Yazarlar

Kamu kurumlarında tasarruf talimatı

Kamu kurumlarına kapsamlı tasarruf talimatı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla gönderildi! Devlet artık kemer sıkıyor. Bugün gönderilen yazıda, 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi hatırlatılarak, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi, tasarrufların takip edilmesi, ilave tasarruf alanlarının belirlenerek ivedilikle uygulanması gerektiği bildirildi.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası17.07.2023

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla gönderildi. Devlet artık kemer sıkıyor. Bugün gönderilen yazıda, 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi hatırlatılarak, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi, tasarrufların takip edilmesi, ilave tasarruf alanlarının belirlenerek ivedilikle uygulanması gerektiği bildirildi. Bu kapsamda, taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek.

Kemer sıkma politikaları devrede. Tüm kamu kurumlarına gönderildi. Bakan Şimşek "tavizsiz uygulanacak" dedi ve bütçede yük oluşturacak her türlü harcamanın kısıtlanması talimatını verdi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla bugün kamu kurumlarına gönderilen genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği, tasarruf takibinin de tavizsiz sağlanacağı bildirildi.

İKİ YIL ÖNCE YAYIMLANMIŞTI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Şimşek'in, G20dolayısıyla Hindistan'a gitmeden önce cuma günü imzaladığı ve bugün tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığı ifade edildi.

TEDARİKİN YAYGINLAŞMASI İÇİN GAYRET ŞART

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, genel ilke olarak kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmemesi istenen genelgede, ilgili mevzuatta belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmaması, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurların dahil edilmemesi ve yapılacak alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

KAMUDA EK TASARRUF TEDBİRLERİ

Bugün yayınlanan Bakan Şimşek imzalı genelgede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, "Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak", "Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak" görev ve yetkilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

TAVİZ VERİLMEYECEK

Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması amacıyla yayımlanan genelgeye göre, bahse konu genel ilkelerin yanında, kamu kurum ve kuruluşları, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek.

Türkiye'de Gündem
Yorum Yaz