Ana Sayfa Almanya'da İş Dünyası Kuzey Ren-Vestfalya’nın Ekonomideki Yeni Kalesi : HİDROJEN

Kuzey Ren-Vestfalya’nın Ekonomideki Yeni Kalesi : HİDROJEN

0

Ticaretin ve sosyal hayatın her alanında Türkiye ile yakın bir etkileşim içinde olan Kuzey Ren-Vestfalya, dijital teknolojiler başta olmak üzere yüksek ve yenilikçi teknolojiler alanında da firmalara ciddi fırsatlar sunuyor. Kuzey Ren-Vestfalya’da firmaları ve ekonomileri geleceğe taşıyacak konular arasında; biyoteknoloji, siber güvenlik, akıllı endüstriler, tıp teknolojileri, akıllı mobilite ve hidrojen ekonomisinin öne çıktığını belirten NRW.Global Business Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, eyaletin dünyamızı en fazla değiştirecek konulardan biri olan hidrojen ekonomisinde iddialı olduğunun altını çiziyor. Akkaya, 2050 yılına gelindiğinde sera gazı salınımının sıfırlandığı bir dünya hedefine ulaşmanın en önemli aracının yeşil hidrojen olduğuna dikkat çekiyor.

Hidrojen, Kuzey Ren-Vestfalya’nın en iddialı olduğu ve dünyamızı en fazla değiştirecek konulardan biri olarak karşımızda duruyor. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik ve benzeri enerji yoğun sektörlerin ivedilikle hidrojen kullanımına geçmesi gerektiğini ifade eden NRW.Global Business Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, bu hedefe ulaşma noktasında kararlı görünen Almanya’nın ihtiyacı olan hidrojenin sadece yüzde 10’unu üretebilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olduğunu, kalan kısmını ise ithal etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Artık uzak olmayan bir gelecekte, hidrojen ihracatçısı ülkelerden söz etmeye başlanılacağını söyleyen Dr. Akkaya, “Almanya’nın en büyük çelik üreticisi olan thyssenKrupp hidrojene geçiş için düğmeye bastı. Holding, hidrojen ile çalışan ilk yüksek fırın için 2 milyar Euro yatırım yapıyor” diyerek 2050 yılına gelindiğinde sera gazı salınımının sıfırlandığı bir dünya hedefine ulaşmanın en önemli aracının yeşil hidrojen olduğuna dikkat çekiyor. Kuzey Ren-Vestfalya’nın ekonomideki yeni kalesi olan yeşil hidrojen konusuyla ilgili merak edilenleri Almanya’da İş Dünyası’na anlatan Dr. Adem Akkaya, Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırım ve ticarete dair gidişatın seyrini de anlattı.

NRW.Global Business’ı tanıyabilir miyiz?

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin (NRW) yatırım ve dış ticaret destek ajansı olan NRW.Global Business, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olarak başkent Düsseldorf’ta kurulmuş bir kamu kurumu. Kurumun en önemli hedefi, Avrupa’nın merkezinde yer alan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin bir yatırım ve ticaret bölgesi olarak tanıtımını yapmak, Avrupa’da şirketleşmek isteyen firmaları Kuzey Ren-Vestfalya’ya davet etmek, gelmek isteyenlere de bürokratik destek vermek. Ayrıca NRW’li şirketlerin de yurt dışı pazarlara ulaşmasına yardımcı olmak ve bu şekilde eyalet ihracatını artırmak. Ajansın bu amaç ile kurulmuş yurt dışı ofisleri bulunuyor. Örneğin Çin’de (4), ABD’de (3), Japonya, İsrail, İngiltere, Hindistan, Güney Kore, Polonya ve Türkiye’de ofisleri yer alıyor. Türkiye’deki ofisimiz 2008 yılından bu yana faaliyette. NRW olarak şirketleşme süreçleri, uygun yer arayışları, faydalanılabilecek teşvik ve desteklere dair ön bilgiler, belediye ve kamu kurumlarının yanı sıra sektörel bağlantılar gibi konularda yatırımcılarımıza faydalı olmaya çalışırken verdiğimiz tüm bu destekleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz.

TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA BAŞLAYAN İŞÇİ GÖÇÜNÜN MERKEZİ

Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya ve Türkiye ilişkilerinde nasıl bir yerde duruyor?

Alman ve Türk toplumları, 1. Dünya Savaşı öncesine uzanan çok güçlü tarihsel, sosyal ve ekonomik bağlar ile birbirine bağlı. Avrupa’nın merkezinde ve oldukça stratejik bir konumda bulunan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ise son derece sıkı olan bu Türk-Alman ilişkilerinin tam da ortasında yer alıyor. Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya’nın 16 eyaleti içinde en büyük nüfusa ve en yoğun yerleşimine sahip bölgesi. Özellikle kömür ocakları, demir-çelik sanayisi ile geçmişi yüzyıllara dayanan dev bir sanayi bölgesi ve sürekli göç almış bir nokta. Eyalet 60’lı yıllarda Türkiye’den Avrupa’ya başlayan işçi göçünün de merkezini oluşturmuş. Şu anda Avrupa’da bulunan Türk göçmenlerin dörtte biri, Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin ise üçte biri burada yaşıyor. Dolayısıyla eyalet, ticaretin ve sosyal hayatın her alanında Türkiye ile çok yakın bir etkileşim içinde. Nitekim yaşadığımız son depremin acısı NRW’de en derinden hissedilmektedir. NRW, Türk dış yatırımlarının da Avrupa’daki merkezi konumunda. Türkiye’den Almanya’ya giden yaklaşık her üç şirketten ikisi Kuzey Ren-Vestfalya’yı tercih ediyor. Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund ve Duisburg gibi fuar ve sanayi şehirleriyle Kuzey Ren-Vestfalya, 2000’li yıllarda giderek artan bir hızla Avrupa’da yapılanmak isteyen Türk şirketlerinin Avrupa’daki merkezi haline gelmiştir.

Bu şirketler Türk devletinden aldıkları dış yatırım ve ihracat destekleri ile Almanya’da depolar, mağazalar açıp, satış ağları da kuruyor. Bu da Türkiye’nin ihracatını artırırken Almanya ve Türkiye arasındaki ticareti de geliştiriyor. Almanya’da şirketleşen Türk firmaları hem pazarın ortasında hem de müşterilerine yakın oluyor. Artık müşterilerinin tedarikçisi olmaktan çıkarak, çözüm ortağı haline geliyorlar. Bayer, Bertelsmann, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel ya da thyssenkrupp gibi Almanya’nın en yüksek cirolu 50 şirketinden 17’sinin merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’da yer alır. Tabii üç kuşaktan fazladır NRW’de yaşayan Türk toplumunun bu noktadaki önemine de ayrıca işaret etmek gerekiyor. NRW’de çok iyi entegre olmuş, kültürel, politik ve ekonomik hayatın her alanında etkili bir Türk toplumu var. Bu yetişmiş insan gücü, burada faaliyet gösteren Türk firmaları için büyük bir saha avantajı sağlıyor. Ve nihayetinde, Türk şirketlerine ev sahipliği yapmak isteyen bir politik irade de mevcut eyalette. NRW.Global Business olarak Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanlığı’na doğrudan bağlı bir kamu kurumuyuz ve Türkiye ofisimiz ile 15 yılı aşkın bir süredir karşılıklı yatırım ve ticareti artırmak için İstanbul’da da faaliyet gösteriyoruz. 2000’li yılların başlarında Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firma sayısı bin ile bin 200 arasında ifade ediliyordu. Bugün bu sayı 8 bine yaklaşmış durumda. Aynı şekilde Türk firmalarının da artan bir hızla Almanya’da şirketleştiğini, Alman ve Avrupa ticaret pazarlarından daha fazla pay alabilmek için burada yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. Nitekim 2019 yılında Türkiye, bölgemizde kurulan şirket sayısına göre (73) ilk defa Çin’i geçerek birinci sırada yer aldı. Pandemi sürecinin getirdiği olumsuz koşullara rağmen Türk şirketleri, 2020’de 63 ve 2021’de ise 45 yeni kuruluş & genişleme yatırımı yaparak Türkiye’nin Çin’in ardından ikinci sırada yer almasını sağladı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ FİRMALARI

Son yıllarda Almanya piyasasında şirketleşmek isteyen Türk firmalarına baktığımızda, klasik sektörlerin yanında teknoloji odaklı firmaların oranının hızla arttığını görüyoruz…

Esasen bu tür firmalara bütün dünyada olduğu gibi Kuzey Ren-Vestfalya’da da büyük ihtiyaç var. 2022 yılında kurulan firmalara baktığımızda, kurulan 80 firmanın en az 20’sinin yüksek teknoloji alanlarından geldiğini görüyoruz. Söz konusu bu eğilimin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yenilikçi teknolojik sektörler ve Türk Start-Up ekosistemi fokusumuzda yer alıyor. Eczacıbaşı Monrol, Gizil Enerji, Testinium, Yolda.com, Samm Teknoloji ve Kontrolmatik gibi teknoloji firmaları Almanya ve Avrupa operasyonları için halihazırda Kuzey Ren-Vestfalya’da şirketleşmiş durumda. Gerek toplumların gerekse de şirketlerin bir üst gelir düzeyine çıkabilmelerinin yolu dijital teknolojilerden ve inovasyondan geçiyor. Almanya’da çalışan sayısı 250 veya cirosu 50 milyon Euro’nun üzerinde olan, orta ve büyük ölçekli (Mittelstand) olarak tanımlanan 15 bin civarında şirket var. Bu şirketler arasında yapılan bir araştırma, nitelikli personel bulamadıkları ve/veya vakit ayıramadıkları için ihtiyaç duydukları dijital dönüşümü ve inovasyonu gerçekleştiremediklerini gösteriyor. Bu firmalardan 4 bine yakını NRW’de yerleşik. Eyalet hükümeti, bu dijital dönüşüm ve inovasyon ihtiyacının ancak yurt içinden ve yurt dışından gelecek teknoloji firmaları ve Start-Uplar ile giderilebileceğini düşünüyor.

Bu söylediklerinizden hareketle geleceğin sektörleri ve geleceğin konuları arasında neler yer alıyor sizce?

Sonuç itibariyle NRW, dijital teknolojiler başta olmak üzere yüksek ve yenilikçi teknolojiler alanında çok büyük fırsatlar sunuyor. Bizi en çok meşgul eden, firmaları ve ekonomileri geleceğe taşıyacak konular arasında biyoteknoloji, siber güvenlik, akıllı endüstriler (dijital teknolojiler, yapay zekâ, big data) tıp teknolojileri, akıllı mobilite ve hidrojen ekonomisi öne çıkıyor. Enerjide, bilgi ve iletişimde, endüstriyel üretimde, lojistik, sağlık ve otomotiv başta olmak üzere pek çok sektörde bu konularda faaliyet gösteren yenilikçi firmalara ihtiyaç büyük.

Esasen bu konuların pek çoğunda NRW eyaletinin Avrupa lideri olduğunu görüyoruz. Örneğin biyoteknoloji alanında Almanya’da gerçekleşen cironun yarısından fazlasını NRW firmaları üretiyor. Yaşam bilimleri sektöründe 500’den fazla firma bölgede faaliyet gösteriyor. Bunların 112 tanesi biyoteknoloji ağırlıklı. Siber güvenlik, dijitalleşen toplumun en önemli ihtiyacı. Bu alanda Almanya’da 6,2 milyar Euro ciro ve yıllık yüzde 10 büyüme var. NRW, Almanya ve Avrupa’nın en önemli siber güvenlik sektörüne ev sahipliği yapıyor. 400’ün üzerinde firma ve 30 enstitüde 1.000 bilim insanı bu alanda faaliyet gösteriyor. Tıp teknolojileri alanında NRW’de, 750’nin üzerinde firma faaliyet gösteriyor ve 2 milyar Euro’dan fazla ciro elde ediyor. Akıllı mobilite ve hidrojen ekonomisi yine en fazla öne çıkan konulardan. Özellikle hidrojen ekonomisi, Kuzey Ren-Vestfalya’nın en iddialı olduğu ve dünyamızı en fazla değiştirecek konulardan biri. 2050 yılına gelindiğinde sera gazı salınımının sıfırlandığı bir dünya hedefine ulaşmanın en önemli aracı yeşil hidrojen. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik ve benzeri enerji yoğun sektörlerin ivedilikle hidrojen kullanımına geçmesi gerekiyor. Ve bu hedefe ulaşmak konusunda kararlı görünen Almanya, ihtiyacı olan hidrojenin sadece yüzde 10’unu üretebilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip ve kalan kısmını ithal etmesi gerekli. Artık uzak olmayan bir gelecekte, hidrojen ihracatçısı ülkelerden söz etmeye başlayacağız. Almanya’nın en büyük çelik üreticisi thyssenkrupp hidrojene geçiş için düğmeye bastı bile. Holding, hidrojen ile çalışan ilk yüksek fırın için 2 milyar Euro yatırım yapıyor.

Son olarak gelecek döneme dair Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırım ve ticarete dair gidişatın seyri nasıl olacak?

Avrupa, Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırım ve ticaret artmaya devam edecek. NRW, Türk firmalarının Avrupa üssü olarak bu noktada merkezi rolünü oynamaya devam edecek. Türk firmaları Kuzey Ren-Vestfalya’ya öncelikle satış yapmak ve müşteri portföyünü genişletmek amacıyla gidiyorlar. Bu amaçla şirketler kurup, mağaza ve depolar açıyorlar. Son dönemlerde buna, teknoloji firmaları da eklendi. Artık bu firmalar da Almanya’da kurdukları şirketler üzerinden Avrupa’da ihalelere giriyor, hizmet satıyorlar, stratejik üretim yatırımları yapıyorlar. Zaten uzun zamandır Türkiye devleti de bu tarz girişimlere önemli finansal destekler vererek, önünü açıyor. Yurt dışında ödenecek kiraların, pazarlama ve tanıtım harcamalarının önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Yeter ki Türkiye’de üretilen ürünler yurt dışında satılabilsin, ihracat artsın ve teknoloji gelişsin. Avrupa pazarına Kuzey Ren-Vestfalya üzerinden açılmak isteyen iş insanlarımızın Türkiye’deki ilk başvuru masası olan NRW.Global Business Türkiye ofisi olarak sizleri bölgemize davet ediyoruz.

Önceki haberTürk Girişimciliğinin Kılavuzu ATİAD
Sonraki haberTÜBİSAD Türkiye’nin dijital dönüşüm notunu açıkladı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.