Dosya

2030 ve 2050'ye hazırlık...

COVID-19’dan önce de ne ülkemiz ne de dünya pek rahat; huzur ve refah içinde değildi. Kapitalist sistemin değişmesi, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi, verimlilik için dijital dönüşüm geçirilmesi, dünyadaki cinsiyet-gelir-kaynak adaletsizliklerinin önlenmesi, terörün ve dolayısı ile göçlerin sonlanması gibi önceliklerimiz ve konu başlıklarımız vardı.

6dk okuma
Türkiye'de İş Dünyası26.01.2022
2030 ve 2050'ye hazırlık...

COVID-19’dan önce de ne ülkemiz ne de dünya pek rahat; huzur ve refah içinde değildi. Kapitalist sistemin değişmesi, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi, verimlilik için dijital dönüşüm geçirilmesi, dünyadaki cinsiyet-gelir-kaynak adaletsizliklerinin önlenmesi, terörün ve dolayısı ile göçlerin sonlanması gibi önceliklerimiz ve konu başlıklarımız vardı.

Pandemi öncesinde değişim ve dönüşüm için yapılması gerekenleri ağırdan alıyorduk. En sonunda, görünmez bir güç; iki yıla yaklaşan pandemi dönemini başlatarak adeta insanoğlunu ortak bir düşmana karşı topyekûn bir dünya savaşına soktu. Can derdine düşerek evlerine kapanan ve daimi bir virüs, yeni bir salgın korkusu ile yaşamaya başlayan insanlık; önceden ayağını sürüye sürüye, isteksizce, ağır aksak ilerlemeye çalıştığı alanlarda iyice vites yükseltip hızlanmak zorunda kaldı.

2022’de dünyanın hemen her ülkesi ekonomik kriz, enflasyon, merkeziyetsiz finans ile blockchain ve kripto para piyasalarının gelişmesi, sosyal ve politik huzursuzluklar-çalkantılar, gelir-gider eşitsizliğinde derinleşme, doğal afetler, enerji ve internet kesintileri, yeni hastalıklar, virüsler, yorgunluk, depresyon, terörizmde yükseliş ve göçlerin artarak sürmesi gibi pek çok sorunla boğuşmaya devam edecek. 2022’de de taşlar yerine oturmayacak, huzur bulunamayacak. Bir anlamda dünyanın aşırı seviyelerdeki tansiyonu, ateşi ve nefes darlığı sürecek.

Fütürist, Ekonomist M-GEN Dijital Ajans Kurucusu

2022’de iş dünyasının önceliklendirmesi, hız ve etkinlik yükseltmesi, kaynak tahsisinde cömert, akıllı, çevik ve dayanıklı olması gereken konular ve alanlar şunlar:

 1. A’dan Z’ye tüm süreçler, bölümler ve faaliyetler buluta taşınmalı. Blockchain, e-ticaret adaptasyonu ve entegrasyonu en önemli konu olmalı. Finans ve IT bölümlerinin uzman kadrolarına bu yetkinlikler dâhil edilmeli. Siber güvenlik konusu ciddiye hem de çok ciddiye alınmalı.
 2. Hizmet, servis ve üretimde yapay zekâ, bot, cobot, robot kullanımı maksimumda zorlanmalı. Bu konular için birlikte çalışılacak danışmanlar, iş ortakları en az kurumun kendi çalışanları kadar önemsenmeli. Birçok sanayi kuruşu endüstri 4.0’ı pas geçip, direkt 5.0’a sıçramak zorunda kalacak.
 3. Özellikle kripto para, NFT, metaverse, 3D, VRAR uygulamalar, vb. konularında inovasyon, proje geliştirme ekipleri, sistemleri oluşturulmalı. Uzmanlarla çalışmalara, hazırlıklara başlanmalı.
 4. Hibrit ve tamamen uzaktan çalışma ile ilgili düzenekler kurulmalı. İş sürekliliği uzmanları ile planlamalar yapılarak şirketin her katmandaki kriz “dayanıklılık, yılmazlık – rezilyans” gücü artırılmalı. Çünkü bundan sonra uzun süre çeşitli nedenlerden kaynaklanacak krizler ve türbülanslar hep bizlerle olacak.
 5. Artık dünyanın hiçbir yerinde sürdürülebilirlik ilkelerine aykırı hiç bir fikrin, uygulamanın yaşaması mümkün değil. Bu yüzden dekarbonizasyon, yenilenebilir enerjiye geçiş, karbon ayak izinin ölçülmesi ve azaltılması, Yeşil Mutabakat için gerekli sertifikasyonların alınması, dış ticaret yapabilmek için gerekli kriterlere uygunluk sağlanması ve nihayetinde atık kontrolüne ve döngüsel ekonomiye uygun sistemlerin kurulması gibi önceki yıllarda fantezi sayılan konular, asli meselelere ve yapılacak işler listesinin en başındaki maddelere dönüşecek.

2030’da normalleşecek, 2050’de yaygınlaşacak ve epey mesafe kat edilmiş olacaklar…

2030-2050’ye giderken dünya göz kamaştırıcı ve yepyeni bir “icatlar çağına” girmiş olacak. İnsanlık, mevcut ve olası sorunlarına; hiçbir medeniyet döneminde bulmadığı kadar hızlı ve öncekilerden çok daha akıllı çözümler bulacak. Özellikle sağlık ve kimya sektöründe devrimsel buluşlar yapılacak.

 1. Endüstri 5.0 yani toplum odaklı insansız, tamamen otonom sistemler.
 2. 5G iletişim standartları, süper bilgisayarlar ve kuantum bilişimi.
 3. Yeşil enerji kullanımı, atık yönetimi döngüsel ekonomi prensipleri.
 4. Hemen her sektörde drone’lar, robotlar, hologramlar. Metaverse. AR-VR.
 5. Dikey çiftlikler, şehirde-plazalarda yapılan tarım.
 6. Laboratuvar etleri ve gıdaları. 3D baskılı gıdalar.
 7. Uzay turizmi.
 8. Elektrikli ve otonom araçlar.
 9. Yapay organlar. Genetik tedavi yöntemleri.
 10. Nano, akıllı malzemeler. Giyilebilir teknolojiler. İnsanlara takılan çipler.
 11. Sosyal puan ve vatandaşlık maaş uygulamaları.
 12. Küçülmüş ve otoritesi zayıflamış devletler. Büyümüş ve etkinleşmiş sivil tolum kuruluşları.
 13. Nüfusu 9 milyarı geçmiş, geleceğe daha bütüncül, daha umutla ve dayanışma dürtüsü ile bakan, insansılara çoktan alışmış bir insanlık.
Dosya Haberi
Yorum Yaz