Gündem Koridoru

Eczacıbaşı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etme amacıyla faaliyetlerini sürdüren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 2022 yılındaki sürdürülebilirlik çalışmalarına yer verdiği Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası28.07.2023
Eczacıbaşı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etme amacıyla faaliyetlerini sürdüren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 2022 yılındaki sürdürülebilirlik çalışmalarına yer verdiği Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin paydaşlarını bilgilendirmek üzere yayımladığı sürdürülebilirlik raporunda; kuruluşun sürdürülebilirlik aksiyonları, kaydedilen ilerlemeler, geleceğe yönelik yol haritası ve taahhütleri yer alıyor. Rapor insan, çevre, ürün, üretim ve toplumsal yatırımlar gibi değer zincirinde yer alan konularda atılan tüm adımları kapsıyor. Rapor; kuruluşun sürdürülebilirlik stratejisinin, hedeflerinin ve uygulamalarının yer aldığı “Tutkumuzun Hikâyesi” (Story of our Ambition) ve sürdürülebilirlik performansını veriye dayalı bir yaklaşımla ortaya koyan, uygulamalara ilişkin detayların sunulduğu “Eylemlerimizle İlgili Gerçekler” (Facts about our Actions) olmak üzere, iki kapsamlı kitapçıktan oluşuyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE SOMUT ADIMLARIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin sürdürülebilirlik yaklaşımına değinen Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu,“Her bireyin, ihtiyaç duyduğu ve istediği kaliteli sağlık ve hijyen ürünlerine erişebildiği bir gelecek hedefiyle çalışırken, paydaşlarımızın esenliğini ve gezegenimizin sürdürülebilirliğini önceliklendiriyoruz.  Sürdürülebilirliği üç stratejik önceliğimiz olan ‘büyüme, operasyonel mükemmellik ve çevre’ kapsamında iş süreçlerimizle bütünleşik olarak ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik; yatırım, inovasyon ve dijitalleşme de dahil olmak üzere tüm çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası.

Her gün binlerce evde kullanılan kişisel hijyen ürünleri üretiyoruz. Öncü̈ markalarımızla temiz ve sağlıklı bir yaşam için çalışırken, iklim krizinin etkilerine karşı hazırlıklı olmayı önemsiyor ve çevresel etkimizi azaltacak çözümler üretmeye odaklanıyoruz. “Yarınlara Sözümüz” mottomuzla sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizi ve somut adımlarımızı ortaya koyuyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NDAKİ VERİLER DİKKAT ÇEKİYOR:

2022 yılında ton ürün başına enerji yoğunluğunu 2021'e göre azaltıp 660 hanenin yıllık enerji ihtiyacı kadar tasarruf eden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, üretim operasyonlarında tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etti 2022’de başlattığı öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji tesisi kurma yatırımlarını günden güne artıran kuruluşun, 2030 yılında toplam elektrik tüketiminin yüzde 50’sini öz tüketim amaçlı kuracağı yenilenebilir enerji santrallerinden temin etme hedefi bulunuyor.

Gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmalarıyla ton ürün başına su kullanımını 2022 yılında 2021'e göre yüzde 5 oranında azaltıp yıllık 142.000 kişinin tükettiği su miktarına eşit bir tasarruf sağladı.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, kağıt üretimi proses çamurunun ayakkabı taban astarı olarak kullanılması başta olmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarla 2022’de atıkların yüzde 95’ten fazlasını geri kazandı. Kuruluş döngüsel ekonomi alanındaki iş birliklerini artırmaya devam ediyor.

Fırsat eşitliği çalışmaları kapsamında kadın çalışan oranını yükseltmek üzere hareket eden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’ndeki ofis çalışanlarının yüzde 40’tan fazlası kadınlardan oluşuyor. Kuruluşun, işe alımdaki kadın oranı (yüzde 55.6) ve yönetim kademesindeki kadın oranı ise (yüzde 32.7) dikkat çekiyor.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) Raporlama İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanan rapor, ayrıca Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) tarafından ortaya konulan “Paydaş Kapitalizmi Sürdürülebilir Değer Yaratımı Raporlama Kriterleri”ni de dikkate alıyor. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi - IIRC tarafından yayınlanan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ile uyumlu olarak yayımlanan raporda yer alan veriler aynı zamanda Uluslararası Güvence Hizmetleri Standartları - ISAE 3000 kapsamında denetlenerek güvence altına alındı.

Şirket Haberleri
Yorum Yaz