Söyleşi

Bilgiye ulaşma kolaylığı markalar için avantaj

Yoğun rekabet, artan tüketici istekleri, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler işletmeler açısından ‘marka değeri’ kavramını öne çıkarıyor.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası09.06.2023
Bilgiye ulaşma kolaylığı markalar için avantaj

İletişim sürecinin bir parçası olan medya ajansları, markaların stratejik büyümesinde kritik bir rol üstleniyor. Her geçen gün
büyüyen iletişim sürecinde değeri gittikçe artan bu sektörü 13Brave Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İslam Can’a sorduk…

Yoğun rekabet, artan tüketici istekleri, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler işletmeler açısından ‘marka değeri’ kavramını öne çıkarıyor. İşletmelerin pazarlama stratejilerini sürdürülebilir rekabette öne çıkarabilmesi için pazarlama şirketlerinin önemi gün geçtikçe artırıyor. Bizlerde bu sayımızda şirketler için hayati önem taşıyan pazarlama sektöründeki dinamikleri ve tüketici isteklerindeki değişimleri konuşmak üzere sorularımızı 13Brave Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İslam Can’a yönelttik.


“MARKA KAVRAMI PAHALILIK OLARAK ALGILANIYOR”

Sözlerine 13Brave’in hizmet verdiği alanları anlatarak başlayan Yusuf İslam Can, “Hizmet verdiğimiz markaların hedefleri doğrultusunda online ve offline tüm platformlarda, planlama, operasyon, raporlama ve geliştirme hizmetleri sunmaktayız” diye konuştu. Türkiye’de markalaşma kavramı konusundaki eksikliklerianlatan Can, ülkemizdeki marka kavramının hala pahalılık olarak algılandığının altını çizerek şunları söyledi; “Geçmişte altı ürün/hizmet kalitesi veya ayrıcalığı ile doldurulmayan markaların pazarlama dahilikleri ile tüketiciyi mağdur etmesi Türkiye’de marka eşittir fahiş fiyat algısının oluşmasına sebep olmuştur. Ancak son dönemde teknolojik gelişimler ve Türkiye’deki işletmelerin bu teknolojik gelişimlere ayak uydurarak,birbirleri ile uğraşmak yerine yüzlerini uluslararası arenaya çevirmesi, markalaşmanın öneminin işletmeler tarafında farkına varılmasını sağlamaya başlamıştır. Henüz tüketici seviyesinde bu algı tam oturmasada, markalarımız geçmiş dönem hatalarını sağlıklı markalaşma süreçleri ile telafi edeceklerdir.”


TEKNOLOJİDEKİ GELİŞME BİLGİ KİRLİLİĞİNİ ENGELLİYOR

Çok büyük bir ivmeyle gelişen bir iletişim sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte markaların bilgi kirliliğinden uzak kalmaları adına yürüttükleri çalışmalardan bahseden Yusuf İslam Can, “Bu konuda en başarılı olduğumuz alan markalarımızın sunduğu ürün veya hizmetleri en doğru mesajla, en doğru kitleye ulaştırabilmemizde yatıyor. Mevcut pazardan daha fazla pay alabilmek, mevcut kitlesindeki akılda kalıcılığı artırmak veya pazarı büyütmek gibi marka hedefi ne olursa olsun, doğru mesajla, doğru kitleye, en uygun planlama ile dokunduğunuzda bilgi kirliliği yerine, teknolojinin bilgiye ulaşma kolaylığını markalarımız için avantaj haline getirebiliyoruz” dedi.


“REKLAM PAZARLAMA SÜRECİNİN BİR PARÇASI”

Reklam ve pazarlama sürekli birbirine karışan bir kavram. Reklamın pazarlama sürecinin bir parçası olduğuna ancak bütünün kendisi olmadığına da değinen Can, “Markaların ürün veya hizmetlerinin tercih edilmesi için daha fazla insanı ikna etmeye çalışan monolog bir çalışmadır. Pazarlama ise pazar araştırması ile başlayan ve müşteri memnuniyetini hedef alan uzun soluklu bir süreçtir. Reklam ile pazarlamanın birbirilerine bu kadar karıştırılması ve iç içe geçmesinin sebebi ise reklamın en etkili pazarlama yöntemi olmasından kaynaklanmaktadır” diyerek, iki kavram arasında bir bağ olduğunu ancak karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Söyleşi
Yorum Yaz