Yazarlar

Belediyelerdeki yönetişim kalitesi markaya dönüşüyor

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ile Şişli Belediyesi ortaklığında ve Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle “Entegre Belediye Yönetişim Modeli” projesi Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde hayata geçirildi. Türkiye’deki belediyelerin yönetişim kalitesini ölçerek ilk defa markalaşma sürecine girmesi açısından önem taşıyan proje, dün (2 Kasım) İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir konferans ile kamuoyuna duyuruldu.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası03.11.2022
Belediyelerdeki yönetişim kalitesi markaya dönüşüyor

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ile Şişli Belediyesi ortaklığında ve Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle “Entegre Belediye Yönetişim Modeli” projesi Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde hayata geçirildi. Türkiye’deki belediyelerin yönetişim kalitesini ölçerek ilk defa markalaşma sürecine girmesi açısından önem taşıyan proje, dün (2 Kasım) İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir konferans ile kamuoyuna duyuruldu.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve iyi yönetişim ilkelerinin belediyelerin tüm iş süreçlerinde ve her kademede benimsenmesini hedefliyor. Argüden Yönetişim Akademisi tarafından geliştirilen model, iyi yönetişimin belediyelerde günlük hayatın bir parçası olarak uygulanması, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE) Türkiye’deki belediyeler tarafından alınması ve vatandaş merkezli yönetim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirildi.

Belediyeler bu modeli uygulayarak demokratik, idari ve mali yönetim süreçlerinin her aşamasında Avrupa Konseyi’nin belirlediği iyi yönetişim ilkelerini bütünsel ve etkin biçimde hayata geçirebilecekler. Böylece yerelde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ile vatandaşların yaşam kalitesine daha fazla katkı yapma fırsatını yakalayacaklar.

İki belediye ilk kez Avrupa yönetişim mükemmelliği markasını kullanma hakkını aldı

Yaptıkları başvuru sonucunda Türkiye’de ilk defa Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri, çalışmaları ve verdikleri taahhütler göz önüne alınarak 2022-23 döneminde Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını kullanmaya hak kazandılar. Başvurular, Argüden Yönetişim Akademisi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Bir yıl boyunca markaya sahip olma hakkını kazanan belediyeler, gelecek dönemde iyi yönetişim uygulama düzeylerini devam ettirmeleri halinde bu süreyi uzatabilecekler.

Konferansın açılış konuşmalarını Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin gerçekleştirdi.

Dr. Argüden yaptığı açılış konuşmasında, “Akademi olarak Türkiye’de belediyelere iyi yönetişim markası verilmesini sağlayan bu çalışmayı gerçekleştirerek bir ilke daha imza attığımız için çok mutluyuz. Asıl mutluluğumuz, bu çalışma sayesinde belediyelerin işleyişlerine katkı sağlayarak vatandaşın yaşam kalitesini artırma fırsatı bulmaktan geliyor. Belediyelerde iyi yönetişim kültürünün benimsenmesi vatandaşın güvenini artırır. Belediyelerimizin bu markayı almaları sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam kalitesinin gelişimi için önemli bir kilometre taşı olacak. Sultanbeyli ve Şişli Belediyelerimizin bu konudaki öncü çalışmalarını sürekli geliştirerek iyi yönetişim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamalarını diliyorum” dedi. Dr. Argüden konuşmasında, çalışmanın ortakları olan Avrupa Konseyi, Marmara Belediyeler Birliği, Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi’ne, Akademi’nin bağışçılarına ve bu çalışmayı destekleyen Hollanda Başkonsolosluğu’na da teşekkür etti.

Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde konuşmasında şunları söyledi: “Belediyeler, çoğu vatandaşın temas kurduğu ve onlar için en görünür olduğu birincil yönetim düzeyidir. Entegre Belediye Yönetişim Modeli, herkesin çıkarına olan yerel yönetişimin kalitesinin artmasını sağlayan öz değerlendirme ve vatandaşların katılımı için yararlı bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Sultanbeyli ve Şişli Belediyelerinin başından beri bu sürece dahil olması ve sahiplenmesi ayrı bir değer taşıyor ve bunu Hollanda devlet fonlarıyla destekleyebildiğimiz için mutluyuz. İki paydaş belediyeyi ve ilgili kuruluşları taahhütlerinden dolayı tebrik ediyorum.”

Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Bölüm Başkanı Alina Tatarenko Avrupa Konseyi’nin yerel yönetişim yaklaşımı ve markalaşma çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Parlamenterler Meclisi'nin son raporlarında ve kararlarında belirtildiği gibi, Avrupa genelinde açık ve endişe verici derecede bir demokratik gerilemeye tanık oluyoruz. Bu nedenle bugün üye devletlerimizin her zamankinden daha fazla, demokratik süreçlerin ve kurumların yeniden canlandırılmasına ve her düzeyde iyi demokratik yönetişime yatırım yapmaları gerekiyor. Yalnızca etkili ve gerçekten demokratik olan iyi bir yönetişim, sürdürülebilir ve dayanıklı bir Avrupa’nın inşası ve herkes için barış ve refahın sağlanması ancak etkili ve demokratik bir yönetişim ile gerçekleştirebilir” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan da konuşmasında “Demokratik ve sürdürülebilir kent yönetişiminin oluşması MBB misyonunun da bir parçası. Yerel yönetişim süreçlerinde, belediyelerin öz değerlendirmelerini yapmaları ve sivil toplum başta olmak üzere kentin tüm paydaşlarının karar alma süreçlerine aktif bir biçimde katılımı özel bir öneme sahip. Üyelerimiz Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri ‘Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi’ ile bunun güzel bir örneğini sergilediler. MBB olarak hem Türkiye’de inşa edilen yerel yönetim tecrübesini küresel düzeyde paylaşmayı hem de uluslararası iyi örnekleri yerele taşımayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de şöyle konuştu: “Belediyeler demokrasimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. Toplumun tüm katmanlarına temas eden yaklaşımlarımızla Sultanbeyli’de yönetişim kültürünü oluşturduk. Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyor, projelerimizi oluştururken vatandaşlarımızın da ilçemizi güzelleştirmeye katkı sunmalarını sağlıyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı alan iki belediyeden biri olduk. Bunu ilçemize yaptığımız hizmetlerin bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerimizde de ilkeli belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı almamızda büyük katkı sahibi olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Var gücümüzle üretmeye ve ilçemiz için daha güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin konuşmasında “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı almak bizim için çok anlamlı. Çünkü bu adım, “başka bir yerel yönetim mümkün” felsefesiyle çıktığımız yolda, hedeflerimize ulaşmaya başladığımızın en önemli göstergesi. Neydi bu hedeflerimiz? Toplumcu, katılımcı demokrasiyi yönetimin her kademesinde işler kılan, şeffaf, hesap verebilir, güçlü bir mali dengeye sahip, etik ilkelere bağlı, çevreye saygılı bir yönetim modeli geliştirmek. Bu ilkeler, ELoGE’nin ilkeleriyle de son derece uyumlu. Biz, Şişli Belediyesi olarak yaptığımız her işte öncü olmaya, değişime katkı sağlamaya ve katılımcı demokrasinin ülkenin her noktasında işler olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Koordinatörü Dr. İnan İzci, yürütülen çalışmaların kapsam ve içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yürütülen projede geliştirilen Entegre Belediye Yönetişim Modeli’nin Avrupa Konseyi üyesi olan tüm ülkelerde iyi yönetişimi yerelde güçlendirmeye uygun olarak hazırlandığını belirtti. Proje ekibinde yer alan Dr. Erkin Erimez soyut olan iyi yönetişim ilkelerinin belediyelerde model süreciyle somutlaştığını dile getirirken Melis Türker ise modelin uygulanma sürecinin belediyelerde bir sürekli gelişim iklimi oluşturduğuna değindi. Ayrıca, MBB Dış İlişkiler ve Göç Politikaları Kıdemli Uzmanı ve Proje Koordinatörü Merve Ağca Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasının başta MBB üye belediyeleri olmak üzere tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı. Nihai olarak bu modelin uygulanması durumunda belediyelerde iyi yönetişimin sürekli olarak gelişeceğinin altı çizildi.

Gündem Koridoru
Yorum Yaz