Yazarlar

Deprem bağışlarına vergi indirimi geliyor

Türkiye’nin dört bir yanından yapılan ayni ve nakdi yardımlar depremzedelere ulaştırılmaya çalışılırken, yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi mümkün bulunuyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası13.02.2023
Deprem bağışlarına vergi indirimi geliyor

Türkiye’nin dört bir yanından yapılan ayni ve nakdi yardımlar depremzedelere ulaştırılmaya çalışılırken, yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi mümkün bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen on ildeki depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu. Türkiye’nin dört bir yanından yapılan ayni ve nakdi yardımlar depremzedelere ulaştırılmaya çalışılıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardımların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Depremzedeler için yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi mümkün bulunuyor.

Cumhurbaşkanı tarafından doğal afetler dolayısıyla başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar ile Kızılay’a yapılan bağış ve yardımların tamamı kazançtan indiriliyor. İndirilen bu kazançlar için vergi ödenmiyor.

Bağış ve yardımların tamamının kazançtan indirilebilmesi için, yardımın Cumhurbaşkanı tarafından alınan yardım kararı dolayısıyla açılan hesaplara yapılması gerekiyor.

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre deprem gibi afetler dolayısıyla milli yardım komitesi ile mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf bulunuyor. Bu kapsamda yapılan bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi matrahından indirilebiliyor.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda bankacılığı yapan vakıf ve derneklere yapılan gıda, temizlik, giyecek ve yiyecek maddesi gibi ayni bağışların maliyet bedelinin tamamı da vergi matrahından indiriliyor. Gıda bankalarına yapılan bağışların kazançtan indirilebilmesi için mutlaka bu kuruluşlar adına kesilen fatura ile belgelendirilmesi ve taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekiyor.

OKUL HASTANE YAPIMLARINDA VERGİ İNDİRİMİ

Deprem bölgesindeki yerleşim bölgelerimizin yeniden ayağı kaldırılması için büyük bir inşa seferberliği gerekecek. Kanuna göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile ibadethane inşası için yapılan harcamaların tamamı vergi matrahından indirilebilecek. Söz konusu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar da vergi matrahından indirim konusu yapılabilecek.

Türkiye'de Gündem
Sektörel Panorama
Yorum Yaz