Şirket Haberleri

Doğal afetlerde risk, kriz ve iletişim yönetimi

Rehber yayın, 11 ilimizi kapsayan Deprem sonrasında tüm paydaşlara yönelik durum tespitleri yaparken; vicdan, etik, hukuk ve değerler, güven ve itibar odaklı yaklaşım ve önerileri ile siyasetçilerden, iş dünyası liderlerine, sivil toplumdan kamu kurumlarına, iletişim profesyonellerinden medyaya kapsayıcı bir yaklaşımla neler yapılması gerektiği konusunda yol gösteriyor. Yönetimsel bakış açışıyla hazırlanan yayın, genel afet kriz dönemlerinin daha iyi yönetilebilmesi için tüm paydaşların üstlenmesi gereken rolleri, önerileri ve afet yönetim modelini içeriyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası27.05.2023
Doğal afetlerde risk, kriz ve iletişim yönetimi

Rehber yayın, 11 ilimizi kapsayan Deprem sonrasında tüm paydaşlara yönelik durum tespitleri yaparken; vicdan, etik, hukuk ve değerler, güven ve itibar odaklı yaklaşım ve önerileri ile siyasetçilerden, iş dünyası liderlerine, sivil toplumdan kamu kurumlarına, iletişim profesyonellerinden medyaya kapsayıcı bir yaklaşımla neler yapılması gerektiği konusunda yol gösteriyor. Yönetimsel bakış açışıyla hazırlanan yayın, genel afet kriz dönemlerinin daha iyi yönetilebilmesi için tüm paydaşların üstlenmesi gereken rolleri, önerileri ve afet yönetim modelini içeriyor.

6 Şubat depremi sonrasında kapsamlı bir analiz ile Bireyler, Afetzede, Kamu Sektörü, Markalar/Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları, İletişim Profesyonelleri ve Medya/Gazetecilerin afet dönemlerindeki sorumluluklarını ve rollerini vurgulayan "Doğal Afetlerde Risk & Kriz & İletişim Yönetimi" yayını, tarafların rollerine ilişkin önerileri ve detaylı afet yönetim modeli sunuyor.

Doğal Afetlerde Risk & Kriz & İletişim Yönetimi başlıklı çalışma, TÜHİD - Türkiye Halkla İlişkiler Derneği ve SEDEFED- Sektörel Dernekler Federasyonu tarafından destekleniyor.

İletişim Yönetim Danışmanı Fügen Toksü hazırladığı yayının önsözünde şöyle belirtiyor: "Bu yayın, 6 Şubat depremi ile oluşan afet/kriz dönemi karmaşasında çok sayıda kriz vaka örneği içinde, iletişim ve yönetim bakış açısıyla durumu değerlendirdiğim bir çalışma oldu. Toplumun her kesiminin afet döneminde rollerini bilmesi ve afetler konusunda bilinçlenmesi gereken bir dönemdeyiz. İnsanımızın ve toplumumuzun huzuru için rollerimize sahip çıkmalıyız".

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen ise önsözünde; Afet dönemlerinde bir iletişimcinin sorumluluğu ile büyük bir emek vererek bireyler, afetzedeler, kamu sektörü, markalar ve kurumlar, sivil toplum kuruluşları, iletişim profesyonelleri, medya ve gazeteciler için kaynak olabilecek nitelikteki rehberi ile sevgili Fügen Toksü tüm paydaşlara yönelik durum tespitleri yaparken; vicdan, etik, hukuk ve değerler, güven ve itibar odaklı yaklaşım ve önerileri ile siyasetçilerden, iş dünyası liderlerine, sivil toplumdan kamu kurumlarına, medyaya kapsayıcı bir yaklaşımla neler yapılması gerektiği konusunda yol gösteriyor." dedi.

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise yayında yer alan önsözünde şunları söylüyor; "6 Şubat 2023 günü ülkemizin tarihinde ve bizim hayatlarımızda unutulmayacak bir sayfayı açtı ve yitirdiğimiz canlarımızın üzüntüsü tüm ülkeyi yasa boğdu. Yaşadığımız afet dönemindeki gözlemleri ve deneyimi ile hızla bu çalışmayı hazırlayan, SEDEFED Başkan Yardımcımız Fügen Toksü'ye çok teşekkür ederiz. Bu dokümanın toplumumuzun katmanları arasındaki iletişime ışık tutacağına inanıyoruz."

Şirket Haberleri
Yorum Yaz