Yatırım

Dönüşen Kentler Hayat Kurtarıyor

Gelişen ve değişen insanlık tarihiyle birlikte her alana tesir eden ‘dönüşüm’ tabiri, artık yaşam alanlarına da dâhil oldu. Toplumun güvenli ve refah alanlarda yaşaması için ‘Kentsel Dönüşüm’ başlığı altında hayatımıza dâhil olan, daha çok eski yapıların güvenli oturuma dönüştürülmesi amacıyla uygulanan sistem, özellikle Türkiye gibi deprem kuşağı ülkeleri için de hayati önem taşıyor. Bizler de her sayıda farklı bir konuyu ele aldığımız dosya konumuzda ‘Kentsel Dönüşüm’ kavramını ele aldık ve sektörün dinamiğine hâkim olan temsilcilerle konuştuk…

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası28.02.2023
Dönüşen Kentler Hayat Kurtarıyor

Gelişen ve değişen insanlık tarihiyle birlikte her alana tesir eden ‘dönüşüm’ tabiri, artık yaşam alanlarına da dâhil oldu. Toplumun güvenli ve refah alanlarda yaşaması için ‘Kentsel Dönüşüm’ başlığı altında hayatımıza dâhil olan, daha çok eski yapıların güvenli oturuma dönüştürülmesi amacıyla uygulanan sistem, özellikle Türkiye gibi deprem kuşağı ülkeleri için de hayati önem taşıyor. Bizler de her sayıda farklı bir konuyu ele aldığımız dosya konumuzda ‘Kentsel Dönüşüm’ kavramını ele aldık ve sektörün dinamiğine hâkim olan temsilcilerle konuştuk…

Barınma kavramı insanoğlunun var olduğu andan itibaren birey ve toplum yaşamı için vazgeçilemez bir zorunluluk. İlkel çağlardan beridir süregelen, mağaralardan çadırlara, gecekondulardan betonarme binalara kadar ilerleyen bu süreç, günümüzün en büyük gereklilik ve kaygılarından. Yaşam alanı kalitesi, bir arada var olabilme ve saygılı davranabilme yetisi ve güvenilir bir şekilde hayat sürme detayları çağımızda hep daha iyi yapılaşmanın var olduğu alanlarla sınırlanıyor. Küresel bir köy haline gelen dünyada artık kentler; göç, sanayileşme, savaş ve afet gibi etkenlerle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarla şekilleniyor. Kentlerin çeşitli nedenlerle yaşadığı bu dönüşümü ifade eden kent yenileme kavramı da en genel tanımıyla; farklı nedenlerden dolayı zaman içinde eskimiş, terkedilmiş, değer kaybına uğramış ve köhneleşme eğilimine girmiş olan kent alanlarının günün sosyo-ekonomik ve fiziksel koşullarına uygun olarak yeniden canlandırılması ve kente kazandırılmasını ifade ediyor. Sektöre hizmet veren firmalar da bu değişimi üstlenerek yepyeni bir çehre oluşturuyor. Fakat tabii ki hikâyeyi tamamen firmaların üzerine de bırakmamak gerek. Bu anlamda sosyal devlet elini taşın altına koyarak yüklenici firmalarla dönüşüme uğrayacak alan sahipleri arasında uzlaştırıcı olmalı. Süreci takip ederek;

denetimleri aksatmadan, bölge halkının refahını bozmadan, sosyo kültürel bütünlüğe zarar vermeden, doğaya duyarlı, adaletli ve yerinde dönüşüm fikriyle yürütmeyi amaçlayan yöneticiler, ortaya çıkabilecek sorunları çözmek adına da çalışmalar sürdürüyor. Bu anlamda her yıl 1 milyon konutun dönüşümü için düğmeye basan devlet yetkilileri, Türkiye’de 6.5 milyon konutun deprem afetinde yıkılmayla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu konutlarda da 20 milyonu aşkın insanın yaşadığı biliniyor. Böylesine büyük bir kitleyi etkileyecek olan süreç, haliyle çok daha büyük bir önem kazanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın paylaştığı son bilgilere göre de; İstanbul’da 95 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 93 bin bağımsız birimin de kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Yine devlet yetkililerinden alınan son bilgilere göre de, kentsel dönüşüm kapsamında evini ve işyerini dönüştürmek veya güçlendirmek isteyenlere sağlanan kredi desteğinde faiz oranının yüzde 1’in altına indirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra, düşük ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için özel çalışmalar yürüten ve bu anlamda kampanyalar çıkaran hükümet yetkilileri, devlet destekli yeni konut üreterek de aslında bir nevi dönüşüme pozitif katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisinin nabzını tutan birçok konuya değindiğimiz sayfalarımızda bizler de bu sayıda ‘kentsel dönüşüm’ün detaylarına ışık tuttuk. Özellikle İstanbul’da adı depremle anılan bölge Avcılar’da dönüşümün öncüsü olan ve tüm maliklerle uzlaşı içerisinde 80 binden fazla kişinin evini yenileyen Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli’den bölgede gerçekleşen dönüşüme dair tüm detayları sizler için dinledik. Bunun yanı sıra inşaat dendiğinde akla gelen ilk firmalardan olan birçok firmayla da hem yürüttükleri projelerin detaylarını hem de kentsel dönüşüme bakış açılarını konuştuk. Dönüşüme dair merak edilenler sayfalarımızda…

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak kayıtlara geçen ve tam 60 bin konutluk “Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi” ile İstanbul’da yepyeni bir şehir inşa ediliyor. Esenler ilçesinde ömrünü tamamlamış yapıların yerine depreme dayanıklı, çevre dostu konutlar, sosyal donatıları ile birlikte vatandaşın hizmetine sunuluyor. Esenler, yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla altyapısı, ulaşımı, kamusal hizmet tesisleri ile örnek bir kent niteliğine kavuşuyor

60 bin konutluk “Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi” ile Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor. Kentsel dönüşümü odağımıza aldığımız dosyamızda Esenler projesine de yer vermeden olmazdı. Bu sebeple de bakanlıktan verilen bilgileri sizlere aktarmak istedik; “Esenler’de imar mevzuatına aykırı, mühendislik hizmetlerinden uzak, depreme karşı dayanıksız yapı oranı 2009’da yüzde 86 iken, geçtiğimiz 13 yılda gerçekleştirilen yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda bu oran yüzde 57’ye kadar düştü. Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yer alan yapılarla geleneksel mahalle konseptinde, zemin artı 5 katı geçmeyen yatay mimariye sahip, yeşil ile bütünleşmiş bir yaşam alanı sunulmaktadır. Yapılan çalışmalarla yüzde 68’i yeşil alan, okul ve spor alanı olmak üzere sosyal donatılara ayrılarak, Esenler halkının ferah bir yaşam alanına kavuşması sağlandı. Böylece bölgedeki yeşil dokunun ve ağaç varlığının korunması amaçlandı. Her vatandaş için 15 metrekare yeşil alan ve 30 metrekare donatı alanı ayrıldı. 24 kişilik sınıflardan oluşan bilişim atölyeleri ve spor salonlarına sahip toplamda 1924 dersliğin olduğu 63 adet modern okullar planlandı. Esenler millet bahçeleri ile nefes alacak. Toplamda 2,5 milyon metrekareyi bulan millet bahçesi ve yeşil alanlar ile yalnızca Esener’in değil, tüm İstanbul’un nefes alacağı bir oksijen merkezi hayat buluyor. İlk etapta 240 bin metrekarelik alana sahip 15 Temmuz Millet Bahçesi hizmete açıldı. Projenin ikinci etabı olan 1 milyon 800 bin metrekarelik alana sahip Esenler Millet Bahçesi ise 2023 yılında hayata geçirilecek. Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yer alan 80 bin metrekarelik ‘Sağlık Alanı’ içerisinde 500 yataklı hastane kompleksi, poliklinikler ve diş hastanesi yapılacak. Yaya erişim mesafesi içerisinde de Aile Sağlık Merkezleri bulunacak. Proje içerisinde vatandaşların yaya olarak ulaşabilecekleri 35 bin kişi kapasiteli 22 cami ve mescit bulunuyor. Proje kapsamında 166 bin metrekarelik Kültürel Tesis Alanı içerisinde sosyal aktiviteler de gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLA YÜZDE 99 UZLAŞMA SAĞLANDI
60 bin konutluk Türkiye’nin en büyük Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi etaplar halinde devam ediyor. İnşası tamamlanan 1. etap 2 bin 30 konutun kura işlemleri tamamlanarak 19 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda Esenler halkı ile şeffaf, katılımcı ve uzlaşma esası dikkate alınarak görüşmeler yapıldı. Transfer olacak etaplarda vatandaşlarımızla yüzde 99 uzlaşma sağlanmış oldu.
BAĞIMSIZ 695 BİN BİRİMİN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI
10 yıllık süreçte belediyeler ve özel sektörle beraber yürütülen diğer kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi topladığımız haberde, paylaşılan verileri de aktardı. Bu projeler kapsamında İstanbul’da 695 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını, 93 bin bağımsız birimin de kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiğini öğrendik. Yine bakanlığın aktardığı verilere göre rakamlar şu şekilde; “İstanbul’un ilçelerinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Pendik ilçesi Orta ve Dumlupınar Mahallesi’nde uzlaşma, tahliye ve yıkım süreci tamamlandı. 2 bin 27 bağımsız birimlik proje ise ihale aşamasındadır. Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi’nde tahliye ve yıkım süreci tamamlanarak inşaatına başlanan 1295 bağımsız birimden 130’u teslim edildi.

73 bağımsız birim Ocak ayı sonunda teslim edilecek. 1092 bağımsız birimin inşaatı ise devam ediyor. Maltepe ilçesi Atışokulu Mahallesi’nde uzlaşma ve tahliye süreci tamamlandı. 446 bağımsız birimin inşasına 2023 yılı Mart ayında başlanması planlanmaktadır. Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi’nde 1. ve 2. etapta toplam 605 bağımsız birimin teslimi gerçekleştirildi. 3. etapta 2023 bağımsız birimin bulunduğu alanda hak sahipliği tespit çalışmalarına başlanıldı. Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi’nde 823, Ataşehir ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi’nde ise 1563 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı. Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi’nde 1648 bağımsız birimin teslimi tamamlandı. 10 bin 765 bağımsız birimin inşaat süreci devam etmektedir. Ümraniye ilçesi Hekimbaşı Mahallesi’nde uzlaşma, tahliye ve yıkım süreci tamamlandı. 615 bağımsız birimlik projenin inşa süreci başladı. Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Ferah ve Bulgurlu mahallelerinde yıkılarak inşaatına başlanan 3 bin 821 bağımsız birimden 551’i teslim edildi. 2 bin 620 bağımsız birimin inşaatı devam ederken, 650 bağımsız birim ise ihale aşamasındadır. Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Mahallesi’nde uzlaşma, tahliye ve yıkım süreci tamamlanırken 939 bağımsız birimin inşaatına başlandı. Okmeydanı (Van Blokları) 130 bağımsız birim Örnektepe Sütlüce Mahallesi 418 bağımsız birimden oluşan projenin 1. etabı tamamlanarak 156 bağımsız birimin teslimi gerçekleştirildi. Eyüp Sultan ilçesi İslambey Mahallesi’nde 653 bağımsız birimin yıkımı devam ediyor. Güngören ilçesi Tozkoparan ve Genç Osman mahallelerinde yıkılarak inşaatına başlanan 1770 bağımsız birimden 144’ü teslim edildi. 1626 bağımsız birimin inşaatı devam ederken 590 bağımsız birimin kurası çekildi. Kâğıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde 745 bağımsız birim teslim aşamasındadır. 300 bağımsız birimden oluşan projede ise inşa faaliyetleri devam etmektedir. Zeytinburnu ilçesi Telsiz ve Beştelsiz mahallelerinde 587 bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci devam etmektedir. Merkezefendi Mahallesi’nde 526 bağımsız birim ile Çatalca ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi’nde 285 bağımsız birimin uzlaşma süreci devam etmektedir. Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi (Albayraklar Sitesi) riskli alanında 847 bağımsız birimin inşaatı tamamlanmak üzeredir. Yenimahalle (Ece Sitesi ve Çevresi) riskli alanında 380 bağımsız birim ve Fatih Mahallesi (Demircan Sitesi ve Çevresi) riskli alanda 672 bağımsız birim uzlaşma aşamasındadır. Demirkapı Mahallesi’nde (Asburçaklar Sitesi) 368 bağımsız birimin ve Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Mevkii Kentsel Sit Alanı’nda 206 bağımsız birimin proje çalışması tamamlanma aşamasındadır. Esenler askeri alanda yıkılarak inşaatına başlanan 60 bin bağımsız birimden 2 bin 110’u teslim edildi. 4 bin 860 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019 yılı itibariyle Gaziosmanpaşa ilçesi sınırlarındaki riskli alanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli, yaşanabilir yerleşmeler oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek üzere sürece dâhil olmuştur. 4 mahalle, 5 alt bölgede 5 bin 265 konut, 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin dönüşüm süreci TOKİ eli ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.”

YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPTI HAYAT KURTARDI

Ekonomi konuşulurken muhakkak söz hakkına sahip olan inşaat sektörü, yeni inşaların yanı sıra eskileri dönüştürme süreciyle de bir nevi hayatları kurtarıyor. Kentsel dönüşüm kavramının en önemli değişimine sahne olan Avcılar da başarılı örneklerin başında geliyor. Son verilere göre bin 740 bina, 24 bin bağımsız birimi yıkan Avcılar Belediyesi ekipleri, deprem kuşağındaki ülkemiz için dönüşümün şart olduğunun farkında ve bunun için son sürat çalışmalarını sürdürüyor. Avcılar Belediyesi Başkanı Av. Turan Hançerli’nin bölgeyi değiştirme vizyonuyla yürüttüğü çalışmaları bizzat kendisinden dinledik. Hançerli, depremin değil, yapıların can kaybına mal olduğuna ve dönüşümün gereklilik olduğuna dikkat çekti…

99 depremi olarak bilinen felaket hepimizin hafızalarında. Dolaylı yahut doğrudan olarak birçoğumuzun hayatında da büyük bir travma. Maalesef nice canlar bu felakette hayatını da kaybetti. O günden bu yana herkesin dilinde bir ‘kentsel dönüşüm’ kavramı dolanıyor. Eski yapıların can aldığı gerçeği, depremin değil ihmalin ölümle sonuçlandığı artık bilinen bir doğru. Felaketten en fazla etkilenen bölge olarak tarihe geçen Avcılar’da da bu bilinç bölge halkının tümüne tesir etmiş durumdaydı. Ancak tabii ki harekete geçme işi bürokrasiye kalıyordu. Orada da karşımıza Turan Hançerli’nin yürüttüğü çalışmalar çıkıyor. Yerinde, hızlı ve gönüllü bir dönüşüm modeliyle bölgeyi güvenli yaşam alanı haline getirmeyi amaçlayan Hançerli ve ekibi, bu işin nasıl yürütülmesi gerektiğinin de başarılı örneklerinden. Bizler de ‘kentsel dönüşüm’ü konuşurken kendisinin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili görüşlerine başvurduk…
Avcılar Belediyesi’nin kentsel dönüşüme bakış açısından ve vizyonundan bahsedebilir misiniz?
Avcılar, kentsel dönüşüm konusunda Türkiye’nin ilklerini gerçekleştiren bir ilçe. Biz kentsel dönüşüm konusuna bir hayat kurtarma operasyonu gözüyle bakıyoruz ve öyle bakılması gerektiğine inanıyoruz. Zira deprem çok bilinmeyenli bir denklem, haliyle ne zaman ve ne şekilde geleceğini bilmediğimiz için her gün depreme hazırlık için bir gün daha kaybetmiş oluyoruz. İlçemiz hem zemin kalitesi açısından hem yapı stoku açısından oldukça riskli bir yer. Dolayısıyla da yapı stokumuzu ivedilikle düzeltmemiz gerekiyor. Deprem yönetmeliğine uygun, kaliteli malzemelerle üretilmiş güvenli konutlara kavuşmak bizlerin önceliği.

Kentsel dönüşüm anlamında Türkiye’de en hızlı yol kat eden belediyesiniz. 2019’dan bugüne Avcılar’da kentsel dönüşüm anlamında nasıl bir yol aldınız?

Göreve geldiğim ilk haftadan itibaren kentsel dönüşüm konusunu çalışmaya başladık. Akademisyenlerle, sektör temsilcileriyle, finansçılarla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk, araştırmalar yaptık. İlk günden hatta seçim sürecinden beri kentsel dönüşüm konusundaki ilkelerimiz belliydi:
*Yerinde
*Hızlı
*Gönüllü dönüşüm.
Bu ilkeler çerçevesinde önce belediyemizde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Eş zamanlı olarak Deprem Risk Yönetimi ve Eylem Plan Çalıştayı yaptık. Ve en önemlisi, en değerli çalışmalarımızdan biri; riskli yapıların tek tek karnesini çıkardık. Aynı zamanda, imarda hak kaybını önlemek için plan notu değişiklikleri hazırladık. Yenilenmesini bekledikleri riskli binalarda kaygı ve korku içerisinde yaşayan binlerce komşumuzun hayatını kurtaran iki ayrı İmar Plan Notu Değişikliği hazırladık. Avcılar’daki yapıların güvenli, güçlü yapılara dönüşmesi için hazırlanan değişiklik teklifi aylarca İBB İmar Komisyonu'nda bekletildi. Bunun üzerine, 16 Ocak 2020 tarihinde İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda haftada iki gün birer saat oturma eylemine başladık. Teklifler kararlı bir mücadele sürecinden sonra İBB Meclisi’nden onay aldı. Aylarca süren çaba sonucunda, hak kaybına uğrayan Avcılarlı hemşerilerimizin hakları İBB Meclisi tarafından geri verildi. Böylelikle vatandaşların hak kaybına uğramadan binasını yenilenmesinin önü açıldı. Tabii aynı zamanda kentsel altyapıyı afetlere karşı güçlendirilme çalışmaları başlattık. Kentsel dönüşümde tüm Türkiye’ye örnek olan “Avcılar Modeli” isminde bir model geliştirdik. Kentsel dönüşüm sürecinin yerinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan, binasını yenilemek isteyen vatandaşa sürecin her aşamasında destek olan bu model sayesinde kentsel dönüşüm yasasından faydalanmak isteyen vatandaşların sayısı büyük oranda arttı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımız daha önce hiç görülmediği şekilde ivme kazandı. Binlerce insanının yarınını kurtaran “Hayat Kurtarma Hareketi”ni başlattık. Son verilere göre bin 740 bina, 24 bin bağımsız birim yıkıldı. 81 bin 600 komşumuzun hayatı kurtuldu. AVBEL isminde kentsel yenilenme projelerinde ilgili süreçleri ve sahadaki uygulamaları denetleyen bir Proje Yönetim ve Danışmanlık şirketi kurduk. Kentsel dönüşümde büyük maliyet eşitsizliklerine neden olan haksız bir uygulamayı; kentsel dönüşümde KDV oranını düşürmek için çalışmalar yürüttük. TBMM’de Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı ile de görüşmelerimiz oldu. Çalışmalarımız olumlu sonuç verdi ve bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü. Bu şu anlama geliyor; örneğin maliyeti 400 bin TL’lik bir dairenin KDV maliyeti 72 bin TL’den 4 bin TL’ye inmiş oldu… Her platformda gündeme getirdiğimiz kentsel dönÜşüm faiz destekli kredi 125 bin TL'den önce 200 bin TL'ye daha sonra 400 bin TL’ye çıkarıldı. Riskli binasını yenilemek isteyen vatandaşların ekonomik engeller başta olmak üzere tüm engelleri ortadan kaldırmak için alanında uzman akademisyenlerle toplantılar yaparak bürokratlarla temaslarda bulunduk. Bütün bu süreçte, vatandaşın kentsel dönüşüme en hızlı biçimde başlayabilmesinin önündeki en büyük engel olan finansman konusunda da bir model geliştirdik; Sıfır faizli finansmana dayalı dönüşüm modeli.

Dört ana unsur altında toplanan sıfır faizli finansmana dayalı dönüşüm modeli; kendi kaynağını üretiyor. Doğrudan ihtiyaç sahibinin sorununu çözdüğü için paydaşların bir ortak hedef etrafında birleşmesini ve kenetlenmesini sağlıyor. Güçlü ve kaynak üreten bu model kesin ve hızlı bir çözüm ürettiği için bütün yurtta ve her koşulda kolaylıkla uygulanabilir. Üç yıl içerisinde 1 milyon riskli konutu yenileyebiliriz. Bütün bu çalışmalarımızın en büyük sonuçlarından biri de, Türkiye’ye örnek olan “Avcılar Modeli”ni Birleşmiş Milletler gündemine taşımamız oldu. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden sunum yaparak Türkiye'nin ilk ilçe belediye başkanı oldum, çalışmalarımızı ‘2022 Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu’nda paylaştım.

EN ÖNEMLİ İLKELERİMİZDEN BİRİ YERİNDE DÖNÜŞÜM

Ülkenin sosyolojisine kültürüne ve değerlerine uygun bir kentsel dönüşüm modelinden bahsetmiştiniz bir röportajınızda. Çalışmalarınızı yürütürken bu ilkeleri de göz önünde bulundurdunuz. Adını verdiğiniz 'yerinde dönüşüm' unsuru hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Kentsel dönüşüm, yıllardır vatandaşları alıştıkları hattabelki de doğup büyüdükleri yerden uzaklaştırıp, şehrin çeperinde güvenli konutlara taşımak şeklinde gerçekleşiyor. Bu durum sadece vatandaşların psikolojisini bozmakla kalmıyor aynı zamanda önemli bir sosyolojik değişim de ortaya çıkarıyor. Mahalle kültürüyle büyümüş bir toplumu, kimsenin birbirini tanımadığı rezidanslara gönderiyorsunuz ve bir toplum böylece köklerinden ait oldukları yerden koparılıyor. İşte Avcılar’da biz bunun önüne geçtik. Herkes alıştığı, sevdiği, ait hissettiği yerde kalsın istedik. O yüzden başından beri yerinde dönüşüm bizim en önemli üç ilkemizden biri oldu.
Deprem kuşağındaki memleketimizde kentsel dönüşüm sürecinde sadece şehirleşmeyi güzelleştirmiyor, hayat kurtarıyorsunuz aslında. Ancak süreci yanlış yorumlayan vatandaşlar da var olabiliyor. Anlaşmazlıklar durumunda nasıl bir uzlaşı yolu izliyorsunuz?
Evet, bizim mottomuz bu; hayat kurtarıyoruz! Uzlaşı kentsel dönüşüm sürecinin en önemli aşaması. Biz tam da bu sebeple biraz önce size anlattığım Avbel isimli şirketimizi kurduk. Avbel’in en önemli görevi uzlaşı. Uzlaşı sıkıntısı iki türlü ortaya çıkıyor; birincisi eksik bilgi ikincisi de finansal problemler

Eksik bilgi sorununu Avbel’deki ekip arkadaşlarımız vatandaşlarımıza neredeyse 7/24 bilgi vererek bu konudaki yanlışlıkları düzeltiyorlar. Finansal sıkıntılar için de Avbel’in en büyük başarısı, ilçede bir standart oturtmak oldu. Ancak son yıllardaki tüm memlekette yaşadığımız büyük ekonomik problemler hala vatandaşın sırtındaki en büyük kambur. Bu kamburu yok etmek için de tüm Türkiye’de uygulanabilecek “Sıfır Faizli Konut Finansmanı” modelini geliştirdik. Ancak bu modelin uygulanması kararını ancak Sayın Cumhurbaşkanımız bir kararname ile gerçekleştirebilir

KOMŞULARIMIZ TEK ORTAĞIMIZ

Dönüşüm sürecinde birçok farklı iş kolundan birçok çözüm ortağıyla çalışıyor olmalısınız. Bu süreçteki çözüm ortaklarınızı nasıl seçiyorsunuz?
Biz Avcılar Belediyesi olarak sadece vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz, onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Neyi, ne zaman, nasıl, hangi koşullarda yapılması gerektiğini bıkmadan usanmadan anlatıyoruz. Bu süreçteki çözüm ortaklarını vatandaşımız kendisi seçiyor. Bizim en temel ilkemiz şudur; komşularımızdan başka ortağımız yoktur.

‘Avcılar Modeli kentsel dönüşüm’ ne demek? Ülkemizin herhangi bir iline yürüttüğünüz çalışmalar uygulanabilir mi?
Kesinlikle uygulanabilir, hatta uygulanıyor da. Biz bu modeli duyurmaya başladıktan hemen sonra tüm Türkiye’den modelimizi öğrenmek için çok sayı belediye bizi ziyarete geldi. Onlara da tüm detaylarıyla projemizi paylaştık. Biliyorsunuz Avbel isimli bir danışmanlık şirketi kurduğumuzdan bahsetmiştim. Avbel, mülk sahiplerini kentsel dönüşüm ile ilgili bilgilendiriyor. Uzlaşma görüşmelerinin başlatılması ve talep toplama sürecini yönetiyor. Kat malikleri ve müteahhitler arasındaki uzlaşmanın sonuçlandırılmasını sağlıyor. Sözleşmelerin, finansal sürecin ve projelerin yönetimi ile beraber takibini yaparak raporlanmasını sağlıyor. Yani, Avcılar modeli; temel ilkelerimiz çerçevesinde, tüm Avcılarlı komşularımıza kentsel dönüşümün gerektirdiği tüm konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek. Apartmanlarındaki uzlaşıyı sağlamak için hem tek tek hem tüm komşularıyla birlikte toplantılar düzenlemek, toplantılara ev sahipliği yapmak veya vatandaşlarımızın işaret ettiği yerlere, sahaya tüm donanımlardaki arkadaşlarımızla gitmek üzerine kurulu. Kısacası Avcılar modelinde Avcılar’daki her vatandaşın bir avukatı, bir mühendisi, bir finansçısı ve bir psikoloğu var.

GİRİŞİMCİLİĞE DESTEK ÇALIŞMALARI AVÇİM’DE YÜRÜTÜLÜYOR

Girişimcilik ekosistemi son zamanların en popüler kavramı. Avcılar Belediyesi olarak bu kavramı nasıl ele alıyorsunuz? Vizyon ve misyonunuzda nasıl argümanlar var?
Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin üretim eksikliği olduğuna inanıyoruz. Bu üretim hem fikren hem fiziken gerçekleşemiyor. İşte tam da bu noktada, hem yeni fikirleri hayata geçirebilmek hem de yeni fikirler geliştirmeye yatkın nesiller yetiştirebilmek için bir merkez açtık. Bu merkez, proje/iş fikri başarılı bulunan kişilere kurdukları işi veya proje fikrini geliştirmeleri için açık ofiste çalışma imkânı sunuyor. Bu süreçte girişimciler finans kaynaklarına erişim imkânı, iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi iş geliştirme desteği alıyor. Girişimcilik ekosisteminin en büyük eksikliği olan büyük firma-yeni girişim etkileşiminin oluşturulmasıyla, büyük şirketin bünyesindeki bir soruna bir girişimci tarafından çözüm üretilmesi modeli de yine İnovasyon Merkezimiz bünyesinde hayata geçiyor.
Belediye bünyesinde hayata geçirilen ‘AVÇİM’in kapsamından ve kullanıcılarına sağladığı faydalardan bahsedebilir misiniz? AVÇİM kullanıcıları merkeze geldiklerinde ne gibi imkânlardan faydalanabiliyor?
Elbette. AVÇİM, Avcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençleri yenilikçi teknolojilerle eğiten, aldıkları eğitimlerle birlikte oluşan ve gelişen yenilikçi fikirlerini girişimcilik örneğine dönüştüren, gençlerin ülkemizin istihdam ve işgücüne katılımı yönünde gerçekleştirecekleri girişimleri ile çalışma hayatına katkıda bulunmasını sağlayan inovatif bir merkezdir.
Girişimcileri yatırımcılarla buluşturma noktasında iş dünyasıyla da temaslarınız oluyor mu?
Avçim’de, hem iş dünyasıyla hem akademisyenlerle hem de başarılı girişimcilerle bir araya geliyoruz. Üniversitelerin kulüpleriyle, sivil toplum örgütleriyle, sanayicilerle bir araya geliyoruz. Çünkü tecrübenin girişimciler için en büyük ders olduğunu biliyoruz. Girişimcilerimize veya girişimcilik projesi olan öğrencilerimize 360 derecelik bir vizyon katmaya çalışıyoru


Söyleşi
Türkiye'de Gündem
Sektörel Panorama
Bölgesel Bakış
Yatırım
Merak Edilenler
Yorum Yaz