Gündem Koridoru

Fazla, küreselleşmenin ilk adımını İspanya’da attı

Fazla Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, Mart’23 itibariyle İspanya’da faaliyete geçerek bu açılımla küreselleşme hedeflerinin ilk adımını attıklarını belirtti. Fazla; atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve oluşan atıklar ile değer yaratmak için teknoloji odaklı, bütüncül atık yönetimi çözümlerini İspanya’da sunacak.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası02.08.2023
Fazla, küreselleşmenin ilk adımını İspanya’da attı

Fazla Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, Mart’23 itibariyle İspanya’da faaliyete geçerek bu açılımla küreselleşme hedeflerinin ilk adımını attıklarını belirtti. Fazla; atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve oluşan atıklar ile değer yaratmak için teknoloji odaklı, bütüncül atık yönetimi çözümlerini İspanya’da sunacak.

Teknoloji odaklı bütünsel atık yönetimi şirketi Fazla, uzmanlığını İspanya'ya taşıyarak küreselleşme yolundaki ilk adımını attı. Mart 2023 itibariyle İspanya’da faaliyete geçen Fazla, küreselleşme hedefinin ilk adımı olarak İspanya’da israfa “Dur!” diyecek.

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE ATIK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Yedi yılı aşkın süredir kazandıkları uzmanlıkla İspanya'ya açıldıklarını belirten Fazla kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, “Fazla olarak sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmek, atık oluşumunu ve atık kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltmak ve gelecek nesillere örnek olmak misyonuyla yola çıktık. Tüm ekosistemleri etkileyen küresel bir sorun olan iklim krizi ile birlikte sürdürülebilirlik perspektifinin benimsenmesi son yıllarda çok önemli bir konu haline geldi. Kaynak kullanımına bağlı karbon salımı eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş gösterirken ortalama küresel yüzey sıcaklığı da kaydedilen en yüksek seviyede ilerliyor. Bu bağlamda, atık yönetimi, bu sorunla mücadelede ele alınması gereken önemli konulardan biri haline geldi.” şeklinde konuştu.

İSPANYA'DA İSRAFIN BOYUTU 1.2 MİLYON KİLOGRAM

İspanya'da atık yönetimi ve döngüsel ekonomi konusunda atılan adımlara ve Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, İspanya’da israf edilen yiyecek ve içeceklerin toplam hacmi litrede bir milyon 201 bin kilogram ve 2021 yılı verileriyle karşılaştırıldığında yüzde 6,3'lük bir azalma görülüyor. Aynı rapor; gıda israf etmeyen hanelerin 2021’de yüzde 26’dan 2022’de yüzde 29,2’ye arttığını, 2020’deki hanelerdeki gıda atık seviyesindeki zirveden sonra bu seviyede düşüş gösteriyor. 2022 yılında ise artıklardan kaynaklanan atık miktarı aynı dönemde yüzde 18,9’dan yüzde 21,4’e yükseldi. Silahlı, İspanya açılımı ile ilgili “Heyecanlıyız ve çok yüksek motivasyon içerisindeyiz. Amacımız; tedarik zincirinin paydaşları arasında güçlü bağlantılar geliştirmek, sürdürülebilir sistemler oluşturup İspanya’da halihazırda atılmış olan adımları güçlendirip ivmelenen bir etki yaratmak.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EYLEMLER ŞART

Hedeflerinin, teknoloji ve inovasyonun yönlendirdiği operasyonel mükemmelliğe ulaşmak olduğunu vurgulayan Silahlı; “Dünya’mızı kurtarmak için güçlü bir ekosistem yönetirken gıda, tekstil, ambalaj ve kimyasal da dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriler ve atık kolları için uçtan uca, izlenebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir sistemler kurmak için dikkate alınması gereken üç temel faktör var: teknoloji tabanlı, bütünsel bir atık yönetim sistemi uygulamak, sosyal etki odağı taşımak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temelden benimsemek. İnsanlığın Dünya üzerinde bıraktığı etkinin geri dönüşü olmadığı günlerdeyiz fakat bu etkiyi sınırlandırmak için hala vaktimiz var. Bu anlamda üretim ve tüketim döngülerindeki mevcut yaklaşımları terk edip köklü bir dönüşüm sürecine adım atarak daha bütünsel ve aşamalı şekilde sürdürülebilirlik perspektifini işleyişimize adapte etmeli ve bunu tedarik zincirinin tüm paydaşları ile birlikte yapmalıyız." şeklinde konuştu.

ADİL BİR DÜNYA İÇİN HEP BİRLİKTE

Silahlı, Fazla olarak hazırladıkları "Bütünsel Atık Yönetiminin Bugünü Ve Geleceği Raporu” hakkında da bilgiler vererek “Hazırladığımız Bütünsel Atık Yönetiminin Bugünü ve Geleceği Raporu ile küresel atık probleminin bir resmini çizerken gıda başta olmak üzere plastik, tekstil ve kimya gibi gıda dışı sektörlerdeki atık durumunu da ele aldık. Bu rapor ile küresel atık problemine ve iklim krizi ile arasındaki ilişkiye dikkat çekmeyi, sürdürülebilir sistemlerin gerekliliğini vurgulamayı ve bu anlamda sahiplenilmesi gereken yaklaşımların önemini vurgulamayı amaçladık.” dedi. B-Corp sertifikası sahibi olan sosyal girişim, haziran ayında 43 milyon Dolar değerleme üzerinden altı milyon dolar yatırım aldığını ve bu yatırımı küreselleşme ve ekip büyümesi için kullanacaklarını paylaşmıştı.

Türkiye'de Gündem
Şirket Haberleri
Yorum Yaz