Şirket Haberleri

ISO 1000 şirketlerinin yüzde 43'ü halka açılmayı düşünmüyor

TÜBİTAK 1001 kapsamında "Türkiye'de Reel Sektör Firmalarının Finansmanı ve Halka Açılma Tutumları: İSO 1000 Uygulaması" başlıklı projenin sonuçlarının paylaşıldığı toplantı 15.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul konferans salonunda BİST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve birçok sermaye piyasası kurumunun üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası20.04.2022
ISO 1000 şirketlerinin yüzde 43'ü halka açılmayı düşünmüyor

TÜBİTAK 1001 kapsamında "Türkiye'de Reel Sektör Firmalarının Finansmanı ve Halka Açılma Tutumları: İSO 1000 Uygulaması" başlıklı projenin sonuçlarının paylaşıldığı toplantı 15.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul konferans salonunda BİST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve birçok sermaye piyasası kurumunun üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda  konuşan proje yürütücüsü ve Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Ekşi, proje kapsamında İSO 1000 listesine giren ülkemizin hemen her coğrafik bölgesinden halka açık, halka kapalı ve halka arzdan çekilen toplam 185 firma ile anket yapıldığını belirtti.

Bu çerçevede, söz konusu firmaların halka arz kararlarını veren ve süreci yöneten yöneticilerine-sahiplerine, finansman politikaları -sorunları, kurumsal yönetim düzeyleri, psikolojik faktörler ve halka açılma tutumları-beklentileri, halka açılma zamanlaması gibi soruların yöneltildiği ifade edildi.

Proje ekibinde Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Okur, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaprak Arzu Özdemir ve Gaziantep Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Berna Doğan Başar’ın bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Ekşi, projenin, ülkemizin 11. Kalkınma Planında ifade edilen hem büyümenin finansmanında dışa bağımlılığın azaltılması hem de tasarrufların artırılması hedeflerine ulaşmada, izlenecek politikaların belirlenmesinde ve etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Proje sonuçlarına göre, halka açılan firmaların büyük ölçüde beklentilerine ulaştığı; bu firmaların halka açılmanın zamanlaması ve aracı kuruluş seçiminde birbirinden farklı içsel ve dışsal motivasyon unsurlarının etkili olduğu belirlenmiştir. Halka kapalı firmalarla ilgili olarak ise, halka açılma eğilimleri ve bakış açıları, bu konudaki tereddütleri ortaya konmuştur. Bunlara ek olarak, oluşturulan kurumsal yönetim skoru bakımından halka kapalı firmaların düşük skorlara sahip olduğu; bu firmaların yaklaşık yüzde 43’ünün halka açılmayı düşünmediği; düşünenlerin ise düşük oranda halka açılmayı düşündüğü gözlemlenmiştir. Her iki grupta yer alan firmalar, finansman uygulamaları ve sorunları bakımından da kıyaslanmıştır.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilerin, projenin www.finansmanprojesi.com web sayfasında yer aldığı ve projenin tüm çıktı ve analizlerinin ise kitap şeklinde yakında yayınlanacağı belirtilmiştir.

Prof. Dr. Ekşi proje ekibi adına, projeye destek veren başta ankete katılan tüm firmalar olmak üzere Borsa İstanbul, TSPB, KOTEDER, TKYD, Finans Derneği, Finans Bilim Platformu ve CFGS’ye; proje çıktılarının kitap haline getirilip kamuoyu ile paylaşılmasına destek veren MÜSİAD Genel Merkez ve Gaziantep Şubesi yetkililerine teşekkürlerini sunmuştur.     

Şirket Haberleri
Yorum Yaz