Yazarlar

Demir ve demir dışı metalde miktar ve değer endeksi yükseldi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan “TR-METALENDEKS” Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi ağustos ayı sonuçları açıklandı. Metal sanayi ihracat miktar ve değer endeksi ağustos ayında yükselerek, Haziran ve Temmuz aylarındaki düşüşün ardından miktar endeksi 123,21 puandan 137,24 puana, değer endeksi ise ağustos ayında 158,19 puana çıktı. İhracat birim fiyatları temmuz ayında 4,45 dolar/kg iken ağustos ayında 4,31 dolar/kg olarak gerçekleşti.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası08.09.2023
Demir ve demir dışı metalde miktar ve değer endeksi yükseldi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan “TR-METALENDEKS” Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi ağustos ayı sonuçları açıklandı. Metal sanayi ihracat miktar ve değer endeksi ağustos ayında yükselerek, Haziran ve Temmuz aylarındaki düşüşün ardından miktar endeksi 123,21 puandan 137,24 puana, değer endeksi ise ağustos ayında 158,19 puana çıktı. İhracat birim fiyatları temmuz ayında 4,45 dolar/kg iken ağustos ayında 4,31 dolar/kg olarak gerçekleşti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ihracat artış oranları ile bir sonraki ay beklentisinin de yer aldığı “TR-METALENDEKS” Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi ağustos ayı sonuçları açıklandı. Endeks bir önceki aya göre miktar ve değer olarak yükseldi. Ağustos ayında daha çok hissedilen pazarlardaki yavaşlamaya rağmen metal sanayi ihracat endeksi büyüme sağladı. Büyümede Türk lirasındaki düzeltmenin etkisi ile verilen daha rekabetçi fiyatların da etkili olduğu belirtildi.

Endeksin ağustos ayı sonuçlarına göre, dünya ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yılın en zayıf çeyrek dönemini yaşadığı, yüksek enflasyon ile mücadelede uygulanan sıkı para politikalarının iktisadi faaliyetler üzerindeki yavaşlatıcı etkisinin üçüncü çeyrekte daha çok hissedildiği belirtildi. Ayrıca, sıkı para politikalarının bir parçası olan faiz oranlarında artış beklentisinin kuvvetlendiği ifade edildi. Ağustos ayında küresel sanayide zayıflamaların sürdüğünün belirtildiği endeks sonuçlarına göre; Küresel Sanayi PMI verisi, Avrupa; İngiltere, ABD ve birçok gelişen ülkede ağustos ayında küçülmelere işaret etti. Alınan ihracat siparişlerinde de küçülmelerin görüldüğü, küresel sanayide alınan ihracat siparişleri PMI verisinin 47 puan ile küçülmeyi gösterdiği kaydedildi.

KREDİ FAİZLERİ VE MALİYETLER ARTTI

Metal fiyatlarının; sıkı para politikasının sürüyor olması, güçlü dolar, talep tarafındaki yavaşlama beklentisi ve Çin ekonomisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ağustos ayı genelinde gerilediği ve bunun da ihracat birim fiyatları üzerinde düşüş baskısı yarattığı belirtildi.

Yurtiçinde ise sıkı para politikalarının kademeli olarak sürdüğünün belirtildiği endekste, yüksek bir faiz artışı ile kredi faizleri ve maliyetleri de artarken, Türk lirasında sınırlı bir değerlenme yaşandığı kaydedildi. Buna rağmen TL’nin düzeltme sonrası seviyeleri ağustos ayında ihracatı destekledi.

TALEP YAVAŞLADI İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Haziran ve Temmuz aylarındaki düşüşün ardından metal sanayi ihracat miktar endeksi ağustos ayında 123,21 puandan 137,24 puana çıktı. Pazarlarda yavaşlama ve talepte düşüş sürerken, miktar olarak artışın ana nedeni Haziran ve Temmuz aylarındaki politika değişikliği şoklarının atlatılması ve TL’deki düzeltme sonucu verilen daha rekabetçi fiyatlar olduğu ve ihracatın miktar olarak arttığı belirtildi.

İHRACAT DEĞER ENDEKSİNDE ARTIŞ

Metal sanayi ihracat değer endeksinin ağustos ayında 158,19 puana çıktığı, artışın ihracatın miktar olarak büyümesinden kaynaklandığı belirtildi. Metal ihracatı değer olarak miktar ve fiyat gelişmelerine bağlı kalmaya devam etmektedir denildi. TL’deki düzeltmenin etkisi ile ağustos ayında daha rekabetçi fiyatların gerçekleştiği, ihraç fiyatlarının sınırlı ölçüde düştüğü bilgisi paylaşıldı. Fiyatlardaki düşüş ihracat pazarlarındaki yavaşlamaya rağmen miktar olarak ihracat artışı getirdi. Değer olarak da ihracatın bir önceki aya göre yükseldiği belirtildi.

BİRİM FİYATLARINDA SINIRLI DÜŞÜŞLER

Metal sanayi ihracat birim değer endeksi ağustos ayında sınırlı ölçüde düşerek, temmuz ayında 119,05 puan iken ağustos ayında 115 puan oldu. TL’deki düzeltme etkisi ve ihracat pazarlarındaki yavaşlama sonucu fiyatların düşürülme baskısı yaşandığı ifade edildi.

Dünya metal fiyatlarında da ağustos ayında düşüşlerin olduğunun belirtildiği endekste, ihracat birim fiyatları temmuz ayında 4,45 dolar/kg iken ağustos ayında 4,31 dolar/kg olarak gerçekleşti. Bakır ihracat birim fiyatlarının ağustos ayında metal fiyatlarında görülen düşüşe rağmen arttığı, diğer ürünlerin ihracat birim fiyatlarının ise düştüğü kaydedildi.

AĞUSTOS AYINDA TALEPTE İYİLEŞME

Alt sektörlerde pazarlardaki farklı eğilimlerin sonucu olarak farklı gelişmelerin yaşandığı belirtilirken, talep tarafında belirsizliklerin aylar itibariyle dalgalanmalar gösterdiği ifade edildi. Bununla birlikte talep tarafında tüm alt sektörlerde yavaşlamanın görüldüğü kaydedildi.

Metal sanayi ihracat endeksindeki yükselişe rağmen ihracat pazarlarında talebin zayıf kalmaya devam ettiği, ihracat birim fiyatlarının da baskı altında kalmaya devam edeceğinin belirtildiği endeks sonuçlarına göre; ihracatta ağustos ayında yaşanan artışa rağmen talepte kalıcı bir iyileşme olduğunu söylemek için henüz erken olduğu belirtilirken yılın geri kalanında ihracat endekslerinin dış pazarlardaki talebin yavaşlaması ile şekilleneceği kaydedildi. Ayrıca Türk lirasının değeri ile maliyetlerin seyrinin de belirleyici olacağı açıklandı.

SİPARİŞLERDE GERİLEME

2023 ağustos ayında bakır, alüminyum, armatür, dökümde ihracat miktar ve değer endeksinin yükseldiği; hırdavat ihracatının ağustos ayında artarak fiyatların sınırlı ölçüde düştüğü, mutfak eşyalarında ise ihracat birim fiyatlarının genel olarak metal fiyatlarındaki gelişmelerden bağımsız olarak yüksek gerçekleşmeye devam ettiği belirtildi.

Alınan ihracat siparişlerinin yılın ikinci yarısında düşüşe devam ettiğinin belirtildiği endekste,  ağustos ayında da ihracat siparişlerinin gerilemeye devam ettiği açıklandı. 2023 yılının ilk yarısında ihracat siparişlerindeki fiyatların arttığı, fiyat artışlarının temmuz ve ağustos aylarında da sürdüğü ifade edildi.

2023 yılı ilk yarısında deprem, seçim ve çalışma gün sayısının azalması gibi etkenler ile zayıflayan yurtiçi siparişlerinin ağustos ayında da sınırlı ölçüde düştüğü açıklandı. Birçok belirsizliğin kalkması ile temmuz ayında artan üretim ağustos ayında yeniden geriledi.  Ağustos ayında nihai ürün stoklarının sınırlı ölçüde artışına iç ve dış pazardaki yavaşlama etkili oldu diye açıklandı.

Ağustos ayı Metal Endeksi sonuçlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Sektör temsilcileri ve ihracatçıları için yol gösterici bilgiler üretmek için yapılan bu çalışma ile uzun vadede yıllara dair bilgi birikimi ve kurumsal ihracat hafızası oluşturuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

2023 AĞUSTOS TR-METALENDEKS SONUÇ VE BEKLENTİLER

  • İhracat pazarlarında yavaşlama sürüyor,
  • Rekabetçi fiyatlar ile miktar endeksinde artış,
  • Türk lirasında düzeltme ile daha rekabetçi fiyatlar,
  • İhracat birim fiyatları üzerinde artan baskı yaşanıyor, küresel fiyatlar düşüyor, 
  • Maliyet artışları devam ediyor, rekabetçiliği sınırlıyor,
  • İç siparişlerdeki düşüş sıkılaşma politikalarının sonucu ve
  • Finansmana erişim sıkıntısı ihracatı sınırlıyor. 
Yorum Yaz