Yazarlar

“Enflasyonun üzerinde büyümeyi hedefliyoruz"

2023 yılında finansal açıdan; reel büyüme, sürdürülebilir kârlılık, etkin çalışma sermayesi ve likidite yönetimini öncelikli alanları olarak gören Yaşar Topluluğu, yatırımlarını ağırlıklı olarak modernizasyon, dijitalleşme ve yenilenebilir enerji alanlarında gerçekleştiriyor. Bu yıl enflasyonun üzerinde bir büyüme beklentisi içerisinde olduklarının altını çizen Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, 2023 yılında yaklaşık 35 milyar TL konsolide brüt ciroya ulaşabileceklerini söylüyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası06.09.2023
“Enflasyonun üzerinde büyümeyi hedefliyoruz"

2023 yılında finansal açıdan; reel büyüme, sürdürülebilir kârlılık, etkin çalışma sermayesi ve likidite yönetimini öncelikli alanları olarak gören Yaşar Topluluğu, yatırımlarını ağırlıklı olarak modernizasyon, dijitalleşme ve yenilenebilir enerji alanlarında gerçekleştiriyor. Bu yıl enflasyonun üzerinde bir büyüme beklentisi içerisinde olduklarının altını çizen Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, 2023 yılında yaklaşık 35 milyar TL konsolide brüt ciroya ulaşabileceklerini söylüyor.

Türkiye’nin gerek makroekonomik temelleri gerekse de jeopolitik ve demografik avantajları ile yüksek potansiyele sahip bir ülke olduğuna dikkat çeken Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “Ekonomik olarak ilerlemenin bir yolu da dünya markaları inşa etmek ve ülkemizden dünyaya yayılan marka ve ürünlerin sayısını artırmaktır. Bunu sağlayabilmek için de Ar-Ge ve inovasyonun gücüne ihtiyacımız var” diyerek Ar-Ge odaklı bir ekosistemin ekonomideki etkisine dikkat çekiyor. Ar-Ge ve inovasyonun farklı departmanları ve farklı disiplinleri ortak paydada da buluşturduğunu belirten Dr. Aktaş, tüketici, çalışan, bayiler, iş ortakları ve akademisyenler gibi birçok paydaşlarının bu alanlardaki çalışmalarına yön verdiğini dile getiriyor.

Yaşar Topluluğu’nun, 78 yıldır ilklerin öncüsü olan, sektörler ve markalar oluşturmuş, ülke ekonomisine ve sektörlerine yön vermiş önemli sanayi topluluklarından biri olduğunu dile getiren Dr. Aktaş, Topluluğu bugünlere taşıyan değerlerin başında ise insan kaynağının geldiğini söylüyor. “Topluluğu bugünlere getiren güçlü kültürel unsurları korumak ve yeni dünyanın, yeni çalışma düzenlerinin, yeni stratejilerin gerektirdiği yeni kültürel unsurları kazanmak, Yaşar Topluluğu çalışanlarının ve şirketlerimizin potansiyelinin daha fazla açığa çıkmasını ve sürdürülebilir başarıyı destekleyecek iş yapış ve ilişki biçimlerinin geliştirilmesini, organizasyonun da bu dönüşümle uyumlu olarak güçlenmesini sağlamak üzere kültürel dönüşüm projemizi başlattık” diyen Aktaş yine bir ilke imza attıklarına dikkat çekiyor.

1995 yılından bu yana Topluluğun yol arkadaşı olan Dr. Mehmet Aktaş’ı dergimizin “İş Dünyası” bölümünde ağırladık…

Yaşar Topluluğu için 2023 yılı nasıl geçiyor? Yıl sonu hedefleriniz ve öncelikleriniz neler?

Topluluk olarak yılın başında yapmış olduğumuz plana paralel bir seyir izlerken diğer yandan Türkiye’de reel büyümenin yüzde 5-6 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Planlarımızı ve bütçelerimizi de bu varsayımlar üzerine kurmuştuk, ancak elbette ara değerlendirmeler
yaparak ilerliyoruz. Yaşar Topluluğu olarak hedefimiz, yaklaşık yüzde 65-70 oranında nominal büyümek.

“Özellikle AB ülkeleri ve körfez bölgesi güçlü olduğumuz coğrafyalar. Tüketici ve müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun yeni ürün ve hizmetler geliştirerek, gerek yerinde üretim gerekse de ihracat ile yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi artırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Her zaman olduğu gibi enflasyonun üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Hedeflediğimiz büyüme oranıyla 2023 yılında yaklaşık 35 milyar TL konsolide brüt ciroya ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Ana iş kollarımız olan gıda, içecek ve boya sektörleri potansiyeli yüksek sektörler. 2023 yılında da ana iş kollarımız büyümemizin lokomotifi olmaya devam ediyor.

2023 yılında finansal açıdan; reel büyüme, sürdürülebilir kârlılık, etkin çalışma sermayesi ve likidite yönetimini öncelikli alanlarımız olarak görüyoruz. Yatırımlarımızı ağırlıklı olarak modernizasyon, dijitalleşme ve yenilenebilir enerji alanlarında gerçekleştiriyoruz.

Özellikle AB ülkeleri ve Körfez bölgesi güçlü olduğumuz coğrafyalar. Tüketici ve müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun yeni ürün ve hizmetler geliştirerek, gerek yerinde üretim gerekse de ihracat ile yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi arttırmak da önemli bir hedefimiz.

“HEDEFİMİZ DAHA İYİ BİR YAŞAM SUNMAK”

2023 yılı ve sonrası için odağınızda hangi konular var?

2023 yılı ve sonrası için odağınızda hangi konular var? Hedeflerimize ulaşmada özellikle odaklandığımız konuları; dijitalleşme, inovasyon, sürdürülebilirlik ve insan kaynağı yönetimi olarak özetleyebilirim.

2023 yılında, Yaşar Topluluğu’nu geleceğe taşıyacak birçok önemli projeyi hayata geçirmeye başladık. Sektörlerimiz gereği milyonlarca verinin yönetildiği güçlü bir dijital altyapıya sahibiz. Bu verilerden en yüksek değeri oluşturmak ve dijital altyapımızı geleceğe hazırlamak amacıyla önemli bir adım attık ve dijital dönüşüm projemizi başlattık. Ar-Ge ve inovasyon da önemli bir yetkinliğimiz söz konusu. Farklı sektörlerdeki dört Ar-Ge merkezimizle yeni ürün ve sürdürülebilir ambalaj çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 Bir diğer projemiz ise kültürel dönüşüm. Yaşar Topluluğu, 78 yıldır ilklerin öncüsü olmuş, sektörler ve markalar oluşturmuş, ülke ekonomisine ve sektörlerine yön vermiş önemli sanayi topluluklarından biri. Bizi bugünlere taşıyan değerlerin başında insan kaynağımız geliyor. Topluluğu bugünlere getiren güçlü kültürel unsurları korumak ve yeni dünyanın, yeni çalışma düzenlerinin, yeni stratejilerin gerektirdiği yeni kültürel unsurları kazanmak, Yaşar Topluluğu çalışanlarının ve şirketlerimizin potansiyelinin daha fazla açığa çıkmasını ve sürdürülebilir başarıyı destekleyecek iş yapış ve ilişki biçimlerinin geliştirilmesini, organizasyonun da bu dönüşümle uyumlu olarak güçlenmesini sağlamak üzere kültürel dönüşüm projemizi başlattık.

 Uzun yıllardır odağımızda olan sürdürülebilirlik, ne mutlu ki, artık tüm dünyanın odağında. Faaliyetlerimizde temel hedefimiz; tüm paydaşlarımıza “daha iyi bir yaşam” sunmak. “Daha iyi bir yaşam”ın; daha sürdürülebilir bir dünya ve daha güzel bir gelecek için daha az karbon salımı, daha az su ve enerji kullanımı, geri kazanım, gezegenimize zarar verebilecek tüm olumsuzluklarla mücadele, toplumsal gelişim, kadın-erkek birlikte çalışarak güçlü ve kalıcı büyüme sağlama, ekonomik ve sosyal refahı artırma gibi konularda tüm iş ortaklarımızla kalıcı, sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmekle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize paydaşlarımızla birlikte ulaşacağız.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZUN SOLUKLU BİR YOLCULUK”

Sürdürülebilirlik için neler yapıyorsunuz?

Yaşar Topluluğu için sürdürülebilirlik, kurucu değerlerimizde ve stratejilerimizin odağında yer alan önemli bir konu. Büyük kurumların sağlayabilecekleri etki de göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir kalkınma yolundaki adımlar çok önemli. Biz de bu sorumlulukla hareket ediyoruz.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığımız 2007 yılından bu yana sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı ölçümleyerek ve hedefler koyarak yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışımız sürdürülebilir Kalkınma Politikamızın da özünü oluşturuyor. Bu politikamızı temel alarak “daha iyi bir yaşam için” oluşturduğumuz değeri, “işimize, çalışanlarımıza, topluma, iş ortaklarımıza ve çevreye iyi bakarak” paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik uzun bir yolculuk, daima performansımızı gözden geçirerek, araştırarak, geliştirerek ve daha iyisini hedefleyerek ilerliyoruz. Sürdürülebilirliği iş süreçlerimize ve yatırım da dahil kararlarımıza entegre ederek, sadece bir alanda değil her alanda sürdürülebilirliği gözeterek ve bu yolda paydaşlarımızla birlikte değer oluşturarak ilerliyoruz.

 Şirketlerimizde fabrika ve tesislerimizden üretim hatlarına, nakliyeden depolamaya kadar her süreçte sera gazı emisyonlarının, su kullanımının ve her türlü atığın azaltılması önemli bir stratejik hedef. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle önemli kazanımlar sağladık, bazı şirketlerimizde karbon ve su ayak izimizde yüzde 35’lere varan azaltımlar gerçekleştirdik. Desa Enerji şirketimizde güneş enerjisi yatırımımızı devreye aldık. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza diğer Topluluk şirketlerimiz ile devam ediyoruz.

Desa Enerji, Topluluk şirketlerimizde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor.

2050 yılında karbon nötr olmayı hedeflediğimiz Pınar Süt şirketimizde, atık su arıtma tesisimizi yenilemek üzere gerçekleştirdiğimiz yatırımı devreye aldık. Atık sudan biyogaz üretmeyi de sağlayacak yatırımımız ile karbon ayak izimizi yıllık yüzde 17 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Pınar Et, sera gazı emisyonu yoğunluğunun azaltılması ve 2050 yılı sonuna kadar karbon nötr kuruluş olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor. Üretim tesislerinin çatısına yapılan 1,77 Megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi panelleri ile kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 10’u yenilenebilir enerji kaynağından elde edilecek. Sürdürülebilirlik, yatırım kararlarımızda da önceliğimiz.

“Sürdürülebilirlik yaşar holding için stratejik bir öncelik. Sürdürülebilirlik, kurulduğu günden bu yana değerleri arasında yer alırken bu kavram bugün de odağında sarsılmaz bir yerde bulunuyor. Topluluğun 2007 yılında birleşmiş milletler küresel ilkeler sözleşmesi’ne Türkiye’den imza atan gönüllü ilk şirketlerden olması da bu konuya ne denli önem verdiğini gösteriyor.”

2019 yılında Topluluğumuzun ilk yurt dışı gıda yatırımı olarak BAE-Abu Dabi’de gerçekleştirdiğimiz Hadaf Foods fabrikası elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini güneş enerjisi ile karşılayacak ve atık suyun yüzde 100’ünü yeniden işleyecek şekilde tasarlandı.

2021 yılında hayata geçirdiğimiz online satış platformumuz PınarOnline’da elektrikli araçları devreye almaya başladık, 2028 yılına kadar teslimatları elektrikli araçlarla yapmayı hedefliyoruz.

Viking Kağıt şirketimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımla içecek kartonlarının geri dönüştürülmesi ile temizlik kağıdı üretimine başladık. Döngüsel ekonominin iyi bir örneği olarak öne çıkan yatırımımızla, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerden birinin çıktısı diğer bir sektörümüz için girdi haline geldi.

2019 yılında TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliğinde oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) ilk imzacılarından olarak plastik kullanımının azaltılması, geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ve kullandığımız plastiklerin geri dönüştürülebilir olması yönünde çalışmalarımız hız kazandı. Yaşar Holding, Pınar Et ve Pınar Su ve içecek şirketlerimizde plastik azaltımına yönelik taahhüdümüzü bir yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik ve 2022 yılında Pınar Süt ve Dyo Boya şirketlerimizi de dahil ederek hedeflerimizi yükselttik.

Gıda kayıp ve israflarının azaltılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Sürdürülebilirlikle dijitalleşmenin buluşmasının güzel bir örneği olan “dijital saha” projemiz ile, satış noktalarında son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri takip ediyor, mesafe ve raf dönüş hızı verilerini dikkate alarak en uygun satış noktasına kaydırarak gıda israfının azaltılmasını sağlıyoruz.

HER ŞEY DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN
“Uzun yıllardır odağımızda olan sürdürülebilirlik, ne mutlu ki, artık tüm dünyanın odağında. Faaliyetlerimizde temel hedefimiz; tüm paydaşlarımıza “daha iyi bir yaşam” sunmak. “Daha iyi bir yaşamın; daha sürdürülebilir bir dünya ve daha güzel bir gelecek için daha az karbon salımı, daha az su ve enerji kullanımı, geri kazanım, gezegenimize zarar verebilecek tüm olumsuzluklarla mücadele, toplumsal gelişim, kadın-erkek birlikte çalışarak güçlü ve kalıcı büyüme sağlama, ekonomik ve sosyal refahı artırma gibi konularda tüm iş ortaklarımızla kalıcı, sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmekle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize paydaşlarımızla birlikte, iş birliği içinde ulaşacağız.”

“Şirketlerimizde fabrika ve tesislerimizden üretim hatlarına, nakliyeden depolamaya kadar her süreçte sera gazı emisyonlarının, su kullanımının ve her türlü atığın azaltılması önemli bir stratejik hedef. bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle önemli kazanımlar sağladık, bazı şirketlerimizde karbon ve su ayak izimizde yüzde 35’lere varan azaltımlar gerçekleştirdik.”

Yaşar Topluluğu, girişimciliği ve yenilikçiliğiyle öne çıkan sanayi topluluklarından biri. Ar-Ge ve inovasyon da güçlü olduğunuz alanlardan. Bu alanlarda neler yapıyorsunuz, hedefleriniz neler?

Dünyada ve Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin hızlandığını görüyoruz. Ar-Ge ve inovasyon, sadece tüketicilerinizin değil tüm paydaşlarınızın ihtiyaç ve beklentilerini proaktif olarak yönetmenizde kritik bir öneme sahip. Sizi farklılaştıran, ürün ve hizmetlerde yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen, aynı zamanda da verimliliği artıran, maliyetlerde iyileşme sağlayan ve kalite standartlarını artıran önemli bir unsur. Bu alanlardaki çalışmalar sadece rekabet avantajı sağlamıyor, toplumsal refahı da destekliyor.

Yaşar Topluluğu olarak, tüketici ve müşterilerimizi odağımıza alarak, onların talep ve ihtiyaçlarına uygun, sağlıklı, güvenilir, kaliteli ürün ve hizmetler geliştirmek ana misyonumuz. Bu doğrultuda, Ar-Ge yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Dyo Boya, Pınar Süt, Pınar Et ve Pınar Su ve içecek şirketlerimizde var olan Ar-Ge merkezlerimiz ve laboratuvarlarımızla Ar-Ge faaliyetlerimizi yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesini içeren operasyonel Ar-Ge ve inovasyon odaklı bilimsel-teknolojik Ar-Ge bölümleri altında yürütmeyi sürdürüyoruz.

Yorum Yaz