Ana Sayfa Söyleşi Çağın yeni gereksinimi; dijital lider

Çağın yeni gereksinimi; dijital lider

0

Dijital çağın içerisinde var olduğumuzu söylemenin artık anlamsız olduğu, bu çağın içerisinde kendine yer bulmayanların zaten yok olacağı bir dönemdeyiz. Haliyle tüm iş yapış şekillerimizden günlük rutin işlemlerimize kadar artık her noktada karşımızda dijital bir süreçvar. Gelecek kuşağın değiştiği ve beklentilerin her geçen gün geliştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi doğru okumak, geleceği ıskalamamak gerekiyor. Bu sebeple de geçmişin tecrübesini cebimize koyup yüzümüzü de geleceğe ve gelişen teknolojinin getirilerine çevirmemiz gerekiyor. Bunları yapabilmek adına da tabi ki içimizdeki liderlik vasfını doğru kullanmak ve hatta son dönemin jargonu olan ‘dijital liderlik’e evirmemiz gerekiyor. Peki, nedir bu dijital liderlik? İş yapış süreçlerimize bu vasfı nasıl yansıtmalıyız? Dijital lider olmak için neler yapmalıyız? Bu soruların cevabını sektör profesyonelleriyle konuştuk.

Dijital dönüşümün artarak devam ettiğini dile getiren Kuantum Araştırma Kurucusu Volkan Kılıç, bu dönüşüme ayak uydurmanın bir zorunluluk olduğunu söyleyerek şunları ekledi, “Dijital çağın (veri ve algoritmalar çağının) hızlanma döneminde olduğumuz günümüzde hem toplumda hem işletme ekosisteminde dijital dönüşüm artarak devam ediyor. Hızla artan bu dönüşüm sürecine, kurum ve işletmelerimizin ayak uydurması varlıklarını sürdürebilmek için zorunluluk haline geldi. Dolayısıyla bu dönüşümü yönetebilecek, gelişen teknolojileri takip edebilecek, kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış, dijital dönüşüm sırasında önceliğini dönüşüme yönelten yeni yöneticilere ihtiyaç olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bunlar da; Dijital liderler…”

Kuantum Araştırma Kurucusu Volkan Kılıç

Z KUŞAĞI ÇOK İYİ TANINIP ÇOK İYİ ANLAŞILMALI

Kendi araştırmalarının sonucu olarak çalışma düzeninin de değiştiğini dile getiren Kılıç, yeni düzene ayak uydurmak için her konuda farklılaşan yeni kuşağı iyi tanımak ve anlamak gerektiğinin altını çiziyor.

Kılıç, dijital liderlik konusunda yapılması gerekenleri ise şöyle anlatıyor;

“Dijital liderlerin öncelik vermesi gereken yönetsel davranışlar:

Dijital liderler öncelikli olarak yeni ekiplerini ve takım arkadaşlarını iyi tanımalılar. Dijital liderlik dijitale doğanları anlamak ile başlar. Yeni yöneticilerin, uzmanların ve profesyonellerin z kuşağından olacağını düşünürsek; liderler, her konuda farklılaşan bu kuşağı çok iyi tanımalı ve anlamalı ki kurumunun yönetim ve dönüşüm dizaynını doğru yapabilsinler. Sonrasında çalışma ortamlarını ve yeni alanların dizaynını

eksiksiz bir şekilde kurgulamalılar. Yani yeni dijital çalışma ofislerini iyi hazırlamalılar. Kuantum Araştırma’nın static compare modeli ile gerçekleştirilmiş yeni çalışma düzeni araştırması gösteriyor ki; işletmelerimizin ortalama yüzde 30’ u tamamen ya da kısmen uzaktan çalışma modelini artık kalıcı olarak yönetim süreçlerine entegre ettiler. Lokasyon bağımsız çalışma ortamlarını, uzaktan çalışan profesyonellerin çalışma koşul ve ortamlarının iyi dizayn edilmesi, özel hayat-iş hayatı dengesinin iyi çizebilmesi ve en önemlisi lokasyon bağımsız çalışmanın temel taşı kurum zihnini de barındıracak dijital çalışma ortamlarının iyi dizayn edilmesi gerekmektedir. Burada işin ve iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi de kritik önem taşıyor. Hem kurum zekası oluşturmak hem de dijital ve fiziksel çalışma alanlarını birbirine bağlamak için belirli otomasyon teknolojileri kullanmak önem taşıyor.

Ve yönetim süreci;

Dijital liderler, karar – yönetim süreçlerinde büyük veriyi ve bu veriden öğrenen yapay zeka teknolojilerini kullanan, dijital okur yazarlık ve tüm bu süreçler konusunda ekiplerini, yönetici kadrolarını geliştiren, dijitalleşme gelişiminin gerisinde kal- mamak için kendi kendine öğrenmeyi bilen ve bu yetkinlikleri ekiplerini de kazandırma etkinliğine sahip olmalılar. Gelenek- sel pazarlama yöntemlerinden uzaklaşarak bilimsel pazarlama kanunlarını kurumsal yönetim süreçlerine entegre etmeliler.

2022’ de dijital liderlerin odaklanması ve yakından takip etmesi gereken konular;

  • Davranışların İnterneti (IoB) : Günümüzde IoB, toplumun ve işletmelerin gelişen teknoloji seviyesinden ötürü hızla gelişmekte olan bir trend. Çalışan ve müşteri davranışları IoB sayesinde gözlemlenebilir ve IoB’ nin bildirimleri sayesinde her türlü sorun çözüme kavuşturulabilir ya da sorunların önüne geçilebilir.
  • Metaverse (Öte Evren) : Web 2.0 ile birlikte yaşadığımız sosyal ve iş hayatlarımızdaki değişim ve dönüşüm web 3.0 da Metaverse ile gerçekleşecektir. Metaverse ve yapay zeka teknolojilerinden kaynaklı pek çok iş ve meslek yok olacak veya dönüşüm geçirecekken, pek çok yeni iş ve endüstride ortaya çıkacak. Metaverse ticari dünyayı yeniden şekillendirecek. Bu yüzden bu alandaki gelişmeler dikkatli bir şeklide takip edilmeli ve dijital liderler bu alandaki yeteneklerini, kurumsal yetkinliklerini geliştirmeliler. Metaverse teknolojisini takiben Blok Zinciri, NFT (Değiştirilemeyen Token), Kripto para teknolojileri de takip edilmesi geren diğer başlıklar olmalı.
Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz

DİJİTAL LİDERLERE DÜŞEN ROL BÜYÜK OLACAK

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ olarak, dijital dönüşüme yön veren bir misyonu üstleniyoruz. Bu süreçte, yazılım çözümlerimiz ve inovasyon çalışmalarımız aracılığı ile başladığımız bu dönüşümde, insan ve işletmeye indirilen çalışmalar yürütüyoruz. Bu nedenle, “dijital liderlik” bizim için oyunun yeniden kurulduğu günümüzde globale teknoloji ve yenilik odağından bakabilen, teknoloji kullanımı ve dijital deneyimi yönetirken eşzamanlı olarak ekosistemin kültür dönüşümüne etki eden farklı çalışma disiplinleri ve farklı kuşaklarla çalışabilen sürekli gelişimi önemseyen, değişim adaptasyonu yüksek katılımcılığı desteklerken deneyim dönüşümüne de öncülük eden liderler olarak tanımlanıyor. Bu konuda, uyumAkademi ile akademik faaliyetler kapsamında, geçmişten beri sürdürdüğümüz yönetici yetiştirme programlarımızı revize ederek, odaklı olarak çalışıyoruz ve her kuşaktan farklı sektörlere ve vizyonlara sahip insan kaynağını bünyemize kazandırıyoruz.

Teknolojik gelişmelerin yıkıcı hızı, yeni dönemin uzaktan çalışma metotlarının etkisi, 3 kuşak bir arada ekiplerle çalışma ortamı değerlendirildiğinde, işletmeler için artık “yeniden düşünme zamanı” geldi. Gelecekte klasik iş yönetimlerinin ve hiyerarşik yapıların ve hatta ofislerin bile olmadığı bu düzen içinde konumlanırken, çevik değişim yönetimini sağlayacak bu yeni düzenin sahibi olacak dijital liderlere düşen rol büyük olacaktır. Hangi ölçekte olursa olsun, tüm işletmelerin bu konuda hazırlık yapması ise, bir tercih değil, bir zorunluluk olmaktadır. İşletmeler için, hızlıca yeni ekipler ile işletmelerini zenginleştirmek ve mevcut ekipleri ile kültür olarak bu konuyu yönetilebilir hale getirmek kaçınılmaz bir ödev olmalıdır.

Birleşik Yazılım Yönetici Ortak Erdost Onur Berktaş

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI OLUŞTURULMALI

Liderlik kavramı da diğer tüm kavramlar gibi dönemin koşul ve ihtiyaçlarına göre kendini yeniliyor. Dijital çağın gerekliliği olarak liderlik dijital dönüşümle dijital liderlik olarak karşımıza çıkıyor. Liderlik vasfının sahip olması beklenen özellikleri dijital ortamlarda da uygulayabilen liderler dijital dönüşümün bir parçası olabiliyorlar. Liderlerden beklenen, ekip yönetimini sürdürülebilir temeller üzerine oturtulması, ekip içi iletişimin ve koordinasyonun sağlanabilmesi gibi beklentilerin yanı sıra çağımızın liderlerin- de yeniliklere açık ve hızlı adaptasyon özelikleri onları öne çıkarıyor.

Yenilikçi liderler aynı zamanda çağın yeniliklerine öncülük ediyorlar. İşte bu liderlik vasıflarının dijital platformlarda da sürdürülebilmesine dijital liderlik diyoruz. Endüstri alanındaki liderleri ele alacak olursak: Endüstri 4.0 a geçiş yapabilmek için adım adım dijital dönüşüm yol haritasını oluşturmalıdırlar. Öncelikle Bir ERP sistemine geçerek dijital dönüşümlerini başlatmalıdırlar. Bizlerde Birleşik Yazılım olarak DinamoERP ile şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz.

Araştırmacı Yazar Evrim Kuran

CESUR YENİ DÜNYADA DİJİTAL LİDERLİK

Pandemi, dünyamızın dijitalleşme serüvenine olağanüstü bir etki bıraktı. Birbirinden çok farklı sektörlerde kurumlar, uzaktan çalışma gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı ve dijital yeterliliklerinin bir rekabet

avantajından çok daha fazlası olduğunu kavradı. Bu koşullar- da kurumu ileriye taşıyacak liderler ne kadar dijitalleşebildi? Artık çalışma deneyimi radikal bir esnekliğe büründü; bu durumda liderlerin de en büyük sorumluluğu hibrit çalışmanın dinamikleriyle başa çıkacak araçları sunmak olarak kendini gösterdi. Eşi benzeri görülmemiş bu esneklikte çalışanların beklentilerini doğru anlamanın, bu beklentileri karşılayacak dijital araçları sunabilmenin, dijital araçları sunarken işteki anlamın özünü koruyabilmenin dijital liderlik için gerçek bir sınav olduğunu düşünüyorum. Liderlik, hangi işin ne kadar sürede, hangi şartlarda yapıldığından çok hangi etkiyi bıraktığı üzerine kafa yorması gereken bir kurum halini aldı. Çalışanlarımızın zaman yönetimi, kontrolümüzün sınırlarını aştı. Bu dağınık ve dijital iş gücünde üretkenliği yönetmek için mesaiye değil sonuca odaklanan bir dijital liderliğe ihtiyacımız var.

Öte yandan dijital liderlik için başarının anahtarının veriyi anlamlı eylem planlarına çevirmek olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ivmeyle değişen koşullarda aynı anda birden fazla değişim inisiyatifini yönetebilmek, çalışanların sahip olduğu ve organizasyonun beklediği yetkinlikler arasındaki farkı analiz edebilmek, insanların ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirebilmeleri için ayakları yere basan bir strateji kurmak, dijital liderliğin gündeminde en üst sıralarda yer alıyor. Bir araştırmacı olarak, içgörünün değerinin kavranışını memnuniyetle karşılıyorum.

Eticaretmerkezim.com Kurucu Ortağı Serkan Koç

TEKNOLOJİ ÇAĞININ YENİ LİDERLİK KAVRAMI: DİJİTAL LİDERLİK

Dijital dönüşüm ve bağlı etkileri önümüze yeni kavramlar çıkarıyor. Teknolojik yenilikler   ve değişimlerle gündeme gelen “Dijital Liderlik” kavramının önümüzdeki yıllarda yöneticilik ve girişimcilik alışkanlıklarına yeni bir soluk getireceği düşünülüyor. İş ve özel yaşam dengesinde bir anlamda itici güç olan telekomünikasyon ve bilgi dönemi dijital liderlik kavramının temelini de şekillendiriyor. Dijital liderlik, en temel tanımı ile farklı yetkinliklerin bir arada bulundurulması olarak ifade edilebilir. Klasik yöneticilik vasıflarının, stratejik düşünme yetkinliğinin yanı sıra dijital çağın araç ve argümanlarına hakim olma biçimini de karşılar. Dijital li- derler; tüm dijital süreçlere hakim, bunu şirket politikalarına olabilecek en olumlu biçimde yansıtan, sürekli gelişime açık, kültürü, iletişimi, bilgiyi ve veriyi harmanlayarak kullanabilen kişilerdir.

Dijital Lider Olabilmek İçin Ne Tür Yetenekler Gerekir? Şirketlerin sürdürülebilir başarısında önemli rol oynayan dijital liderlik kavramı için olmazsa olmaz bazı becerilere gerek duyuluyor. Deloitte’a göre önemli kuruluşların yüzde 42 gibi büyük bir bölümü yatırımlarını ağırlıklı olarak dijital liderliğe ayırmayı uygun görüyor.

Gartner’s Reimagine İK konferansındaki bir grup katılımcı, “Çevikliğin, uyumluluğun ve tempolu değişime öncülük edebilme becerisinin temel beceriler olduğunu ve bu temel becerilerinse dijital girişimdeki liderler için önemli hale geldiğini” ifade ediyor.

Dijital liderlik için gerekli olan temel becerileri üç temel başlıkta incelemek doğru olabilir. Bunlar; Bilişsel Yetenekler, Davranışsal Yetenekler, Duygusal Yetenekler.

Önceki haberBorsada gong sesi rekor kırdı
Sonraki haberDoğa Sigorta Gold ödülün sahibi oldu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.