ev sahipliğinde, dernek Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Önemli iş insanlarının da katılım gösterdiği lansmanda konuşma yapan Turan, “Türkiye’de girişimcilerin ve sanayicilerin sesini duyuran Türkiye’de İş Dünyası dergisine destek olmaktan ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası10.05.2022
KOBİ’lerin Geleceği Tamamlandı Sıra Türkiye’nin İnşasında

Ekonomi yayıncılığı anlamında sektörün ses getiren dergisi Türkiye’de İş Dünyası, 7’nci sayısını okurlarıyla buluşturdu. Artık geleneksel şekilde her yeni sayıyı bir etkinlikle tanıtan dergi ekibi, TÜSİAD’ın yeni başkanı seçilen Orhan Turan’a derginin kapağında yer verdi. Bundan sebep de derginin lansmanı TÜSİAD’ın ev sahipliğinde, dernek Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Önemli iş insanlarının da katılım gösterdiği lansmanda konuşma yapan Turan, “Türkiye’de girişimcilerin ve sanayicilerin sesini duyuran Türkiye’de İş Dünyası dergisine destek olmaktan ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 7’nci sayı lansman toplantısına TÜSİAD ev sahipliği yaptı. Göreve yeni seçilen başarılı başkan Orhan Turan’ın bizzat katılım gösterdiği toplantıya, Türkiye’nin önemli iş insanları da dahil oldu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni olan Celal Toprak’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, katılımcılar fuaye alanında sohbet etme imkanı da buldu. Celal Toprak’ın konuşmasının ardından katılımcılara konuşan Orhan Turan, hem yürütülen çalışmalardan hem de Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili olan süreçten bahsetti.

Türkiye’nin kapsamlı bir ekonomik plana ihtiyacı olduğunu dergide de salondaki konuşmada da altını çizen Turan, “Ülkede tasarrufları artırıp döviz bağımlılığını düşürücü, üretimi dış kaynak fonlamasından koparıp kendi kendimize finanse edebildiğimiz bir noktaya doğru yaklaştırmak gerekiyor. Dolayısıyla konu sadece enflasyon-faiz değil, Türkiye’nin bugün geldiği noktada artık yeniden kapsamlı bir ekonomik plana ihtiyacı var. Kalkınma modellerinin temelinde verimlilik artışı yatmakta” dedi.

Açılış konuşmasına derginin vizyonundan bahsederek başlayan Toprak, “Dijitalin ve teknolojinin gelişmişliğinin farkında olarak özellikle basılı yayınla var olmayı istememizin sebebi hala bu dokunma hissinin geçerli olduğuna inanmamızdan kaynaklı. İhlas Grubu’nun katkılarıyla sürdürülebilir bir işe imza atma fikriyle yola çıktık. Bu sebeple hatta baskı kağıdımızı dahi geri dönüşümden elde edilen kağıttan seçtik. Tecrübeli bir ekip kurduk, arkamızda da Türkiye’nin medya konusunda çok güçlü bir grubu var. Gücümüzün farkında olarak da sektörde ses getirmeye devam ediyoruz. Bu sayımızda KOBİ’lerin çok sevdiği ve onlara yol gösterme konusunda uzman isim olan ve şimdi de TÜSİAD’da iş dünyasına farklı bir vizyon katacak olan Orhan Turan’ı konuk ettik. Kendisine şimdiden hem başarılar diliyor hem de yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“YENİ BİR ANLAYIŞLA GELECEĞİ İNŞA”

Celal Toprak’ın konuşmasından sonra sahneye davet edilen Orhan Turan, şunları söyledi, “Değerli konuklar, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin bu buluşmasında sizlerle birlikte olmaktan, sizleri TÜSİAD merkezinde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye’de girişimcilerin, sanayicilerin sesini duyuran, iş dünyasının odağındaki önemli konuları titizlikle ele alan bu değerli yayında görüşlerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyor ve teşekkür ediyorum. İş hayatım boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya her zaman öncelik verdim. Bu çerçevede 30 yıla yakın zamandır sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alıyorum. 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğum, yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev yaptığım TÜSİAD’da başkanlık sorumluluğunu üstlendim. TÜSİAD; üyeleri, iş dünyası profesyonelleri ve uzman kadrolarıyla yaklaşık 3000 kişinin katkı verdiği fikir üreten bir fabrika. TÜSİAD, sorunlara her zaman uzun vadeli perspektifle bakmaya özen göstermekte. Türkiye’nin geleceğinin inşasında önemli olan her konu bizim çalışma konumuz. Kapasitemizi Türkiye için en etkin şekilde kullanmaya, çalışmalarımızı toplumun her kesimi ile buluşturmaya devam edeceğiz. Hepimizin şahit olduğu üzere, dünya jeopolitik gerilimlerin, ekonomik krizlerin ve doğal afetlerin daha da hızlandırdığı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Dolayısıyla bireyler, kurumlar ve toplumlar da sürekli dönüşüm içerisinde. Dönüşüm sürecini çok iyi yönetmek gerekiyor. Yönetim Kurulumuzla yapacağımız çalışmalarda toplumun tüm kesimlerini etkileyen ekonomik zorlukların aşılması için, enflasyonla mücadele başta olmak üzere atılması gereken adımlara dair önerilerimizi hem karar alıcılarla hem de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında üyelerimiz ve ağlarımız var. Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının önceliklerini, sürdürülebilir kalkınmanın başarılması için gerekenleri istişare edeceğiz. Güçlü bir hukuk devletinin, güçlü demokrasinin Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Uluslararası ilişkiler alanında yaşanan önemli değişimleri güçlü küresel ağlarımızla takip edeceğiz. AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesine önem vermeye devam edeceğiz. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, iklim felaketi, sürdürülebilirlik konusunda iş dünyasına rehberlik yapacağız. Gençlere yönelik eğitim programları ile kariyer yolculuklarına destek olmaya devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olmaya devam edecek. 50. Yıl projemiz olarak hazırlanan ve tüm bu konular için bir pusula niteliğinde olan “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa” çalışmamızı geçen yıl tanıtmıştık. Bu raporu aydınlık bir gelecek için toplumun tüm kesimlerine anlatmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri odağa alarak, özellikle ekonomik zorlukların aşılması konusunda üyelerimiz ve kurumsal bilgi üretme kapasitemiz ile bu sürecin üstesinden birlikte gelmeye çalışacağız.”

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM TÜM DEĞER ZİNCİRİNE DAHİL EDİLMELİ

Yeşil ve dijital dönüşümden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen ve bu konuyu ikiz dönüşüm süreci olarak adlandırdıklarından bahseden Turan, şöyle konuştu, “Türkiye ekonomisinde bu gelişmeler yaşanırken yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm küresel iş dünyasının odağında olmaya devam ediyor. Dördüncü Sanayi Devrimi ile başarının belirleyici etmenleri verimlilik ve katma değer artırıcı yenilikçi teknolojiler. Pandeminin ivmelendirdiği yeni koşullar ve beklentiler nedeniyle dijital dönüşüm etkisini artırarak hissettiriyor. Yenilikçi teknolojileri verimliliği ve katma değeri artırmak için üretim süreçlerine entegre etmek, bu dönüşümün dinamosunu oluşturuyor. Bununla birlikte teknolojik dönüşümü tüm değer zincirine genişletmek gerekiyor. Bunun için de hem teknolojiyi kullanma hem de teknolojiyi ülkemizde geliştirme yetkinliğimizi artırmalıyız. İş dünyasına baktığımızda tüm sektörlerin iş yapış biçimlerinin bu dijital dalgadan etkilendiğini görüyoruz. Var olan endüstriler baştan aşağı yeniden tanımlanırken, daha önce var olmayan yepyeni endüstriler doğuyor. Ar-Ge ve insan kaynağı yetkinliklerinin artırılmasına yönelik iş dünyasındaki çabalar artıyor. Bu dönüşüm sürecinin başarısı için, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine yönlendiren, ilgili yatırımlar için cesaretlendirici olan kamu politikaları ve desteklerini bütüncül şekilde kurgulamak büyük önem taşıyor. Bu çerçevede gerekli farkındalığı, bilgi-tecrübe paylaşımını, kümelenme projelerini, girişimciliği artırmaya ve teşvik etmeye yönelik programların kamu tarafından desteklenmesi de çarpan etkisi yaratacaktır. Dijital dönüşümün en önemli itici gücü konumunda olan yazılım sektörünün güçlendirilmesi için sektörün kendine has dinamiklerini dikkate alan istihdam, yatırım ve ihracat desteklerinin kurgulanması da önemlidir. Dijitalleşme ekosistemini tesis edecek altyapının güçlendirilmesi, siber güvenliğin en üst seviyede sağlanması ve en önemli ticaret ortağımız olan AB’nin veri koruma alanındaki düzenlemelerine uyum da öncelikli konulardır.”

“BU GENÇLİKTE İŞ VAR!”

Genç nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın da gündem maddeleri arasında olduğundan bahseden Turan, genç nesillerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ülke olmamız gerekiyor diyerek sözlerini şu şekilde noktaladı, “Genel Kurulumuzda gerçekleştirdiğim ilk konuşmamda “gençlerin hayallerini bu ülkede kurmalarını sağlayacak iklimi yaratmaktan sorumlu” olduğumuzu ifade etmiştim. Türkiye’de yetkin yetenek havuzunun yurtdışına kaybını önlemek için öncelikle buna neden olan dinamikleri iyi anlamamız gerekir. Türkiye'den göçün nedenleri üzerine yapılan araştırmalar var. Ekonomik koşullar, siyasi iklim, iş olanaklarının yetersizliği ve eğitim sisteminden duyulan memnuniyetsizlik göçe karar vermede önemli etkenler olarak çıkıyor. Ülkemizin geleceğini belirleyecek gençlerimizi kaybetmemek ve beyin göçünü tersine çevirmek için ekonomik alanda yapılacak reformların yanında özgürlükler, hukukun üstünlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitliliğe saygı, çevre ve iklim krizine duyarlılık gibi pek çok önemli konuda taviz vermeksizin ilerleme kaydetmeliyiz. Aynı zamanda genç nesillerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ülke ortamını onların bakış açılarını, düşünme ve öğrenme biçimlerini, yaşam tarzlarını göz önünde bulundurduğumuz adımlarla sağlayabiliriz. Biz de TÜSİAD olarak tüm çalışmalarımızı ve önceliklerimizi de bu bilinçle inşa ediyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle gençlerimizin kariyer yolculuklarını desteklemeyi, girişimcilik ve dijital beceriler kazanma yolunda onları cesaretlendirmeyi sürdüreceğiz. “Geleceğin İşleri” ve bu yönde yetkinliklerin geliştirilmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin geleceği açısından da öncelikli konularımız arasında.  Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz İşim Gücüm Geleceğim Projesi ile dijital yetkinliklerle donatılmış insan kaynağının gelişimine destek vererek gençlerin bu alanlarda istihdam olanakları ile buluşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.  10 senedir sürdürdüğümüz TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programı ile de girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmaya ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminde inovasyon ve girişimciliği teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz.”

Konuşmaların sonunda ise bazı isimlere plaket takdim edildi.

O isimler şöyle:

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a teşekkür plaketini İhlas Holding Reklam Grup Başkanı Tuba Gençay ve Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak takdim etti.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın plaketini ise Orhan Turan takdim etti.

Ayrıca Turan, Dilek Çapanoğlu ve Sami Milli adına İstanbul Akvaryum Pazarlama Müdürü Mert İbrahimağaoğlu'na da teşekkür plaketini takdim etti.

Gündem Koridoru
Bizden Haberler
Yorum Yaz