Yazarlar

Dönüşüm ve uzlaşma Türkiye’yi hayallerine ulaştıracak

Türkiye’nin iş dünyası örgütlerinden TÜRKONFED tarafından düzenlenen 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi gerçekleşti. Anadolu’nun dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanı ile kanaat önderlerinin bir araya geldiği zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Türkiye Hayaline uzanan yolda yeşil-dijital ve toplumsal dönüşümle birlikte uzlaşma kültürüne dikkat çekti. TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın geçmiş dönem başkanlarının katılımıyla düzenlenen panelde de ortak hayallere vurgu yapıldı.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası08.12.2022
Dönüşüm ve uzlaşma Türkiye’yi hayallerine ulaştıracak

Türkiye’nin iş dünyası örgütlerinden TÜRKONFED tarafından düzenlenen 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi gerçekleşti. Anadolu’nun dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanı ile kanaat önderlerinin bir araya geldiği zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Türkiye Hayaline uzanan yolda yeşil-dijital ve toplumsal dönüşümle birlikte uzlaşma kültürüne dikkat çekti. TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın geçmiş dönem başkanlarının katılımıyla düzenlenen panelde de ortak hayallere vurgu yapıldı.

Çatısı altındaki 30 federasyon ve 300’den fazla dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket ile Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi başladı. 2-3 Aralık günlerinde Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) ev sahipliğinde, “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye” temasıyla düzenlendi. Zirve, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanını Adana’da buluşturdu. Zirvenin ilk gününde TÜRKONFED ve TÜSİAD geçmiş dönem başkanlarının katılımıyla “Başkanlar Konseyi” yapıldı.

ORTAK BİR GELECEK HAYALİNİN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR

Dünyada pandemi sonrasında yaşanan belirsizliğin; iklimsel, siyasal, ekonomik ve sıcak savaşın eşlik ettiği jeopolitik bir karmaşa ile derinleştiğini söyleyen TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk; “Bu ortamda ülkemizin ufkunda riskler olduğu kadar fırsatlar da yer alıyor. Beşeri zenginliğimiz, üretmek ve değer yaratmak için gayretli, potansiyelli işletmelerimiz ufkumuzu alabildiğine aydınlatırken, siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan sergilediğimiz istikrarsızlık, kaygılı, tedirgin ve temkinli bir toplumsal görünüm sunuyor.  Bilim insanları ve iş dünyasının temsilcileri bu sorunları dile getiriyor, çözüm önerilerini ortaya koyuyor. Ancak ben tüm bu sorunlardan önce ele almamız gereken önemli bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu da ortak bir geçmişle gururlandığımız kadar bizi umutlandıracak ortak bir gelecek hayalimizin eksikliğidir. Birbirimizle konuşmamızı, tartışmamızı ve anlaşmamızı sağlayacak bir uzlaşma kültürünü hep birlikte inşa edebilirsek, demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke vizyonunu oluşturabiliriz” dedi.

CUMHURİYETİN YENİ YÜZYILINDA ÖNCELİĞİMİZ ORTAK BİR TÜRKİYE HAYALİ

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyıl yolculuğu başlarken, nesillerimize parlak bir geleceği miras bırakmamızı sağlayacak ortak bir Türkiye hayalini şekillendirmenin en önemli önceliğimiz olduğuna inanıyoruz” diyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez şöyle devam etti; “Hayalimiz net: İş dünyasını oluşturan her ölçekten şirketiyle dijitalleşen; yeşil dönüşüm sayesinde su ve enerjide kaynak verimliliği ile hem cari açığı azaltan hem de yeni ihracat pazarlarında rekabet gücünü artıran; gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir ülke. Geleceğin rotasını Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm eksenli 3D, yani ‘Üçüz Dönüşüm’ olarak tanımladığımız yol haritasından takip edeceğiz.”

Sönmez ayrıca TÜRKONFED’in ‘Hayalimizdeki Türkiye’ vizyonu doğrultusunda 2023 yılında gerçekleştirecekleri etkinlikleri de ilk kez şu sözlerle açıkladı; “2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde 81 kentimizde federasyonlarımız ve üyelerimizle 100. Yıl Buluşmaları etkinliklerimizi de planlamaya başladık. Zirvemiz 100. Yıl Buluşmaları’nın meşalesi olarak rotamızı göstermektedir.”

BAŞKANLAR İŞ DÜNYASININ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KONUŞMALAR YAPTI

Açılış konuşmalarının ardından TÜSİAD’ın geçmiş dönem başkanları Erol Bilecik ve Cansen Başaran Symes; TÜRKONFED’in geçmiş dönem başkanları Süleyman Onatça ve Celal Beysel ile SEDEFED Onursal Başkanı ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Sefa Targıt’ın katılımıyla “İş Dünyası ve STK’ların Dönüşümdeki Rolü: Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” başlıklı bir panel düzenlendi.

TÜSİAD (2017-2018 Dönemi) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Hepimizin hayalinde gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye var. Bu hayale ulaşmak için hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının ülkemiz için önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Türkiye’nin AB entegrasyonu sürecinin iyileştirilmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, iklim krizi, sürdürülebilirlik konularında iş dünyasına rehber olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin çağın gereklerine uygun nitelikli eğitim almalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Ve elbette toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi her zaman önceliğimiz olacak” diye konuştu.

TÜSİAD (2015-2016 Dönemi) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, “İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, bu hızda devinirken, geleceği öngörmek kimi zaman zorlaşıyor. TÜSİAD, güncel dönemin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik vizyon taşıyan görüş, proje ve program önerilerini her dönemde kamuoyunun ve kamunun değerlendirmesine sunmuştur. Temel hakların yanında, ekonomik ve demokratik menfaatleri hep savunmuştur. Bugün burada benzer bir motivasyonla bir araya gelen iş insanlarıyla birlikte değer yaratmak ülkemizin rekabet gücü için çok kıymetli. Güçlü bir sivil toplum demokrasiyi ne kadar güçlendirirse, güçlü bir demokrasi de o oranda katılımcı bir sivil toplumun önünü açar” açıklamasında bulundu.

TÜRKONFED (2013-2015 Dönemi) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, Türkiye Hayalini şu sözlerle anlattı; “Dünyadaki ekonomik aktörlerin neredeyse tümü yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü hızla yerine getirmeye çalışırken biz hâlâ günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ben Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında; AB’nin standartlarını yakalamış, demokrasinin en üst düzeyde işlediği, ötekileştirme ve kutuplaştırma söylemlerinden uzak, her kesimin insanca yaşadığı, devlet kademelerinde liyakatin esas alındığı, kadına şiddetin son bulduğu, Cumhuriyeti kurduğumuz günlerdeki heyecanın, vatan sevgisinin, üretim aşkının ve umudun yaşandığı bir Türkiye hayal ediyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ruha kavuşturduğumuzda tüm hayallerimiz bir bir gerçek olacaktır.”

TÜRKONFED (2007-2011 Dönemi) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, “Demokrasi ile yönetilen ülkeler, özellikle pandeminin neden olduğu ekonomik sorunlar, hazır olmadıkları göç dalgası ve değişen iletişim teknolojisinin getirdiği neyin doğru, neyin yanlış olduğu ayırt edilemeyen bilgi yoğunluğu sonucu sıkıntılı günler yaşıyor. Demokrasinin iyi işlediği iddiasında olan ABD’de dahi tam da bu nedenlerle otoriter popülizmin yükselme trendinde olması düşündürücüdür. Karşılaşılan sorunların demokrasiyi koruyarak nasıl çözüleceği, bu konuda henüz toplumsal uyumu sağlayamamış ülkemizin çözmesi gereken bir sorundur. Demokrasimizin ikinci yüzyılına girerken gerçek gönüllü ve demokrasiyi içselleştirmiş STK’lara bu bağlamda büyük görev düşüyor” dedi.

Sanayileşme, bilişim, toplumsal dönüşüme dair küresel ve ulusal kilometre taşlarından alıntılar paylaşan SEDEFED Onursal Başkanı ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Sefa Targıt ise şunları söyledi; “En büyük ortak hayalimiz, Türkiye’mizin çağdaş medeniyetin üzerine çıkması, bir başka deyişle medeniyet önderi olmasıdır. Ben de bu süreçte ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ sentezi oluşturmuş, AB tam üyeliğine sahip, dünya ile entegre, yabancılarla ortak yerli üretim yapan, dijital ve yeşil dönüşüme ayak uydurmuş, devletle vatandaşın yasalar önünde eşit olduğu ve en başta da yurt dışına gidemeyen gençlerin olduğu değil tüm gençlerin hevesle kaldığı bir Türkiye hayal ediyorum.”

Gündem Koridoru
Yorum Yaz