Gündem Koridoru

Helikopter patronların yükselişi

Canan Duman anlatıyor: Helikopter patronların yükselişinden çalışanlar neden memnun değil? Helikopter patronlukla baş etmek için ne yapılmalı? Hibrit ve uzaktan çalışma, kendi katkısı olmadan ekibinin işi bitirebileceğine inanmayan, sürekli kontrol etme eğiliminde olan yeni bir “helikopter patronlar” grubunu doğurdu ancak çalışanlar bundan pek memnun değiller.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası26.01.2023
Helikopter patronların yükselişi

Canan Duman anlatıyor: Helikopter patronların yükselişinden çalışanlar neden memnun değil? Helikopter patronlukla baş etmek için ne yapılmalı? Hibrit ve uzaktan çalışma, kendi katkısı olmadan ekibinin işi bitirebileceğine inanmayan, sürekli kontrol etme eğiliminde olan yeni bir “helikopter patronlar” grubunu doğurdu ancak çalışanlar bundan pek memnun değiller.

"Helikopter patron" terimi, ebeveynlerin sürekli olarak çocuklarının üzerindeki denetimi sürdürüp onlara kendi kararlarını vermeleri için herhangi bir alan bırakmadıkları "helikopter ebeveynliği"nden türemiştir.

Çalışanlarını yakından takip eden patronlar her zaman oldu. Hibrit ve uzaktan çalışanların sayısındaki artış, birçok yöneticinin bir zamanlar güvendikleri geleneksel araçları kullanmaya devam ettiklerini ve uzak ekipleri yönetmekte zorlandıklarını ortaya koydu. Helikopter patronluk, astlarını mikro düzeyde yöneten bir birey olarak tanımlanır. Mikro yönetim elbette yeni bir fenomen değil. Peki ne yapar mikro yöneticiler? Bu tür yöneticiler, personelini sürekli kontrol etme eğilimindedirler. Kötü yönetimden ve denetimden vazgeçmek istememekten doğan bir davranış gösterirler.  Çoğu zaman streslidirler ve başkalarının yapması gereken işleri yapmaları gerektiğini hissederler.

KONTROLÜ NASIL YAPARLAR?

Helikopter patronlar, sürekli kontrol ederek, aramalar ve gereksiz online toplantılar gerçekleştirerek, aşırı talimatlar vererek ekiplerini zorlarlar. Çalışanların bilgisayarlarının başında olup olmadığını gösteren çalışan izleme yazılımı kullanırlar. 

NEDEN YAPARLAR?

Uzaktan çalışanların amirleri tarafından sürekli olarak kontrol edilmelerinin altında yatan nedenler çok çeşitli olsa da bunlardan biri, güven eksikliğidir. Çalışanların evde üretken olabileceğini düşünmemeleridir. Çünkü, yöneticiler, çalışanlarının ne yaptığına ilişkin doğrudan fiziksel denetime sahip olmadığında, onları göremediğinde güvensizlik artar.

Ayrıca davranışlarının temelinde genellikle mükemmeliyetçilik yatar. Projeler üzerinde tam kontrol sağlamazlarsa, sonucun kendi standartlarına uygun olmayacağını hissedebilirler. Ayrıca, başkaları tarafından hata yapılır korkusuyla kontrolü elden bırakmak istemezler.

Elbette, mikro yönetim doğası gereği her zaman kötü niyetli değildir. Patronlar tarafından sık yapılan check-in'lerin ardındaki amaç genellikle iyi niyetlidir, üretkenlik istendiğinden ve başarıyı garanti etme güdüsünden ileri gelir. Ancak niyet ne kadar iyi olursa olsun mikro yönetimin sonuçları herkes için olumlu olmaz.

NELERE MAL OLURLAR?

İlginç bir şekilde, mikro yönetici olmak, amaçlanan yüksek performansın tam tersini elde etmeye yardımcı olur. Patronları tarafından yakından yönetildiğini hisseden uzaktan çalışanlar, daha az motive bir şekilde çalışırlar. Çünkü, mikro yönetim inovasyonu engeller. Ekipten kendisinin kopyası gibi davranmasını bekleyen patronlar, yaratıcı düşünmeyi ve etkili problem çözmeyi devre dışı bırakırlar. Ayrıca güvensizlik, çalışanlarda güvensizlik yaratır. Bu iş birliğine dayalı çalışmayı ve şeffaf iletişimi engeller. Çalışanlar fikirlerinin ve düşüncelerinin ciddiye alınmadığını, kendilerine değer verilmediğini hissederler.

HELİKOPTER PATRONLUKLA BAŞ ETMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Sıkı kontrol üretkenlik sorunlarını çözmez. Mikro yönetim, yüksek performanslı ekipler oluşturmaya yardımcı olmaz. Bunun yerine üretkenliği azaltır ve yeteneği geliştirmeyi engeller. Bu nedenle, durum güncellemeleri hakkında soru sormayı bırakmak ve engelleri tanımlamaya yardımcı olacak sorular sormaya başlamak gerekir. Ardından ekibin bu engelleri kaldırmaya yardım etmeyi taahhüt etmek…

Helikopter patronlar bu davranışlarının altında yatan nedenleri anlarlarsa bir sonraki adımlarını yönlendirebilirler. Örneğin, beklentileri karşılanmadıysa, iletişimlerini düzeltebilirler. Açık iletişim, kontrol yerine iş birliğine odaklanırlarsa ekip üyeleri arasında daha iyi problem çözme yeteneklerine izin verirler. Bağımsız çalışmak için zamana ve alana sahip olduğunu görmenin çalışanlara katkılarının değerli olduğunu hissettirdiğini göreceklerdir. 

Gündem Koridoru
Yorum Yaz