Gündem Koridoru

Hatay'da hayata dönüş "YAP" ile gerçekleşiyor

Hatay’ın yeniden inşası sürecinde kentin çok kültürlü yapısının korunabilmesi ve kent yeniden ayağa kaldırılırken bilimsel verilerin ışığında yürünebilmesine destek olmak için Yeniden Antakya Platformu (YAP) kuruldu.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası23.06.2023
Hatay'da hayata dönüş "YAP" ile gerçekleşiyor

Deprem felaketinin ardından Hatay’ın yeniden inşasında kentin çok kültürlü yapısının korunabilmesi için Yeniden Antakya Platformu (YAP) kuruldu. Prof. Dr. Huri, 5 ana komisyonu olacak YAP sayesinde Hatay’dan gidenleri geri getireceklerini ifade etti.

Hatay’ın yeniden inşası sürecinde kentin çok kültürlü yapısının korunabilmesi ve kent yeniden ayağa kaldırılırken bilimsel verilerin ışığında yürünebilmesine destek olmak için Yeniden Antakya Platformu (YAP) kuruldu. Platformun kuruluş amacını kendisi de Hatay Antakyalı olan, platformun kurucu başkanı Prof. Dr. Gazi Huri’den dinledik.

Prof. Dr. Huri, Milliyet aracılığıyla Hatay’ın inşası sürecinde yapılacak çalışmaları şöyle anlattı: “İnsan unsurunu temel öncelik alarak, Antakya’nın sosyokültürel mirasının devamını sağlamak üzere projeler geliştiren, diğer STK’lar, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde olan, fiilen veya gönül bağı ile Hataylı kişilerin oluşturduğu dernek statüsünde bir platformuz. YAP; açık, şeffaf, net ve güvenilir, politikalar üstü bir insiyatif. Bizler, Hatay kültürü ile yoğrulmuş, enerjik, dinamik ve yardımsever bireyleriz ve kültürümüzün sahip olduğu dinamikler gibi bütün dinleri, dilleri, ırkları platformumuzda toplayan ve kucaklayan, Hatay için uyum içinde çalışan bir grubuz. Hatay sevdalısı sayısız gönüllümüz ile sahadayız.” 

5 ANA KOMİSYON

“Misyonumuz, Hataylıların sosyokültürel değerlerini korumak ve Antakya’yı ruhuna sadık kalarak yeniden onarmak. Antakya’nın deprem öncesi haline kavuşmasını destekleyen kitleler, bunun için oluşturulacak projelerde iş birliği yapmak isteyen proje sahibi STK’lar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Antakya’yı mirasına uygun bir şekilde onarıp, insanları sağlığına kavuşturmak ve göç etmek zorunda kalan Antakyalılar ile Antakya’yı tekrar buluşturmak kısaca bildiğimiz şekli ile Antakya’ya yeniden kavuşma sağlamaya çalışıyoruz. Çok sesli, eşitlikçi, yerli, kapsayıcı ve işbirlikçi bir dernek YAP’ın, uluslararası saygın sivil toplum kuruluşlarında da görevleri olan, etkin ve liyakatli bireylerden oluşan beş ana komisyonu bulunuyor. Bunlar; Hatay Kültürel Mirasları Koruma Komisyonu, Tarım ve Gastronomi Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Eğitim ve Burslar Komisyonu ve Yerel Kalkındırma Komisyonu. Her komisyon kendi içerisinde projelerle devamlılığını sürdürerek topluma ve Hatay’a katma değeri yüksek girişimlerde bulunacak.” 

"AMAÇ GÖÇÜ ENGELLEMEK"

“YAP olarak, erken dönemde Hatay’dan göçü engelleme, orta dönemde ise Hatay’a tersine göçü teşvik etme çabası içerisindeyiz. Bu gaye ile ilk etapta sağlık, eğitim ve tarım konularında projelerimize öncelik verdik. Yeniden Antakya Platformu’nun, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği ile hazırladığı Gezici Sağlık Taraması Aracı (GSTA) ‘Hipokrat projesi’ çok yakında hayata geçecek. Projenin kapsamı Hatay ve Hatay’ın kırsal alanında sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük çeken çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, yatağa bağımlı dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm Hatay sakinlerine düzenli sağlık taraması yapacak bir gezici sağlık tarama aracı temin edilmesi ekseninde kuruldu. Böylece erken tanı ve koruyucu sağlık hizmeti verilen, depremden etkilenen vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek vermiş olacağız. Ayrıca, Samandağ ilçesi merkezli bir ilköğrenim okulumuzda kurulmuş etüt çadırlarının iyileştirilmesi ve uluslararası destekler ile çocuklar için bilgisayar laboratuvarı kurma projesini hayat geçiriyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin Hatay’da yerel üreticiyi destekleyen tarım odaklı proje çağrıları yakından takip edilmekte ve bölgemize katma değer sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini sağlamayı planlıyoruz. İnsanlık tarihinde görülen en büyük yıkımlardan biri olsa da, yeniden kalkacağımıza inancımız tam.” 

Yeniden Antakya Platformu Derneği tarafından gerçekleştirilen yerel üreticilere yer açmak için 22 Haziran'da gerçekleşen akşam yemeğinde yapılan iş birliğinin ilk adımı atıldı. Keyifli bir sohbet havasında geçen etkinlikte Perakenede ve yiyecek içecek sektörlerinin fikir önderleriyle gerçekleşen etkinlikte Yeniden Antakya Platformu Derneği Kurucu üyelerinden Nil Büyükazgın şunları söyledi:

"Yeniden Antakya Platformu 31Mart tarihinde kuruldu. 31 Mart'ı çizelgemiz edindik yeni bir kuruluşuz. Antakyalıyız hepimiz. Depremi bölgede yaşamadık. Deprem sonrası insanlara nasıl yardımcı olabiliriz bu düşünceyle yola çıktık. Beş tane odak belirledik bunlar: Eğitim, sağlık, kültürel miras, tarım besin değer zinciri ve istihdam. Burada tarımla ilgili görüşüyor olacağız. Değer zincirinin kırılmasıyla birlikte ekim dikim yapılamadı. Kurucu üyelerdenim. Ankara bazlı bir dernek bu biz İstanbul'dayız. Biraz bölünmemiz gerekti. Kamu kurum ve kuruluşları genel olarak Ankara' da iş dünyası da İstanbul' da olduğu için biraz bölünmemiz gerekti. Kurucusu Prof. Dr. Gazi Huri Hacettepe Üniversitesi onlar Ankara bazlılar. Ankara grubu genel olarak sağlık bazlılar. Helin Hanım ile ben bölgede çiftçi belgeli tarımcıyız. Deden Antakyalıyız. Topraktan adım adım tat aldığınız ana kadar bir süreç bu ekonomi tarımla dönüyorsa eğer onu bir kenara atamayız diye düşünüyoruz" dedi.

Yapmak istediği aktivitelerden de bahseden Büyükazgın: "Hayalimiz Hatay Kırsal Kalkınma Akademisi gibi herkesi kapsayan bir oluşum. Kırsalı nasıl kalkındırırız diye çabalıyoruz. Meslek Liseleri, Köy Enstitüleri çok önemli. Hatay'ın yeniden ayağa kalkınması kırsaldan gerçekleşecek bu yüzden kırsala yoğunlaşıyoruz.

Akademi önemli istihdam ve markalaşmayı beraberinde getirebilecek. Markalaşmayla ilgili de güzel planlarımız var. Aslında burada bulunmamızda önemli sebeplerden olan yerel üreticilerle satış kanallarını birleştirmek ve ilerde daha somut bir şekilde ilerlemek" dedi.

Gündem Koridoru
Yorum Yaz