Yazarlar

Arçelik’in akıllı fabrikaları dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştüren Arçelik, bu alanda uluslararası bir başarı daha elde etti. Markanın, Romanya’nın Ulmi kentindeki çamaşır makinesi fabrikası Dünya Ekonomik Forumu tarafından (World Economic Forum-WEF) verilen “Sustainability Lighthouse” unvanına hak kazandı.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası12.10.2022
Arçelik’in akıllı fabrikaları dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştüren Arçelik, bu alanda uluslararası bir başarı daha elde etti. Markanın, Romanya’nın Ulmi kentindeki çamaşır makinesi fabrikası Dünya Ekonomik Forumu tarafından (World Economic Forum-WEF) verilen “Sustainability Lighthouse” unvanına hak kazandı.

Arçelik’in Romanya’nın Ulmi kentinde bulunan çamaşır makinesi fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum-WEF) Endüstri 4.0 çalışmalarından iyi örneklere yer verdiği “Global Lighthouse Network (GLN)”’ünde, Sustainability Lighthouse unvanına layık görüldü. Arçelik’in Arctic Ulmi İşletmesi 2019 ve Eskişehir işletmesi ise 2021 yılında Endüstri 4.0 öncüsü tesislerden gösterilerek WEF’in Global Lighthouse Network’üne dahil olmuştu. Arçelik’in Romanya’daki akıllı fabrikası bu yıl da sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Sustainability Lighthouse olmaya hak kazandı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Lighthouse Network’ü, üretim tesislerini, değer zincirlerini ve iş modellerini dönüştürmek için Endüstri 4.0 teknolojilerini teşvik etmeyi amaçlıyor. 2021'de GLN, verimlilik artışını çevre dostu ve Endüstri 4.0 odağındaki yenilikçi teknolojilerle gerçekleştiren üreticileri takdir etmek için yeni bir unvan olarak Sustainability Lighthouse'u tanıtmıştı.

Global Lighthouse Network kapsamında seçilen on Sustainability Lighthouse üretim tesisinden biri olan Arçelik’in Arctic Ulmi fabrikası, enerji ve su verimliliğini artırmak için son teknolojileri kullanarak sürdürülebilir üretime öncülük ediyor.

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, “Dünya Ekonomik Forumu tarafından sürdürülebilir üretimde öncü olarak gösterilmekten gurur duyuyoruz. Bu başarı organizasyonumuzun bütününde sürdürülebilirliğe duyduğumuz bağlılığın bir yansıması. Sürdürülebilirlik alanında koyduğumuz son derece iddialı hedeflere ancak inovasyonla ulaşabileceğimizin farkındayız. Yenilenebilir enerjiye yapacağımız yeşil yatırımlarla, üretim süreçlerinin ve ürünlerimizin enerji verimliliğini artırarak 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Ulmi işletmemiz bir laboratuvar niteliği taşıyor ve tüm Arçelik ekosistemine örnek teşkil ediyor. Ulmi’de sadece verimli üretim yapan bir endüstri 4.0 tesisi kurmayı hedeflemedik, aynı zamanda daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunma kararlılığımızı ortaya koymak istedik. Yeni teknolojilere ve yeşil üretim uygulamalarına yaptığımız yatırımlar sayesinde bu takdiri sonuna kadar hak ettik. Bu misyona kendini adayan ve Sustainability Lighthouse unvanını kazanmamızı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Sürdürülebilirlikte öncü olarak gösterilen Arçelik’in Arctic Ulmi Çamaşır Makinesi İşletmesinin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • İşletme, Romanya’nın LEED Platinum belgesine sahip ilk ve tek üretim tesisi.
  • İşletme; yüzde 100 yeşil elektrik kullanmasının yanı sıra, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çatı üzerine kurulu güneş panelleri (930 kWp) ve konsantre güneş enerjisi (700 kWth) gibi yenilenebilir enerji sistemlerini kullanıyor; 2023 yılının ilk yarısında ise PV kapasitesini yüzde 160 artırmayı hedefliyor.
  • İşletmenin “dijital ikiz” modeli sayesinde, aydınlatma düzeyinin otomatik olarak ayarlanması, soğutma ve ısıtma sistemlerinin ideal düzeyde tutulması sağlanıyor. Bina Yönetim Sistemi, 650’nin üzerinde enerji ölçüm cihazı ve sensörden elde edilen yaklaşık 15.000 gerçek zamanlı veri noktasından yararlanan bir algoritma kullanıyor.
  • Aydınlatma sistemi, otomatik olmayan sistemlere kıyasla, yüzde 62,9 oranında daha az elektrik tüketiyor. İşletme içi su ısıtmada doğalgaz kazanlarına duyulan ihtiyaç, yüzde 34,5 oranında azalmış bulunuyor.
  • İşletmenin, yüksek su stresi altındaki bir bölgede konumlanması nedeniyle, ileri bir atık su arıtma tesisi kuruldu. Kurulan ileri atıksu arıtma tesisinde, işletmede oluşan evsel ve endüstriyel atık suyun %100’ü arıtılıyor ve çekilen suyun yüzde 68’i geri dönüştürülerek yeniden kullanılıyor.
  • Tüm bu çabalar sonucu 2021 yılında bir önceki yıla göre üretimde ürün başına yüzde 17 enerji tasarrufu, ürün başına çekilen su miktarında yüzde 25 azalma ve ürün başına Kapsam 1 & 2 sera gazı emisyonlarında yüzde 22 azalma sağlanırken, şirket hedeflerine uyumlu olarak üretim yapıyor.
  • İşletmede kurulduğu yıldan bugüne kadar 684 ton sera gazı salımının önüne geçildi.
Gündem Koridoru
Yorum Yaz