Yazarlar

Cinsiyet eşitsizliğine sıfır tolerans

Hem topluma fayda sağlayan hem de kuruluşların değerini artıran sosyal sorumluluk alanında son dönemde insan odaklı sürdürülebilir çalışmalara ve cinsiyet eşitsizliğiyle mücadeleye geniş bir sayfa açılıyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası09.08.2023
Cinsiyet eşitsizliğine sıfır tolerans

Hem topluma fayda sağlayan hem de kuruluşların değerini artıran sosyal sorumluluk alanında son dönemde insan odaklı sürdürülebilir çalışmalara ve cinsiyet eşitsizliğiyle mücadeleye geniş bir sayfa açılıyor. Kuruluşundan bu yana sosyal sorumluluk altyapısıyla çalışmalarına değer katan Borusan Holding, bu bilinçle faaliyetlerine güç katan firmaların başında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri Liderlik Grubu’na üye olma statüsünü elde eden ilk Türk şirket olarak kayıtlara geçen Borusan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 10 yıldan uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, şirketin, cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere sosyal sorumluluk alanındaki tüm çalışmalarını dergimize anlatıyor.

Sosyal sorumluluk, kuruluşlara saygınlık kazandırması ve toplumun iyileşmesine yardımcı olması açısından önemli bir çalışma alanı. Bu alanın içini insan odaklı, doğaya uyumlu ve yenilikçi çalışmalarla dolduran Borusan Holding, gerek 6 Şubat depremlerindeki çalışmaları gerekse cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadeleci adımları, aile içi iletişimi sağlayan
projeleri ve sürdürülebilir fayda alanındaki çalışmalarıyla iş dünyasında sosyal sorumluluk gereğini yerine
getiren şirketler arasına adını yazıyor. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel
Ölmez Ateş ise bu çalışmaları iklim, insan ve inovasyon çatısı altında gerçekleştirdiklerine dikkat çekiyor.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ADANMIŞ 10 YIL


Borusan Holding olarak Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri Liderlik Grubu’na üye olma statüsünü elde
eden ilk Türk şirket olduklarını hatırlatan Nursel Ölmez Ateş, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 10 yıldan uzun bir
süredir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuyu ayrıca sürdürülebilirlik stratejimiz olan iklim, insan ve inovasyon
başlıklarından insan odağı altında da detaylıca ele alıyoruz” dedi. 2012 yılında “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesini hayata geçirerek cinsiyet eşitliği odaklı çalışmaların temelini attıklarını kaydeden Ateş, “Sonrasında ise bu çalışmalarımızı daha sağlam bir temel üzerinde inşa etmek amacıyla 2015 yılında 'Borusan Eşittir Platformu’nu hayata geçirdik. Burada amacımız Borusan’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kurumsal hem de bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesiydi. Borusan Eşittir yaklaşımımız ile iş hayatındaki tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme, eşitsizlik durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik kapsayıcı politikalar benimseme ve bu yönde gerekli adımları atma konusunda kapsamlı bir çalışma yürüttük” diye konuştu.

Cinsiyet Gözlüğü programını 5 Mart 2020 tarihinde Borusan Eşittir platformu çatısı altında hayata geçirdiklerini kaydeden Ateş, “İş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri mercek altına alırken, bu konuya çözüm getirmek adına bir reçete de sunduk. Ayrıca tüm genel müdürlerimiz için hazırladığımız “Borusan Eşittir Taahhüdü” ile konunun üst yönetim tarafından kararlılıkla sahiplenilmesini sağladık. Kadın çalışanlarımızın ve kadın liderlerimizin sayısını artırma konusunda hedefler belirlerken, bu hedefleri de metriklerle takip ediyoruz. Bunlar arasında yerleşkelerimizde kadın giyinme odası, süt odası gibi alanların iyileştirilmesi, yoksa geliştirilmesi, doğum teminatlı özel sağlık sigortası, kadınlara doğum ve annelik izinlerini kesintisiz beş buçuk ay kullanma olanağı, doğum ve doğum sonrası destek programı, nakdi kreş yardımı uygulaması, okulun ilk günü ve karne günü izinleri, yasal babalık iznine ilave bir hafta eklenmesi, babalık eğitimleri, esnek çalışma uygulamaları, kadın çalışanlar ile yüz yüze paylaşım toplantıları, toplumsal cinsiyet eşitliği ihlali durumlarında Etik Hat başvuru olanağı bulunuyor. Tüm Grup şirketlerindeki ilk ve orta yönetim kademelerinde yüzde 40, üst yönetim kademesinde yüzde 30, ofis çalışanları için yüzde 40, fabrika, saha ve atölye için ise yüzde 20 kadın çalışan oranına ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ateş, 2020 yılında yayımladıkları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi’nin Borusan’da şiddete sıfır tolerans yaklaşımını göstermek amacıyla bir rehber hazırladıklarını belirterek, “Rehberin ana bölümü hane içi şiddet
ve şiddetin türleri hakkında kapsamlı bilgiler içeriyor. Bu kapsamda sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik, cinsel ve siber şiddete de rehber içeriğinde yer verdik. Hane içi şiddet gören çalışanın nasıl fark edileceği ve şiddetin işaretlerini aktardık. Psikolojik yardımdan, güvenlik önlemlerine, başvuru merkezlerine kadar tüm destek mekanizmalarını tanımladık. Ayrıca çocuklara yönelik şiddet konusuna da rehberde yer verdik” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra aile içi sorunlara da sosyal sorumluluk çerçevesinde titiz bir yaklaşımla yaklaştıklarını belirten Ateş,
“Hayata geçirdiğimiz bir diğer değerli çalışma, çalışan ebeveynler ve anne-baba adaylarına yönelik olan Borusan Grubu
Ebeveyn Rehberi idi. Kasım 2022’de duyurduğumuz ebeveyn rehberinde yer alan izin, çalışma süreleri ve ödemeler gibi yasal prosedürler ile Borusanlıların en doğru bilgilere ulaşmasını sağlıyoruz. Rehberde ayrıca Borusanlı anne-babalara sunulan yan haklar, eğitimler, psikolojik destekler, diyetisyen, uygun çalışma ortamı gibi farklı başlıklardaki destek mekanizmalarının detaylarına da yer veriliyor” diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNE BARINMA DESTEĞİ


Borusan Holding olarak deprem özelinde yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmalarından da bahseden Nursel Ölmez
Ateş, “Deprem sonrasında hızlı bir şekilde organize olarak yardımlarımızı planlamaya başladık. Borusan olarak 'Kriz Koordinasyon' ekibimizi kurduk ve akut desteklerimizi ilk günden itibaren hayata geçirdik. Kaynağımızı verimli ve etkili bir biçimde kullanabilmek için bölgedeki ihtiyaçları, akut bölge sorunları ve yerinde yaşam gündemleri olarak ayırdık. Akut desteklerimiz kapsamında 5,6 milyon TL çalışan ve 30 milyon TL ise Borusan Grup şirketleri tarafından toplandı. Bu destekle ihtiyaç bölgelerine hijyen kiti, su, yağ ve erzak ağırlıklı olarak toplam 17 yardım aracı sevk edildi. Borusanlılara yönelik barınma ve yaşam desteği için afetten etkilenen bölgedeki tüm çalışma arkadaşlarımıza 20 bin TL net barınma desteği Mart ayı içinde ilettik. Yöre halkına barınma desteği sağlamak için 200 adet konteyner bağışladık” dedi.

Depremin ilk iki haftasında yüksek sosyal sorumluluk bilinci ve dayanışma ile yapmış olduğumuz desteklerin hemen
ardından orta ve uzun vadede bölgenin yeniden yaşamaya uygun hale getirilmesi adına yapılabileceklerin belirlenmesi
için, Grup İK (İnsan Kaynakları) ve kurumsal iletişim ekipleri ile bir çalıştay düzenlediklerini söyleyen Ateş, “Bu çalıştayda Grubumuzun fayda sağlamaya yönelik önceliklendirdiği alanlara dair öneriler geliştirilirken desteklerimizi akut ve uzun dönem olmak üzere planlayarak hızlı bir şekilde yardımlarımızı organize ettik. Grup olarak AFAD’a 10 milyon TL nakdi destek sağladık. Akut desteklerimizin yanında ek olarak 200 milyon TL’lik bir fon ayırdık. Bu fonu da deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeden çocukların eğitimine, barınmadan kültür-sanata kadar geniş bir yelpazede kullanmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası hayata geçireceğimiz projeler kadar gelecekte yaşanacak her tür afete karşı hazırlıklı olmayı da
değerli bulduklarını kaydeden Grup Başkanı Ateş “300’den fazla çalışma arkadaşımız gönüllü olarak başvuru yaparken
2023’te minimum altı arama kurtarma ekibi oluşturma kararı aldık. Ayrıca depremde sahada 48 gönüllümüz arama kurtarma çalışmalarına katılırken 700 gönüllümüz de operasyonel destekte bulundu“ diye konuştu.

ASKIDA NE VAR?

Bunun yanı sıra depremden etkilenen üniversite öğrencilerinin online eğitim sürecine destek olmak için Askıda Ne
Var kampanyasını hayata geçirdiklerini söyleyen Ateş, "210 üniversite öğrencisine bilgisayar, 33 üniversite öğrencisine tek seferlik burs, 22 üniversite öğrencisine kitap, defter ve kırtasiye giderleri için “Akademik İhtiyaç Paketi” desteği verdik. Borusan Kocabıyık Vakfı ile depremde ailesini veya evini kaybetmiş, eğitimine devam etme imkânı kalmayan bin öğrenciye en az bir yıllık burs desteği sağlıyoruz. " şeklinde konuşuyor.
Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı iklim, insan ve inovasyon odak alanlarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Nursel Ölmez
Ateş, “Grup şirketlerimizle önemli projeleri hayata geçiriyor, paydaşlarımızın iş süreçlerini sürdürülebilir kılmaya destek olan kapsayıcı işler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımızın Borusan bünyesinde benimsenmesi, iş ortaklarımıza
aktarılması ve satın alma portföyünde bulunan tüm tedarikçilerinin Borusan’ın çevresel, sosyal ve yönetimsel beklentileri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile uyum esasına dayalı şekilde çalışması amacı ile Sürdürülebilir Satın Alma Politikası ile birlikte Sürdürülebilir Satın Alma İlkeleri’ni ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Tedarikçi Kılavuzu’nu hayata geçirdik. Bu anlayışımızla birlikte; çevresel yönetim sistemlerinde uluslararası standartları yakalama, temiz enerji kullanma, enerji verimliliğini sağlama, yönetişim tarafında ise etik ve rüşvetle mücadele gibi farklı konularda paydaşlarımızın daha sürdürülebilir iş süreçleri tasarlamalarına destek oluyoruz” ifadelerini kaydetti.
Ateş sözlerini şöyle sürdürdü; “Borusan Sürdürülebilir Fayda Programımız ise sosyal etki ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları etkileme ve harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekliyor. Dünyada beş kıtada 60'ın üzerinde ülkeye yayılan küresel bir sosyal girişimcilik platformunun İstanbul ayağı olan Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı ile sağlayacağımız desteklerin çarpan etkisi oluşturmayı hedefliyoruz.”

Doğadan, insandan, yenilikçi fikirlerden ilham alma, sürdürülebilir geleceğe ilham verme anlayışlarının bir sonucu
olarak doğan Geleceğe İlham Ödül Programı ile de bir dizi iç ve dış iletişim faaliyetini başlattıklarını söyleyen Ateş, “Geleceğe İlham Atölyeleriyle tematik başlıklarla, tamamen çalışanlarımızın inisiyatifinde olan bir dizi atölyenin ilk adımlarını attık. Bu atölyelerde konunun uzmanlarıyla çalışanlarımızı bir araya getirerek interaktif bir öğrenme süreci öngörüyoruz. Yine aylık olarak tüm çalışanlarımıza yönelik Geleceğe İlham Bültenleri de bu öğrenme sürecinin önemli bir parçası. Her ay iklim, insan, inovasyon başlıkları altında dünyada ve Türkiye’de yaşanan güncel gelişmeleri çalışanlarımıza kısa özetler halinde aktarıyoruz. İç ve dış paydaşlarımıza yönelik ayrıca her ay düzenli olarak Geleceğe İlham Buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalar ile şu ana kadar sürdürülebilirlik ve kadın mücadelesi, insan ve teknoloji odağında sürdürülebilirlik, çocuklar, gençler ve iklim krizi, iletişim, metaverse ve girişimcilik konularını ele aldık. Geleceğe İlham Ödülleri ile de Borusanlıların fikirlerini, projelerini faydaya dönüştürüp birlikte
büyütmeye odaklanıyor, Grup şirketlerimizin sürdürülebilirlik çalışmalarını teşvik edip, proje ve programlarını destekleyerek iyi uygulamaları ödüllendiriyoruz” dedi.

Borusan olarak gelecek hedeflerinden de bahseden Ateş, “Tüm bu faaliyetlerimizle birlikte iklim odağımızda
karbonsuzlaşma kapsamında karbon nötr olmayı, CBAM uyumlu emisyon ölçüm, takip ve raporlama mekanizması
kurmayı, yatırım gerektiren emisyon azaltım projeleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Su tüketiminde yüzde 50 azalma, geri
kazanımda yüzde 50 artış, atıkların yüzde 50 azaltılması, dönüşüme yüzde 100 katılması ve tek kullanımlık plastik ve
kâğıt ürünlerini sıfırlama hedeflerimiz var. Öte yandan 728 megawatt gücünde yenilenebilir enerji kapasitesine de ulaşmış durumdayız. İnovasyon ile değer oluşturma başlığımızda ise döngüsel ve karbonsuz iş ve hizmet modelleri geliştirme, girişimcilik ekosistemi iş birlikleri ile sosyal ve çevresel fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Borusan olarak 200 yıllık bir şirket olma hedefimiz var. Bu hedefimize doğru yürürken mevcut değerlerimizi korurken gelecekte ihtiyacımız olacak prensipleri belirliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz BorusanX adlı dönüşüm projemizde Borusanlılar da aktif birer katılımcı olarak nasıl bir gelecek istediğimize beraber karar
veriyoruz” ifadelerini kaydetti.

Söyleşi
Yorum Yaz